Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

ca  es

Serveis d’avís

Si està interessat en estar al corrent de les nostres activitats, introdueixi les següents dades:

Història

concrdia jpeg

Hi ha tres dates importants en la història de la Reial Acadèmica de Farmàcia de Catalunya: 1944, 1956 i 1992. Llegir més

La Seu

seuhp

La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya es troba en unes dependències de l’antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona que, en bona part, coincideixen amb l’espai on hi havia la farmàcia d’aquell centre hospitalari. Llegir més

Fins primordials

  • Promoure i divulgar els avenços científics i tècnics relacionats amb les Ciències Farmacèutiques.
  • Cooperar amb els poders públics mitjançant informes, assessoraments i emissió de dictàmens en totes aquelles ocasions que se li demani, i, per iniciativa pròpia, quan ho estimi oportú la Junta de Govern.
24 de maig de 2017

INGRÉS COM A ACADÈMICA NUMERÀRIA DE LA Dra. BEATRIZ ARTALEJO ORTEGA

El proper dia 12 de juny, dilluns a les 7 de la tarda, l’ll·ltre. Sra. Dra. Beatriz Artalejo Ortega ingressarà com a Acadèmica Numeraria de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya amb la lectura del discurs “Evolució dels criteris de caracterització dels principis actius”.

Contestarà en nom de l’Acadèmia l’Excm. Sr. Dr. Oriol Valls Planells.

L’acte tindrà lloc en el Saló d’Actes de l’Acadèmia, carrer de l’Hospital 56. Barcelona.

22 de maig de 2017

SESSIÓ PUBLICA ORDINÀRIA ORGANITZADA PER LA SECCIÓ SETENA, SOBRE: ELS ASPECTES ÈTICS I NORMATIUS DE LES PROVES GENÈTIQUES

El proper 7 de juny, dimecres, a les 18,30 hores, se celebrarà en el saló d’Actes de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (carrer de l’Hospital 56), una Sessió Pública Ordinària organitzada per la Secció Setena: Farmàcia Assistencial, sobre “Els aspectes ètics i normatius de les proves genètiques”.

Intervindran:

Teresa Pàmpols Ros, Acadèmica Numerària de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i Presidenta de la Comissió d’Ètica de la Asociación Española de Genética Humana. “Concepte de prova genètica, el respecte pels drets humans i els principis de la bioètica i la seva incorporació a la legislació”.

Ignasi Blanco. Cap del Servei de Genètica Clínica de l’Hospital Trias i Pujol i Vicepresident de la Asociación Española de Genética Humana: “La prescripció de proves genètiques i el consell genètic associat”. 

Moderarà l’acte el Dr. Alfons del Pozo, President de la Secció Setena

16 de maig de 2017

SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA ORGANITZADA PER LA SECCIÓ TERCERA I LA SECCIÓ QUINTA, SOBRE: REGLAMENTOS EUROPEOS DE PRODUCTOS SANITARIOS:UN MARCO LEGAL RENOVADO ACORDE CON EL IMPACTO Y LA INNOVACIÓN DEL SECTOR.

A l’apartat ALTRES PUBLICACIONS, dins de PUBLICACIONS, poden trobar, en format PDF les diapositives de PowerPoint que va utilitzar la Dra. Carmen Abad en la seva intervenció.

SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA ORGANITZADA PER LA SECCIÓ II SOBRE: “(-)-UB006: UNA NUEVA MOLÉCULA SINTETIZADA EN LA UB QUE ES UN INHIBIDOR DE LA ÁCIDO GRASO SINTASA Y TIENE PROPIEDADES CITOTÓXICAS MUY RELEVANTES”.

El proper 31 de maig, dimecres, a les 18,30 hores, se celebrarà en el saló d’Actes de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (carrer de l’Hospital 56), una Sessió Pública Ordinària organitzada per la Secció Segona, Biologia i Biotecnologia, sobre “(-)-UB006: Una nueva molécula sintetizada en la UB que es un inhibidor de la Ácido Graso Sintasa y tiene propiedades citotóxicas muy relevantes”.

Intervindran:

 Dr. Fausto Garcia Hegardt, Catedràtic Numerari Emèrit de la Universitat de Barcelona i Acadèmic Numerari Emèrit de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya: “Estado de la cuestión: Bloqueo de la actividad metabólica de los tumores por bloqueo de la síntesis de lípidos”.

Dr. Jordi García Gómez, Catedràtic Numerari de Química de la Facultat de Químiques de la Universitat de Barcelona: “Estratègia de síntesi dels dos enantiómers de la molècula UB006”.

 Dr. Jordi García Gómez, Catedràtic Numerari de Química de la Facultat de Químiques de la Universitat de Barcelona: “Estratègia de síntesi dels dos enantiómers de la molècula UB006”.

Dra. Dolors Serra Cucurull, Professora Agregada de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. CIBER-OBN, Instituto de Salud Carlos III: “Propietats citotòxiques de la molècula UB006”.

Moderarà l’acte la Dra. Joana Maria Planas Rosselló, Catedràtica de Fisiologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona i Acadèmica Numerària de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

27 d'abril de 2017

JORNADES DE PORTES OBERTES AL MUSEU CUSÍ DE LA FARMÀCIA

El Museu Cusí de Farmàcia, situat dins l’Empresa AlconCusí al Municipi del Masnou, obre les portes al públic en general dos dissabtes l’any: els dies 20 de maig i 21 d’octubre, a hores convingudes. La visita dura uns 45 minuts i és gratuïta. Hi ha aparcament. Per poder-lo visitar cal reserva prèvia.

Si esteu interessats en demanar hora per la visita teniu dues opcions:

1-     Enviar un e-mail a museucusi@rafc.cat indicant el número de persones que vindran.

2-     Trucar al telèfon 637 429 602 (Martí)”.