Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

ca  es

Serveis d’avís

Si està interessat en estar al corrent de les nostres activitats, introdueixi les següents dades:

Història

concrdia jpeg

Hi ha tres dates importants en la història de la Reial Acadèmica de Farmàcia de Catalunya: 1944, 1956 i 1992. Llegir més

La Seu

seuhp

La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya es troba en unes dependències de l’antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona que, en bona part, coincideixen amb l’espai on hi havia la farmàcia d’aquell centre hospitalari. Llegir més

Fins primordials

  • Promoure i divulgar els avenços científics i tècnics relacionats amb les Ciències Farmacèutiques.
  • Cooperar amb els poders públics mitjançant informes, assessoraments i emissió de dictàmens en totes aquelles ocasions que se li demani, i, per iniciativa pròpia, quan ho estimi oportú la Junta de Govern.

INGRÉS COM A ACADÈMICA CORRESPONENT DE LA Dra. STELLA MORENO GRAU

El pròxim dia 27 de gener, a les 7 de la tarda, se celebrarà sessió Pública Extraordinària en el Saló d’Actes d’aquesta Reial Corporació, en el decurs de la qual la

                                     Dra. Stella Moreno Grau

 ingressarà com a Acadèmica Corresponent amb la lectura del discurs:

“El Aerosol Atmosférico: Reflexiones en torno al tamaño de partícula y sus efectos en la salud humana “

Presentarà a la nova acadèmica, l’Excm. Sr. Dr. Jaume Casas Pla

L’Acadèmia es complau a invitar-vos a aquest acte.

Barcelona, gener de 2020

             El President                                                  La Secretaria

Dr. Jaume Casas Pla                                     Dra. Rosaura  Farré Rovira

Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Carrer de l’Hospital 56

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA INAUGURAL DEL CURS 2020

El pròxim 13 de gener, dilluns, a les 18,30 h, se celebrarà sessió Pública Extraordinària Inaugural del Curs de l’any 2020 en el Saló d’Actes d’aquesta Reial Corporació, amb el següent ordre del dia:

  • L’acadèmica Secretaria General de la RAFC, Excma. Sra. Rosaura Farré Rovira, donarà compte de la memòria d’activitats corresponent a l’any anterior.
  • L’acadèmic numerari Excm. Sr. Màrius Rubiralta Alcañiz llegirà el discurs inaugural, que per precepte reglamentari li correspon, que tractarà sobre: “La importància de l’alimentació per a la salut i el benestar de la societat, l’Agenda 2030  i el compromís de Catalunya amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)”.
  • Lliurament dels premis RAFC corresponents a l’any 2019: Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (Dr. Abel Mariné  Font), Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (Dr. Manuel Subirà Rocamora) i Federació Farmacèutica (Asociación Empresarial de Cooperativas Farmacéuticas).

Finalitzat l’acte hi haurà una actuació musical i una copa de cava.

L’Acadèmia es complau a invitar-vos a aquest acte.

Barcelona, desembre 2019

        El President                                                                        La Secretaria

Dr. Jaume Casas Pla                                                     Dra. Rosaura Farré  Rovira

Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Carrer de l’Hospital 56