Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

ca  es

Serveis d’avís

Si està interessat en estar al corrent de les nostres activitats, introdueixi les següents dades:

Història

concrdia jpeg

Hi ha tres dates importants en la història de la Reial Acadèmica de Farmàcia de Catalunya: 1944, 1956 i 1992. Llegir més

La Seu

seuhp

La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya es troba en unes dependències de l’antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona que, en bona part, coincideixen amb l’espai on hi havia la farmàcia d’aquell centre hospitalari. Llegir més

Fins primordials

  • Promoure i divulgar els avenços científics i tècnics relacionats amb les Ciències Farmacèutiques.
  • Cooperar amb els poders públics mitjançant informes, assessoraments i emissió de dictàmens en totes aquelles ocasions que se li demani, i, per iniciativa pròpia, quan ho estimi oportú la Junta de Govern.
17 d'octubre de 2017

INGRÉS COM A ACADÈMIC CORRESPONENT DEL Dr. JOAN BECH RUSCULLET

El proper dia 25 d’octubre, dimecres a les 7 de la tarda, l’ll·ltre. Sr. Dr. Joan Bech Rustullet ingressarà com a Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya amb la lectura del discurs: “La radiació solar ultraviolada: climatologia de l’Índex ultraviolat (uvi) a Barcelona”.

Presentarà al nou acadèmic l’Excm. Sr. Dr. Cèsar Blanché Vergés.

L’acte tindrà lloc en el Saló d’Actes de l’Acadèmia, carrer de l’Hospital 56. Barcelona.

12 d'octubre de 2017

JORNADA CIENTÍFICA SOBRE: “PREVENCIÓ I CONTROL DE LA MALALTIA MENINGOCÒCCICA: REPTES PER A LA SALUT PÚBLICA”

El proper 27 de Novembre es farà una Jornada Científica sobre “Prevenció i control de la malaltia meningocòccica: Reptes per a la Salut Pública” al paraninf de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Atès l’ interés que pot tenir per als acadèmics, en donem difusió. Obrint l’arxiu adjunt (a la web) poden veure el programa Programa Jornada Malaltia Meningocòccica

 

SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA ORGANITZADA PER LA SECCIÓ IV SOBRE: “CANVI CLIMÀTIC I SALUT PÚBLICA”

El proper 23 d’octubre, dilluns, a les 18,30 hores, se celebrarà en el saló d’Actes de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (carrer de l’Hospital 56), una Sessió Pública Ordinària organitzada per la Secció Quarta: Salut Pública, sobre:  ”Canvi climàtic i salut pública”.

Intervindran:

  • J. Martín-Vide, Institut de Recerca de l’Aigua (IDRA) de la Universitat de Barcelona. “Los efectos del cambio climático en la salud humana en Barcelona”.
  • J. Mas, Universitat de Girona. “Efectes del canvi climàtic en els recursos hídrics a Catalunya”.

Moderarà l’acte el Dr. Miquel Salgot, Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

21 de juliol de 2017

CONVOCATÒRIA DEL PREMI 2017 DE LA FEDERACIÓ FARMACÈUTICA DE LA RAFC

Es comunica que s’ha convocat el següent premi. En el document adjunt, en format PDF, es poden trobar les bases:

CONVOCATÒRIA DEL PREMI 2017 DEL CONSELL DE COL.LEGIS FARMACÈUTICS DE LA RAFC

Es comunica que s’ha convocat el següent premi. En el document adjunt, en format PDF, es poden trobar les bases: