Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

ca  es

Acadèmics

Acadèmics Corresponents

RELACIÓ ALFABÈTICA D’ACADÈMICS CORRESPONENTS RESIDENTS A CATALUNYA


ADALID FALCON, JOSÉ MARÍA

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2008. Prengué possessió el 14 de desembre de 2009.


ALMIRALL BOLIBAR, MONTSERRAT

Adscrita a la Secció 3a, Farmacia Industrial. Elegida acadèmica corresponent el 30 de juny de 2008. Prengué possessió el 25 de maig de 2009.


ALONSO OSORIO, MARÍA JOSÉ

Adscrita a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegida acadèmica corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 15 de març de 2010.


ALSINA CARRERA, SANTIAGO

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué possessió el 25 de gener de 2016.


AMAT MIRALLES, CONCEPCIÓ

Adscrita a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegida acadèmica corresponent el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 4 de juny de 2018.


AMELA NAVARRO, JOAQUIM

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 20 de novembre de 2006.


ARBOIX ARZO, MARGARITA

Adscrita a la Secció 6a, Farmacologia. Elegida acadèmica corresponent el 25 de juny de 2018. Prengué possessió el 12 de juny de 2019.


BADIA SANCHO, ALBERT

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 5 de desembre de 1984. Prengué possessió el 14 de maig de 1987.


BASSONS BONCOMPTE, MARIA TERESA

Adscrita a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegida acadèmica corresponent el 13 de juliol de 2016. Prengué possessió el 11 de juny de 2018.


BEAUS ROMERO, RAFAEL

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.  Elegit acadèmic corresponent el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 26 d’abril de 2017.


BECH RUSTULLET, JOAN

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué possessió el 25 d’octubre de 2017.


BRUFAU DE BARBERÀ, JOAQUIM

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2008. Prengué possessió el 12 de maig de 2014.


BUHIGAS CARDÓ, M. ROSA                     

Adscrita a la Secció 5a, Històrria, Legislacló i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 3 d’octubre de 2016.


BUXADÉ VIÑAS, ANTONI

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 13 de juliol de 2016. Prengué possessió el 5 de febrer de 2018.


BUXADERAS SÀNCHEZ, SUSANA

Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 27 de febrer de 2006.


CAMPS MIRÓ, MERCÉ

Adscrita a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegida acadèmica corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 3 de maig de 2010.


CAPELL CAPELL, TERESA

Adscrita a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegida acadèmica corresponent el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 28 de novenbre de 2016.


CARDONA PERA, DANIEL

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 4 de novembre de 2013.


 

CASAMITJANA BADIA, NÚRIA

Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 26 de setembre de 2012.


CASTELLS CUIXART, MARTA

Adscrita a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegida acadèmica corresponent el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 16 de març de 2016.


CIUDAD,  CARLOS J.

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 13 de juliol de 2016, Prengué possessió el 28 d’octubre de 2019.


CODINA JANE, CARLES

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 2 de febrer de 2015.


DALMASES BALAÑÀ, JORDI DE

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué possessió el 27 de setembre de 2017.


DIEGO NAVALON, XAVIER DE

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 20 de juny de 1991. Prengué possessió el 8 d’octubre de 1992.


DOBAÑO LÀZARO, CARLOTA

Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 27 de gener de 2014.


DONADA BERTOMEU, FRANCISCO

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 28 d’abril de 2003  


ESCUBEDO RAFA, ELENA

Adscrita a la Secció 6a, Farmacologia. Elegida acadèmica corresponent el 27 de juny de 2005. Prengué possessió el 14 de gener de 2008.


ESQUERDO LÓPEZ, RAMÓN M.

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 20 de juny de 2011.


FARGAS RIERA, JOSEP

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 7 de juny de 2010.


GARCÍA CELMA, M. JOSÉ

Adscrita a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegida acadèmica corresponent el 30 de juny de 2008. Prengué possessió el 9 de juliol de 2012.


GARCÍA MONTOYA, ENCARNA

Adscrita a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegida acadèmica corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 4 de maig de 2015.


GASCÓN LECHA, PILAR

Adscrita a la Secció 5a, Historia, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué possessió el 23 de maig de 2016


GRIFOLS ROURA, VICTOR

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué possessió el 17 de setembre de 2015.


GUARRO ARTIGAS, JOSEP

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 27 juny de 2005. Prengué possessió el 7 de juliol de 2010.


JAUSÀS FARRÉ, HÉCTOR

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 20 de març de 2017.


JÓ CARDOSO, ENRIQUE

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 19 de setembre de 2015.


LAGUNA EGEA, JOAN CARLES

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 2 de juny de 2003.


LLENAS CALVO, JESÚS

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2008. Prengué possessió el 30 de setembre de 2009.


LUQUE GARRIIGA, JAVIER

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 juny de 2008. Prengué possessió 24 de gener de 2011.


MANZANERA LÓPEZ, RAFAEL

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2008. Prengué possessió el 20 d’abril de 2009.


MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ ALFREDO

Adscrit a la Secció 2a, Biològia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué possessió el 15 de juny de 2015.


MATEO DEL POZO, FRANCISCO DE A.

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2008. Prengué possessió el 29 d’abril de 2014.


MERLOS ROCA, MANUEL

Adscrit a la Secció  6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 10 de juliol de 2017.


MIÑARRO CARMONA, MONTSERRAT

Adscrita a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegida acadèmica corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 27 d’abril de 2015.


MONTORO CHINER, MARÍA JESÚS

Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 30 de juny de 2008. Prengué possessió el 8 de juny de 2009.


NIUBÓ PRATS, FRANCESCA

Adscrita a la Secció  5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 13 de juliol de 2016. Prengué possessió el 8 de maig de 2017.


POUPLANA SOLÉ, RAMON

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent l’1 de juliol de 2002. Prengué possessió el 29 de març de 2004.


QUER I DOMINGO, PEPITA

Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 9 de maig de 2016.


RIBALTA BARÓ, JOSEP MIQUEL

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 25 d’abril de 2001.


ROURE NOLLA, JOAN

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 5 de juny de 1984. Prengué possessió el 13 de novembre de 1986.


SABATER SALES, GLÒRIA

Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 3 de desembre de 2007.


SÁNCHEZ GONZÁLEZ, SILVIA

Adscrita a la Secció 6a, Farmacologia. Elegida acadèmica corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 10 de febrer de 2014.


SERRA MANETAS, JOAN

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 13 de juliol de 2016. Prengué possessió el 14 de novembre de 2018.


TICÓ GRAU, JOSEP RAMON

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. Prengué possessió el 8 d’octubre de 2001.


TORNER GRÀCIA, NÚRIA

Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 13 de juliol de 2016. Prengué possessió el 11 de desembre de 2017.


TRAVÉ MERCADÉ, PERE

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 27 de juny de 2005. Prengué possessió el 21 de juny de 2006.


VALLÈS XIRAU, JOAN

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biortecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 13 de juliol de 2016. Prengué possessió el 7 d’octubre de 2019.


VILA CASANOVAS, M. ROSER

Adscrita a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegida acadèmica corresponent el 13 de juliol de 2016. Prengué possessió el 3 de juny de 2019.


RELACIÓ ALFABÈTICA D’ACADÈMICS CORRESPONENTS RESIDENTS A LA RESTA DE L’ESTAT


ANDRÉS MAGALLÓN, SANTIAGO

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 25 de setembre de 2013.


AGUILÓ JUANOLA, MIQUEL CARLES

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Prengué possessió el 8 de novembre de 2004.


BOFILL PELLICER, CARME

Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 20 de juny de 1991. Prengué possessió el 4 de juny de 1992.


BUENO GASTÓN, CARMEN

Adscrita a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegida acadèmica corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 17 d’octubre de 2011.


CALAFELL CLAR, RAFEL

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 10 de novembre de 1987. Prengué possessió el 11 de maig de 1989.


CAMPOY FOLGOSO, CRISTINA

Adscrita a la Secció 4a, Salud Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 13 de juliol de 2016. Prengué possessió el 5 de novembre de 2018.


CARO CANO, FERNANDO

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Prengué possessió el 18 d’octubre de 2004.


CASTANYER PUIG, BARTOMEU

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió l’1 de febrer de 2013.


CRESPÍ ROTGER, SEBASTIÁN

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 27 de febrer de 2009.


CUÉLLAR RODRÍGUEZ, SANTIAGO

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 2 de desembre de 2009.


DEL CASTILLO GARCÍA, BENITO

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 25 de juny de 2001.


DELGADO CALVO-FLORES, RAFAEL

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 3 de juny de 2002.


DOMÍNGUEZ-GIL HURLÉ, ALFONSO

Adscrit a la Secció 3a., Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 30 de maig de 2005.


ESTEVE SALA, EMILI

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 30 juny 2003. Prengué possessió el 14 de juny de 2004.


FRANCÉS CAUSAPÉ, M. CARMEN

Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 22 d’octubre de 2001.


GARAU ARBONA, CLIMENT

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit Acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Prengué possessió el 7 de juny de 2004.


GANDIA JUAN, LUÍS

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2008. Prengué possessió el 22 d’abril de 2013. 


GARCÍA ASUERO, AGUSTIN

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 juny de 2008. Prengué possessió el 4 d’octubre de 2010.


GARCÍA PEREA, AQUILINO

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 10 de desembre de 2015.


GARCÍA ROMERO, ALBERTO

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué possessió el 13 de juny de 2016.


GÓMEZ CANGA-ARGÜELLES, CARLOS

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 22 d’abril de 2013.


GONZÁLEZ MIÑOR, ELADIO

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit  acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió l’1 de febrer de 2013.


IRACHE, JUAN M.

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué possessió el 4 d’abril de 2016.


LENS CABRERA, CARLOS

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia industrial. Elegit acadèmic corresponent el 13 de juliol de 2016. Prengué possessió el 24 de gener de 2019.


LLORENS GARCÍA, LLEONARD

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 18 de maig de 2012.


MARCOS SÁNCHEZ, ASCENSIÓN

Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 21 de novembre de 2011.


MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ ALFREDO

Adscrit a la Secció 2a, Biològia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué possessió el 15 de juny de 2015.


MIRAS PORTUGAL, M TERESA
Adscrita a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegida acadèmica corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 19 de maig de 2014.


MORENO FRIGOLS, JOSÉ LUÍS

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Prengué possessió el 31 de gener de 2005.


MORENO GONZÁLEZ, ALFONSO

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 4 de novembre de 2002.


MORENO GRAU, STELLA

Adscrita a las  Secció 1a, Física, Química  Geologia. Elegida acadàmica corresponent el 25 de juny de 2016. Prengué possessió el 27 de gener de 2020.


OLALLA MARAÑÓN, JOSÉ FÉLIX

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia industrial. Elegit acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2005. Prengué possessió el 14 de juny de 2011.


ORTEGA ORTIZ DE APODACA, FIDEL

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 26 d’abril de 2010.


REVILLA PEDREIRA, REGINA

Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué possessió el 20 de juny de 2016.


SÁNCHEZ BURGOS, FRANCISCO

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 27 de febrer de 2012.


SUÑÉ NEGRE, CARLES MARÍA

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Prengué possessió el 18 d’abril de 2005.


TAMARGO MENÉNDEZ, JUAN

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny 2003. Prengué possessió el 4 d’octubre de 2004.


TUR MARÍ, JOSEP ANTONI

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Prengué possessió el 26 de novembre de 2004.


VENTAYOL AGUILÓ, PEDRO

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Prengué possessió el 28 de febrer de 2008.


ZARAGOZÁ GARCÍA, FRANCISCO

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. Prengué possessió el 26 de febrer de 2001.


 RELACIÓ ALFABÈTICA D’ACADÈMICS CORRESPONENTS RESIDENTS A L’ESTRANGER

BADIMON MAESTRO, JUAN JOSÉ 

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 25 de juny de 2018, Prengué possessió el 21 d’octubre de 2019,


BAEYENS, WILLY R.G. (Bèlgica).

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 25 d’abril de 2005.


BANDONI, ARNALDO LUIS (Argentina).

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 22 de juny de 1989. Prengué possessió el 12 de novembre de 1992.


BATAILLE, BERNARD (França).

Adscrit a la Secció 3a Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 22 de novembre de 2010.


BERTELLI, ALBERTO AE (Itàlia).

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 28 de novembre de 2005.


BRUN, SUZANNE (França).

Adscrita a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegida acadèmica corresponent el 22 de desembre de 1994. Prengué possessió el 18 de gener de 1996.


CORVI, ANTONIO (Itàlia).

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 20 de juny de 1991. Prengué possessió el 11 de març de 1993.


HOSTETTMANN, KURT (Suïssa).

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 5 de juny de 1984. Prengué possessió el 6 de desembre de 2003.


JUILLET, YVES (França).

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 16 d’abril de 2012.


LEDERMANN, FRANÇOIS (Suïssa).

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 26 de juny de 2002.


LEPARGNEUR, JEAN PIERRE (França).

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 6 de maig de 2002.


MACH BUCH, ÀNGELS (Andorra).

Adscrita a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegida acadèmica corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué posessió el 17 de juny de 2016.


MAURAIN, CATHERINE (França).

Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 20 de juny de 1991. Prengué possessió el 26 de març de 1992.


MONNERET, CLAUDE

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 4 d’octubre de 2017.


MONTAGUT, ROBERT (França).

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent l’11 de juny de 1992. Prengué possessió el 3 de juny de 1993.


NACUCCHIO, MARCELO C. (Argentina)

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 21 d’octubre de 2013.


RUBIO, MODESTO CARLOS (Argentina).

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 4 d’abril de 2011.


SAUER, FERNAND (França).

Adscrit a la Secció 7a, Ciència i Professió Farmacèutiques. Elegit acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 16 d’abril de 2012.


SCHWARTZBROD, JANINE (França).

Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 27 de juny de 2005. Prengué possessió el 31 de maig de 2006.


TONON PEÑA, LUIS (Equador).

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 10 de juliol de 1997. Prengué possessió el 9 d’abril de 2002.


VÁZQUEZ F., BLAS A. (Paraguai).

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Prengué possessió el 12 de juliol de 2004.


VERGER, ROBERT (França).

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 15 de maig de 2002.

 

RELACIÓ ALFABÈTICA D’ACADÈMICS CORRESPONENTS EMERITS

(ACE: Acadèmic corresponent estranger; ACRC: Acadèmic corresponent resident a

Catalunya; ACRE. Acadèmic corresponent resident a la resta de l’estat)

ARANCIBIA ORREGO, AQUILES (Xile)

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 27 de juny de 2007. Prengué possessió el 4 de juny de 2008.

ACE

ARTIGES, AGNÈS-FRANCE (França).

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 16 d’abril de 2012.

 ACE

BARANGÈ COMA, JUAN

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 12 de juliol de 2010.

ACRC

BÉNÉZET, JEAN PIERRE (França).

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 10 de juliol de 1997. Prengué possessió el 29 de juny de 1998.

 ACE
BORRELL ÁLVAREZ, FRANCESC

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 6 de novembre de 1979. Prengué possessió el 30 de desembre de 1980. Discurs de recepció d’acadèmics corresponents núm. 1.

 ACRC

BRUSTIER, VINCENT (França)

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956. Prengué possessió el 12 d’abril de 1959.

ACE

CALLEJA SUÁREZ, JOSÉ M

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 21 d’octubre de 2002.

 ACRE

CZETSCH LINDENWALD, HERMANN (Turquia)

Elegit acadèmic corresponent el 25 de març de 1969.

ACE

DELONCA, HENRI (França)

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. Prengué possessió el 8 de maig de 2000.

ACE
DUCH TORNER, MONTSERRAT

Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 2 de juny de 2010.

ACRC
EBRARD MAURE, JORGE (Mèxic)

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 10 de juliol de 1997. Prengué possessió el 28 de juny de 1999.

FABREGAT ARMENGOL, ROSA

Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 26 de setembre de 2001.

ACRC

FERRÁNDIZ GARCÍA, FRANCISCO

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 6 de novembre de 1979. Prengué possessió el 13 de gener de 1980.

ACRE

FONT SALGADO, JAVIER

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 2 de desembre de 2013.

 ACRC

GARCÍA-VALDECASAS RATH, JOSÉ M. (Mèxic)

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 22 de juny de 1989. Prengué possessió el 15 de novembre de 1990.

ACE

GRANDA VEGA, ENRIQUE

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. Prengué possessió el 14 de febrer de 2000.

 ACRE

HONORATO PÉREZ, JESÚS M.

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 21 d’octubre de 2013.

 ACRE

HUGHES, IAN (Regne Unit).

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 15 de maig de 2002.

 ACE

LOSA QUINTANA, JOSÉ  M.

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 29 juny de 2009. Prengué possessió l’1 de març de 2010.

ACRC

MESTRES QUADRENY, RAMÓN

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 22 de desembre de 1994. Prengué possessió el 13 de juny de 1996

ACRC

MIRAVITLLES TORRAS, CARLES

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 21 de novembre de 2016.

 ACRC

MONGE VEGA, ANTONIO

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 15 de setembre de 2008.

 ACRE

MONTILLA CANÍS, JOSÉ CARLOS

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 25 de novembre de 2002

ACRE

PASCUAL-LEONE PASCUAL, ANA M.

Adscrita a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Alegida acadèmica corresponent el 27 de juny de 2005. Prengué possessió el 3 de maig de 2006.

ACRE

PEREZ ROMERO, JOSÉ ANTONIO

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 18 de maig de 2005.

 ACRE

PIERA DE CIURANA, RAMON

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic cortresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 10 de maig de 2010

 ACRC
RAMOS COMENZANA, ALBERTO

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 30 de març de 2009.

ACRE

RIGAMONTI, ALESSANDRO (Itàlia)

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 22 d’abril de 2002.

ACE

SAN ROMÁN DEL BARRIO, LUÍS

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 20 de desembre de 1995. Prengué possessió el 8 de juliol de 1998.

 ACRE
SCHWARTZBROD, LOUIS (França)

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 11 de juny de 1992. Prengué possessió el 10 de desembre de 1992

ACE

SIMAL LOZANO, JESÚS ANGEL

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 29 de setembre de 2010.

ACRE

SOLDUGA CAMARERO, FRANCESC XAVIER

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió l’11 de juny de 2001

ACRC
TETENY, PETER (Hongria)

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 7 de febrer de 1978.

ACE

TINTORÉ BLANC, IGNASI

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 29 de setembre de 2003.

ACRC

TORRENT MARTÍ, TERESA

Adscrita a la Secció 6a, Farmacologia. Elegida acadèmica corresponent el 11 de febrer de 1975. Prengué possessió el mes de novembre de 1975.

ACRC
VALVERDE LÓPEZ, JOSÉ LUIS

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 7 de febrer de 1978. Prengué possessió el 17 de març de 1981.

ACRE

VILAS SÁNCHEZ, VICENTE

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent l’11 de febrer de 1975.

ACRE

.

Descripció.

 

RELACIÓ ALFABÈTICA D’ACADÈMICS CORRESPONENTS FINATS

 

NOM DATA DEL TRASPÀS RESIDÈNCIA
Il·ltre. Sr. Dr.

AGELL AGELL, JOSÉ

Elegit acadèmic numerari el 3 d’abril de 1957. No prengué possessió, i per acord de la Junta General ordinària de 24 de febrer de 1966, d’acord amb el Reglament passà a acadèmic corresponent.

15 de maig de 1973 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

ALBAREDA HERRERA, P. JOSÉ M.

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

27 de març de 1966 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

ALEMANY ViCH, LLUIS

Elegit acadèmic corresponent el 14 de novembre de 1972. Prengué possessió l’11 de març de 1975.Va presentar treball d’ingrés.

15 de març de 1983 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

ANDREU MIRALLES, JOSÉ

Elegit acadèmic numerari el 17 de maig de 1963. No prengué possessió, i, per acord de la Junta General Extraordinària de 24 de febrer de 1966, d‘acord amb el Reglament, passà acadèmic corresponent.

25 de juny de 1978 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr. ANGEL MARTÍNEZ, RAFAEL 3 de setembre de 1980 A l’estranger
Il·ltre. Sr. Dr.

ARDERIU PAYEROLS, JOSEP M.

Elegit acadèmic corresponent el 2 de febrer de 1968.

1 de març de 2002 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

BARRAGÁN HERNÁNDEZ, EMILIO

Elegit acadèmic corresponent el 22 de juny de 1989. Prengué possessió el 15 de novembre de 1990. Va presentar treball d’ingrés.

6 de juliol de 2006 A l’estranger (Mèxic)
Il·ltre. Sr. Dr.

BATLLORI FÀBREGAS, LEANDRO

Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964.

13 de setembre 2009 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

BEYA ALONSO, ERNESTO

Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958. Prengué possessió el 24 d’abril de 1959.Va presentar treball d’ingrés.

28 de març de 1992 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

BIANCHI, VICENZO

Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958.

26 de gener de 1962 A l’estranger (Italia)
Il·ltre. Sr. Dr.

BLAS ÁLVAREZ, LUÍS

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

14 d’abril de 1966 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

BOFILL PASCUAL, RAMON

Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958. Prengué possessió el 22 de juny de 1960.

28 de març de 1993 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

BOQUET JIMÉNEZ. ERNEST

Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 10 de novembre de 1987. Prengué possessió el 30 de març de 1989.

30 de setembre 2011 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sra. Dra.

BRUN, SUZANNE (França).

Adscrita a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegida acadèmica corresponent el 22 de desembre de 1994. Prengué possessió el 18 de gener de 1996.

A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr.

BRUTO CRIPPA, GIUNIO

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

25 de juliol de 1970 A l’estranger (Italia)
Il·ltre. Sr. Dr.

CABO TORRES, JESÚS

Elegit acadèmic corresponent el 18 de novembre de 1969. No consta la data de possessió.

Any 2003 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

CARABOT PORRAS, ALFREDO

Elegit acadèmic corresponent el 24 de febrer de 1966. Li fou imposada la medalla i lliurat el diploma el 10 de maig de 1971.

6 de maig de 1985 A l’estranger (Veneçuela)
Il·ltre. Sr. Dr.

CARABOT CUERVO, ALFREDO (Veneçuela)

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Prengué possessió el 17 de gener de 2007. 

30 de juliol de 2018 Il·ltre. Sr. Dr.
 Il·ltre. Sr. Dr.

CARRERAS GINJAUME, EUSEBI

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 19 d’abril de 1990. Prengué possessió el 20 de juny de 1991.

 16 de desembre de 2015

 Espanya

(Catalunya)

Il·ltre. Sr. Dr.

CASARES LÓPEZ, ROMAN

Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957.

11 de maig de 1990 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

CASTELLÓ BARENYS, JOSEP M.

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 1 de juliol de 2002. Prengué possessió el 3 de novembre de 2003. 

26 de març de 2019

Espanya

(Catalunya)

Il·ltre. Sra. Dra.

CASTILLO COFIÑO, MANUELA

Elegida acadèmica corresponent el 25 de maig de 1965. Prengué possessió el 17 de novembre de 1966.  Va presentar treball d’ingrés. Va presentar treball d’ingrés.

1 de febrer de 1987 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

CAVAYÉ HAZEN, ENRIQUE

Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958. Prengué possessió el 12 de desembre de 1958. Va presentar treball d’ingrés.

1 de maig de 1978 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr. CAZIN. JEAN-CLAUDE es desconeix A l’estranger
Il·ltre. Sr. Dr.

CELSI SANTIAGO, ALEJANDRO

Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957. Prengué possessió el 6 de febrer de 1958.

no consta A l’estranger (Argentina)
Il·ltre. Sr. Dr.

CHAIGNEAU, MARCEL

Elegit acadèmic corresponent el 11 de juny de 1992. Prengué possessió l’11 de febrer de 1993.

29 de gener de 1999 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr.

CHAMBON, MARC

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

26 de juliol de 1983 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sra. Dra. CHIGI, ELISA Any 1989 A l’estranger (Italia)
Il·ltre. Sr. Dr.

CLAVERA ARMENTEROS, JOSÉ M

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956

no consta Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

COMENGE GERPE, MIGUEL

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

4 de març de 1971 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr. CORDERO VALE, ALI (Veneçuela)

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 25 de maig de 1965.

A l’estranger (Veneçuela)
Il·ltre. Sr. Dr. CULLELL REIG, RAMON 11 de gener de 1993 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

DI BARBIERI, AUGUSTO

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

29 d’abril de 1988 A l’estranger (Italia)
Il·ltre. Sr. Dr.

DÍAZ LÓPEZ, NAZARIO

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

2 de març de 1988 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

FARAH HANNA HALABY, SAMI

Adscrit a la Secció 3. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2.008. Prengué possessió el 27 de setembre de 2.010.

es desconeix A l’estranger
Il·ltre. Sr. Dr.

FERNÁNDEZ DE SOTO MORALES, FERNANDO

Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957.

22 de març de 1966 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

FERRÀS BOIX, JOAQUIM

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 17 de setembre de 2001.

22 de març 2019 Espnya
Il·ltre. Sra. Dra. FIGUEROLA PUJOL, IRIS

Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 19 d’abril de 1990. Prengué possessió el 28 de gener de 1993. 

20 de març de 2020 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

FOLCH JOU, GUILLERMO

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

3 de gener de 1987 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GAMIR SANS, AURELIO

Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959.

15 de març de 1964 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GANDULLO SOLSONA, CARLOS

Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959.

11 de gener de 1966 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GARAU ARBONA, CLIMENT

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública. Elegit acadèmic corresponent el 30 juny de 2003. Prengué possessió el 7 de juny de 2004.

29 d’agost de 2015 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GARRIDO MALO, MARCO ANTONIO

Elegit acadèmic corresponent el 25 de març de 1969. Prengué possessió el 2 de juny de 1970. Va presentar treball d’ingrés.

25 d’agost de 2000 A l’estranger (Argentina)
Il·ltre. Sr. Dr.

GAVALDÀ RIBAS, RAMON

Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959

11 de febrer de 1978 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GINER OROLLA, ALFREDO

Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964. Prengué possessió el 17 de novembre de 1966. Va presentar treball d’ingrés.

8 de febrer de 2005 A l’estranger (Estats Units)
Il·ltre. Sr. Dr. GIRAU BACH, LLUIS

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957. Prengué possessió el 12 de desembre de 1957

 16 de gener de 2018  Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GIROUX, JEAN

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956. Prengué possessió el 27 d’abril de 1956.

8 de maig de 1977 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr.

GÓMEZ SERRANILLOS, MANUEL

Elegit acadèmic corresponent el 11 de febrer de 1975.

es desconeix Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GONZÁLEZ GÓMEZ, CÉSAR

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

28 de març de 1985 Espanya
 Il·ltre. Sr. Dr.

GONZÁLEZ JAÉN, FRANCISCO

Adscrit a la Secció 4a Salut Pública. Elegit acadèmic corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 22 de febrer de 2010.

 Abril 2016  Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GONZALO BILBAO, FERNANDO

Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959. Prengué possessió el 10 d’abril de 1960.

Any 1987 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GRACIA DORADO, FELIPE

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

17 d’agost de 1971 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GRAU ORTÍ, RAMÓN

Elegit acadèmic corresponent el 19 d’abril de 1990. Prengué possessió el 25 de febrer de 1993.

10 d’abril de 2001 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GRAU, CARLOS A.

Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957.

4 de novembre de 1972 A l’estranger (Argentina)
Il·ltre. Sr. Dr. GUILLOT, MARCEL 25 d’abril de 1983 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr.

HEIDE, ERIC ALEXANDER

Elegit acadèmic corresponent el 14 de novembre de 1972. Prengué possessió el 28 de febrer de 1974. Va presentar treball d’ingrés.

17 de setembre de 1980 A l’estranger (Alemanya)
Il·ltre. Sr. Dr. HERGUETA VIAL, FERNAN 18 de juliol de 1962 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

HOSTA PUJOL, ALFONS

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent l’11 de juny de 1992. Prengué possessió el 17 de juny de 1993. 

 20 de març 2020 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

JANOT, M

Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966.

10 de desembre de 1978 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr.

JONCH CUSPINERA, ANTONIOç

Elegit acadèmic corresponent el 10 de novembre de 1987. Prengué possessió el 29 de setembre de 1988.

6 de juny de 1992 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

KERN, WALTER

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956. Va presentar treball d’ingrés.

17 de febrer de 1965 A l’estranger (Alemanya)
Il·ltre. Sr. Dr.

LETONA ROMERO, RAFAEL

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 18 de maig de 1971.

any 2012 A l’estranger (Guatemala)
Il·ltre. Sr. Dr.

LÓPEZ GUILLÉN, JULIO

Elegit acadèmic corresponent el 24 de febrer de 1966.

13 de març de 1981 A l’estranger
Il·ltre. Sr. Dr.

LUCAS GALLEGO, JOSÉ

Elegit acadèmic corresponent el 6 de febrer de 1968.

29 de desembre de 1975 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

LUGONES, ZENOM M.

Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966.

16 de juny 1996 A l’estranger (Argentina)
Il·ltre. Sr. Dr.

MARCO BARÓ, LORENZO

Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966. Prengué possessió el 21 de febrer de 1967. Va presentar treball d’ingrés.

1 d’agost de 2005 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

MARÍ MARÍ, BARTOLOMÉ

Elegit acadèmic corresponent el 29 d’abril de 1960. Prengué possessió el 15 de desembre de 1960. Va presentar treball d’ingrés.

11 de novembre de 1998 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

MARIGNAN, ROGER

Prengué possessió el 19 d’abril de 1984. Va presentar treball d’ingrés.

Any 1990 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr

MARTÍNEZ, RAFAEL ANGEL

Elegit acadèmic corresponent el 25 de maig de 1965.

A l’estranger (Veneçuela)
Il·ltre. Sr. Dr.

MARTÍNEZ LAGUARDIA, EMILIO

Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958.

30 de juliol de 1998 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

MAYA VICTORIA, ANTONIO JOSÉ

Elegit acadèmic corresponent el 5 de juny de 1984.  Prengué possessió el 29 de febrer de 1986.

Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

MAYMÓ FIGUERAS, JOSÉ

Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959.

10 de novembre de 1986 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

MERCIER, FERDINAND

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956. Prengué possessió el 10 de novembre de 1960. Va presentar treball d’ingrés.

agost de 1986 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr.

MESNARD, PIERRE

Elegit acadèmic corresponent el 29 d’abril de 1960.

Any 2002 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr.

MESTRES PINTÓ, FRANCISCO

Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964. Prengué possessió el 19 d’abril de 1966. Va presentar treball d’ingrés.

25 de novembre de 1977 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

MIRIMANOFF, ANDRÉ

Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959. Prengué possessió el 22 d’abril de 1960.

26 d’agost de 1992 A l’estranger (Suïssa)
Il·ltre. Sr. Dr.

MONFORTE, FRANCISCO

Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958.

17 d’octubre de 1972 A l’estranger (Italia)
Il·ltre. Sr. Dr.

MONTES GUYOT, MARCOS AURELIO (Xile).

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 22 de juny de 1989. Prengué possessió el 12 de novembre de 1992.

A l’estranger (Xile)
Il·ltre. Sr. Dr. MORALES MORALES, ALFONSO

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 de maig de 1983. Prengué possessió el 30 de març de 1984.

1 de febrer de 2016 España
Il·ltre. Sr. Dr.

MORÁN RAMÍREZ, J. CÉSAR (El Salvador)

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 6 de febrer de 1968. Prengué possessió el 13 de maig de 1968. 

22 de gener de 2017 A l’estranger (El Salvador)
Il·ltre. Sr. Dr.

MOTAWEI, MOHAMED M

Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964.

21 de gener de 1973 A l’estranger
Il·ltre. Sr. Dr.

MUÑOZ MEDINA, JOSÉ M.

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

desembre de 1978 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

NADAL DELHOM, LUÍS

Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966.

12 de setembre de 1980 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

NEDERGAARD, MOGENS

Elegit acadèmic corresponent el 20 de juny de 1991. Prengué possessió el 23 d’abril de 1992.

octubre de 1999 A l’estranger (Dinamarca
Il·ltre. Sr. Dr.

NUÑEZ CACHAZA, ANTONIO

Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964. Prengué possessió el 21 de febrer de 1967. Va presentar treball d’ingrés.

2 de gener de 2003 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

OTERO AENLLE, ENRIQUE

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

Any 1990 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

PEDEMONTE OLIVER, LUÍS

Prengué possessió el 23 de maig de 1967. Va presentar treball d’ingrés.

20 de setembre de 1973 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

PENAU, HENRI

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

16 d’agost de 1970 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr. PÉREZ TORROME, AURORA no consta Espanya
Il·ltre. Sr. Dr. PICÓN RAMÍREZ, CARLOS FELIPE agost de 1992 A l’estranger (Veneçuela)
Il·ltre. Sr. Dr.

PLA DELFINA, JOSEP M.

Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957. Prengué possessió el 22 de desembre de 1958.

11 de setembre de 2001 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

PONS GIMIER, LLORENÇ

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 5 de novembre de 2001.

 

Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

PONTE, DINO

Elegit acadèmic corresponent el 29 de maig de 1962. Prengué possessió el 29 de maig de 1962.

31 de maig de 1979 A l’estranger (Italia)
Il.tre Sr. Dr.

 QUEVEDO GANOZA, FERNANDO

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 21 de setembre de 2009

desembre 2018 A l’estranger: (Perú)
Il·ltre. Sr. Dr.

RADUÁ RADUÁ. PERE

Elegit acadèmic corresponent el 6 de març de 1979. Prengué possessió el 22 d’abril de 1980.

13 de juny de 1993 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

REOL TEJADA, JUAN MANUEL

Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 3 de març de 2003.

9 de setembre 2008 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr. ROCA TORRAS JAUME any 2012 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr. RODRÍGUEZ VILLANUEVA, JULIO

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 31 de març de 2003.

 21 novembre 2017  Espanya
Il·ltre. Sra. Dra. ROF CARBALLO, CONCEPCIÓ 23 de juliol de 2014 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

ROLDÁN GUERRERO, RAFAEL

Elegit el 21 d’abril de 1956. Prengué possessió el 5 de novembre de 1963. Va presentar treball d’ingrés.

6 de juny de 1965 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

ROWSON, J. M

Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966.

30 de maig de 1992 A l’estranger (Anglaterra)
Il·ltre. Sr. Dr.

SALA MORGADES, FRANCISCO

Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959.

24 de gener de 1981 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr. SAN MIGUEL ARRIBAS, ALFREDO 7 de gener de 2004 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr. SANDBERG, FINN any 2011 A l’estranger
Il·ltre. Sr. Dr. SANHAUJA, CLAUDIO any 2013 A l’estranger
Il·ltre. Sr. Dr.

SANTOS RUIZ, ANGEL

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

23 de abril de 2005 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

SOCÍAS VIÑALS, LUIS

Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959.

maig de 1978 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

SOLDI, ALBERTO

Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958. Prengué possessió el 24 de novembre de 1960. Va presentar treball d’ingrés.

5 de maig de 1983 A l’estranger (Italia)
Il·ltre. Sr. Dr.

SOLÉ SABARIS, LUÍS

Elegit acadèmic corresponent el 19 d’abril de 1977. Prengué possessió el 30 de març de 1982. Va presentar treball d’ingrés.

14 de juliol de 1985 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

STAINER, CARL

Elegit acadèmic corresponent el 24 de febrer de 1966. Prengué possessió el 24 d’octubre de 1967. Va presentar treball d’ingrés.

4 de juny de 1991 A l’estranger (Bèlgica)
Il·ltre. Sr. Dr. STANISLAS, EDWARD 

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 7 de febrer de 1978.

A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr. STEIGER-TRIPPI, K any 2012 A l’estranger
Il·ltre. Sr. Dr.

SUBIRÀ ROCAMORA, MANEL

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient.  Elegit acadèmic corresponent el 5 de juny de 1984. Prengué possessió el 28 de gener de 1988.

any 2020 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

SUELS, CLEOFACIO

Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957.

11 de novembre de 1986 A l’estranger (Veneçuela)
Il·ltre. Sr. Dr.

SUÑER CASADEVALL, FREDERIC

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 18 de novembre de 1969. Prengué possessió el 14 de juny de 1973.

15 juny 2020 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

SUREDA BLANES, JOSÉ

Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964.

25 de maig de 1984 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr. TENA NÚÑEZ, GUILLERMO 3 de setembre de 2011 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr. TIEDEMANN Jr., ALBERT W. any 2012 A l’estranger
Il·ltre. Sr. Dr.

TORRES GONZÁLEZ, CÁNDIDO

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

gener de 1995 Espanya
Il·ltre. Sra. Dra.

TORRES PONS, DOLORS

Elegida acadèmica corresponent el 20 de juny de 1991. Prengué possessió el 22 d’octubre de 1992.

24 de gener de 2003 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

TRIA, EUSEBIO

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

Any 1987 A l’estranger
Il·ltre. Sr. Dr.

TSATSAS, G.

Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966.

Any 1987 A l’estranger (Grècia)
Il·ltre. Sr. Dr.

VALETTE, GUILLAUM E

Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966. Prengué possessió el 20 d’abril de 1970. Va presentar treball d’ingrés.

març de 1982 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr.

VALLADARES MARÇUES, JULIO

Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959.

16 de maig de 1966 A l’estranger (Guatemala)
Il·ltre. Sr. Dr.

VENTURA MONTEYS, ALBERT

Acadèmic corresponent com a premiat en el Concurs anual de Premis de l’Acadèmia 1963 (“Premio del Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Barcelona”), lliurat en la Sessió inaugural del Curs 1964 (15 de desembre de 1963).

no consta Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

VERA PERIS, JUAN

Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966. No consta data de possessió.

no consta Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr. VERGÉS PRÍNCEP, GERARD 25 d’abril de 2014 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

VIGNOLI, LUIGIO

Elegit acadèmic corresponent el 29 d’abril de 1960.

5 de febrer de 1977 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr. VILA JATO, JOSÉ LUÍS any 2011 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

VILADOT PUIG, JUAN

Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964. Prengué possessió el 19 d’abril de 1966. Va presentar treball d’ingrés.

22 de març de 1973 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

VILARROYA PONSIRENAS, TOMÀS

Adscrit a la Secció 7a, Ciència i Professió Farmacèutiques. Elegit acadèmic corresponent el 10 de juliol de 1997.

7 de maig de 2015 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

VILLANUEVA VADILLO, VÍCTOR

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

30 d’octubre de1996 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

VIÑAS BORRELL, LLUIS

Elegit acadèmic corresponent l’1 de juliol de 2002. Prengué possessió el 2 de febrer de 2004.

27 de maig de 2004 Espanya
Il·ltre. Sra. Dra.

WATANABE, FUKUKO

Adscrita a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Geològiques. Elegida acadèmica corresponent el 19 d’abril de 1977. Prengué possessió el 6 d’octubre de 1977. Va presentar treball d’ingrés.

7 de setembre de 2005 A l’estranger (Japó)
Il·ltre. Sr. Dr.

ZATHURECKY, LADISLAV

Prengué possessió el 19 d’abril de 1984. Va presentar treball d’ingrés.

9 de juliol de 2000 A l’estranger (Eslovàquia)


Acadèmics numeraris

RELACIÓ D’ACADÈMICS NUMERARIS


ACEBILLO MARÍN, JESÚS

Acadèmic numerari (medalla núm. 23). Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic numerari el 19 de desembre de 2007. Prengué possessió el 30 de novembre de 2009.


ALEIXANDRE CERAROLS, ROSA NÚRIA

Acadèmica numerària (medalla núm. 1). Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 14 de desembre de 1998. Prengué possessió el 8 de novembre de 1999. Discurs de recepció d’acadèmics corresponents núm. 33. Elegida acadèmica numerària el 20 de desembre de 2010. Prengué possessió el 11 de febrer de 2013.

Càrrecs a la Junta de Govern: A la Junta General de 18 de desembre de 2018 fou elegida Interventora per al quadrieni 2019-2022.


ALSINA ESTELLER, M ASSUMPCIÓ

Acadèmica numerària (medalla núm. 24). Adscrita a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegida acadèmica corresponent el 22 de desembre de 1994. Prengué possessió el 14 de març de 1996. Elegida acadèmica numerària el 20 de maig de 1998. Prengué possessió el 24 de març de 1999. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2009. (Discursos inaugurals núm. LIII.)

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Directora de la Revista des del 13 de setembre de 1999 fins el desembre de 2002. En la Junta General Extraordinària de 20 de desembre de 2006 fou elegida vicesecretaria pel quadrienni 2007 – 2010.


ARTALEJO ORTEGA, BEATRIU

Acadèmica numerària (medalla núm. 16).  Adscrita a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegida acadèmica corresponent el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 21 de novembre de 2007. Elegida Acadèmica numerària en la Junta General Extraordinària del 22 de juliol de 2014. Prengué possessió el 12 de juny de 2017.


BADIMON MAESTRO, LINA

Acadèmica numerària (medalla núm. 35). Adscrita a la Secció 6a, Farmacologia. Elegida acadèmica corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 26 de maig de 2003. Elegida acadèmica numerària el 19 de desembre de 2007. Prengué possessió el 9 de desembre de 2009.


BAIGET BASTÚS, MONTSERRAT

Acadèmica numerària (medalla núm. 42). Adscrita a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegida acadèmica corresponent el 10 de novembre de 1987. Prengué possessió el 28 de juny de 1988. Elegida acadèmica numerària el 17 de desembre de 2012. Prengué possessió el 30 de novembre de 2015.


BEL PRIETO, ELVIRA

Acadèmica numerària (medalla núm. 38). Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 10 de novembre de 1987. Prengué possessió el 13 d’abril de 1989. Elegida acadèmica numerària el 20 de maig de 1998. Prengué possessió el 18 d’octubre de 1999. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2012. Discursos inaugurals núm. LVI.


BERGA MARTÍ, PERE

Acadèmic numerari (medalla núm. 28). Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. Prengué possessió el 22 de maig de 2000. Elegit acadèmic numerari el 19 de desembre de 2002. Prengué possessió el 3 de maig de 2004.

Càrrecs a la Junta de i alttres càrrecs: Va ocupar el càrrec d’interventor el bienni 2005-2006. En la Junta General del 20 de desembre de 2006 fou elegit tresorer per al quadrienni 2007-2010. En la Junta General del 20 de desembre de 2010 fou reelegit tresorer per al quadrienni 2011-2014. En la Junta General de 19 de desembre de 2016 fou elegit Vicepresident per al quadrienni 2017-2020.


BLANCHÉ VERGÉS, CÈSAR

Acadèmic numerari (medalla núm. 2). Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 27 de juny de 2005. Prengué possessió el 12 de març de 2007. Elegit acadèmic numerari el 20 de desembre de 2010. Prengué possessió el 8 d’abril de 2013.


BOATELLA RIERA, JOSEP

Acadèmic numerari (medalla núm. 12). Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic numerari el 13 de març de 1986. Prengué possessió el 6 d’octubre de 1987. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2001. Discursos inaugurals núm. XLV.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: En l’Assemblea General Extraordinària de 20 de desembre de 2004, fou elegit vicepresident per el quadrienni 2005-2008. Presentà la dimissió el 31 de desembre de 2006.


BOSCH CARTÉS, JOAN

Acadèmic numerari (medalla núm. 36). Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic numerari el 19 de desembre de 2007. Prengué possessió el 21 de juny de 2010.


BUHIGAS CARDÓ, M. ROSA

Acadèmica numerària (medalla núm.38). Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent  el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 3 d’octubre de 2016. Elegida acadèmica numerària l’1 de julio de 2019. Prengué possessió el 19 d’octubre de 2020.


CALVO TORRAS, M DELS ÀNGELS

Acadèmica numerària (medalla núm. 32). Adscrita a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegida acadèmica corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 18 de juny de 2001. Elegida acadèmica numerària el 19 de desembre de 2007. Prengué possessió el 26 de novembre de 2008.


CAMARASA GARCIA, JORDI

Acadèmic numerari (medalla núm. 41). Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 16 de juny de 1983. Prengué possessió el 5 d’abril de 1984. Elegit acadèmic numerari el 25 d’octubre de 1990. Prengué possessió el 12 de març de 1992. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2006. Discursos inaugurals núm. L.


CANELA ARQUÉS, RAMON

Acadèmic numerari (medalla núm. 11). Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 22 de desembre de 1994. Prengué possessió el 16 de maig de 1996. Elegit acadèmic numerari el 20 de maig de 1998. Prengué possessió el 19 de maig de 1999. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2010. Discursos inaugurals núm. LIV.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Director de la Revista de l’any 2009 fins al 2013. Amb la modificació dels Estatuts el càrrec canvia de nom i passa a denominar-se Director de Publicacions i Comunicació. L’exerceix des de l’any 2013 fins enguany. En la Junta General del 20 de desembre de 2010 fou elegit interventor per al bienni 2011-2012. En la Junta General de 22 de desembre del 2014 fou elegit Tresorer per al quadrienni 2015-2018. Renuncià al càrrec en la Junta General de 19 de desembre de 2016.


CAÑIGUERAL FOLCARÀ, SALVADOR

Acadèmic numerari (medalla núm. 18). Adscrit a la Secció 6a, Farmcologia. Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 27 de febrer de 2002. Elegit acadèmic numerari el 30 de juny de 2009. Prengué possessió el 14 d’octubre de 2013.


CARMONA CORNET, ANNA M

Acadèmica numerària. (medalla núm. 5). Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 30 de març de 1982. Prengué possessió el 19 d’octubre de 1982. Elegida acadèmica numerària el 5 de desembre de 1985. Prengué possessió el 4 de juny de 1987. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1999. Discursos inaugurals núm. XLIII.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Elegida Vicesecretaria per al trienni 1988-1990 i reelegida per al quadrienni 1991-1994. No conclogué el quadrienni per haver estat elegida secretària en la Junta General Extraordinària de 10 de desembre de 1992 per al quadrienni 1993-1996.


CARRERAS COMA, MIQUEL

Acadèmic numerari (medalla núm. 13). Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 27 de juny de 2005. Prengué possessió el 18 de març de 2009. Elegit acadèmic numerari el 18 de desembre de 2017. Prengué possessió el 20 de setembre de 2020.


CASAMITJANA CUCURELLA, NÚRIA

Acadèmica numerària. (medalla núm. 21). Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 16 de juliol de 2008. Elegida acadèmica numerària el 17 de desembre de 2012. Prengué possessió el 31 de març de 2014.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: A la Junta General de 18 de desembre de 2018 fou elegida Vicesecretària per al quadrieni 2019-2022.


CASAS PLA, JAIME

Acadèmic numerari (medalla núm. 26). Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent l’1 de juliol de 2002. Prengué possessió el 12 de maig de 2003. Elegit acadèmic numerari el 18 de desembre de 2008. Prengué possessió el 12 d’abril de 2010.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: En la Junta General de 17 de desembre de 2012 fou elegit Secretari per al quadrienni 2013-2016. En la Junta General de 19 de desembre de 2016 fou reelegit Secretari per al quadrienni 2017-2020. Deixà el càrrec el gener de 2019, al ser elegit a la Junta General de 18 de desembre de 2018 President per al quadrieni 2019-2022.


DE LA TORRE FORNELL, RAFAEL

Acadèmic numerari (medalla núm. 25). Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 29 d’abril de 2002. Elegit acadèmic numerari el 22 de desembre de 2014. Prengué possessió el 24 de maig de 2017.


DEL POZO CARRASCOSA, ALFONS

Acadèmic numerari (medalla núm. 29). Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 19 d’abril de 1990. Prengué possessió el 7 de maig de 1992. Elegit acadèmic numerari el 20 de maig de 1998. Prengué possessió el 27 de setembre de 1999. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2011. Discursos inaugurals núm. XV.


DOMÍNGUEZ GARCÍA, ÀNGELA

Acadèmica numerària (medalla núm. 10). Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 1 de juliol de 2002. Prengué possessió el 22 de setembre de 2003. Elegida acadèmica numerària el 29 de març de 2006. Prengué possessió el 28 de maig de 2007.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: En l’Assamblea General Extraordinària del 18 de desembre de 2008 fou elegida bibliotecària per al quadrienni 2009-2012.


ESTEVE CRUELLA, ANTONIO

Acadèmic numerari (medalla núm. 8). Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial . Elegit acadèmic corresponent el 22 de desembre de 1994. Prengué possessió el 9 d’octubre de 1997. Elegit acadèmic numerari el 19 de desembre de 2007. Prengué possessió el 7 d’abril de 2014.


ESTEVA DE SAGRERA, JOAN

Acadèmic numerari (medalla núm. 6). Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 16 de juny de 1983. Prengué possessió el 12 d’abril de 1984. Elegit acadèmic numerari el 16 de desembre de 2013. Prengué possessió el 17 de novembre de 2014.


FARRÉ ROVIRA, ROSAURA

Acadèmica numerària (medalla núm. 39). Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 13 de desembre de 2010. Elegida acadèmica numerària el 17 de desembre de 2012. Prengué possessió el 3 de març de 2014.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: En la Junta General de 20 de desembre de 2014 fou elegida Vicesecretària per al quadrieni 2015-2018. A la Junta General de 18 de desembre de 2018 fou elegida Secretària per al bieni 2019-2020.


GARCÍA LÓPEZ, M. LUISA

Acadèmica numerària (medalla núm. 37). Adscrita a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegida acadèmica corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 8 de juliol de 2002. Elegida acadèmica numerària el 22 de desembre de 2014. Prengué possessió el 27 de novembre de 2017.


GARCÍA RAFANELL, JULIÀN

Acadèmic numerari (medalla núm 20). Adscrit a la Secció 6a,  Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2008. Prengué possessió el 3 de juny de 2009. Elegit acadèmic numerari el 16 de desembre de 2013. Prengué possessió el 15 de setembre de 2014.


GRAU CERRATO, SANTIAGO

Acadèmic numerari (medalla núm. 40), Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 8 de novembre de 2010. Elegit acadèmic numerari el 18 de desembre de 2017 prengué possessió el 16 de setembre de 2019.


GUINOVART CIRERA, JOAN

Acadèmic numerari (medalla núm. 49). Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia . Elegit acadèmic numerari el 18 de desembre de 2008. Prengué possessió el 3 de novembre de 2010


LLOBET MALLAFRÉ, JOAN M.

Acadèmic numerari (medalla núm. 31). Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic numerari el 18 de desembre de 2008. Prengué possessió el 4 de març de 2013.


MANGUES BAFALLUY, M ANTÒNIA

Acadèmica numerària (medalla núm. 17). Adscrita a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegida acadèmica corresponent l’1 de juliol de 2002. Prengué possessió l’1 de desembre de 2003. Elegida acadèmica numerària el 29 de març de 2006. Prengué possessió l’1 de febrer de 2010.


MARÍN PARÉS, ESTHER

Acadèmica numerària (medalla núm. 48). Adscrita a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegida acadèmica corresponent el 10 de novembre de 1987. Prengué possessió el 16 de març de 1989. Elegida acadèmica numerària el 20 de maig de 1998. Prengué possessió el 10 de juliol de 2000. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2014. Discursos inaugurals núm. LVIII.


MASSÓ LAGO, JOSEP LLUÍS

Acadèmic supernumerari (medalla núm. 42). Elegit acadèmic numerari el 25 d’octubre de 1990. Prengué possessió el 9 d’abril de 1992. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2007. Discursos inaugurals núm. LI.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Director de la Revista des del 13 de desembre de 1994 al 12 de maig de 1999.


PERMANYER I FÀBREGAS, JOAN XAVIER

Acadèmic numerari (medalla núm. 14). Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 27 de juny de 2005. Prengué possessió el 27 de novembre de 2006. Elegit acadèmic numerari el 20 de desembre de 2010. Prengué possessió el 21 de gener de 2013.

Càrrecs a la Junta de i alttres càrrecs : En la Junta General de 18 de desembre de 2018 fou elegit Tresorer per al quadrieni 2019-2022.


PIULATS XANCÓ, JAUME

Acadèmic numerari (medalla núm. 3). Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic numerari el 29 de març de 2006. Prengué possessió el 12 de setembre de 2007.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: A la Junta General de 20 de desembre de 2010 fou elegit Vicesecretari per al quadrienni 2011-2014. A la junta General de 22 de desembre de 2014 fou elegit Interventor per al quadrienni 2015-2018.


PLANAS ROSSELLÓ, JOANA M

Acadèmica numerària (medalla núm. 7). Adscrita a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegida acadèmica corresponent l’1 de juliol de 2002. Prengué possessió el 17 de maig de 2004. Elegida acadèmica numerària el 18 de desembre de 2008. Prengué possessió el 10 de juny de 2013.


PUJOL FORN, MARTÍ

Acadèmic numerari (medalla núm. 22). Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 10 de juliol de 1997. Prengué possessió el 18 de novembre de 1998. Elegit acadèmic numerari el 19 de desembre de 2007. Prengué possessió el 14 de juny de 2010.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: En la Junta General de 17 de desembre de 2012 fou elegit Bibliotecari per al quadrienni 22013-2016. En la Junta General de 19 de desembre de 2016 fou reelegit Bibliotecari per al Quadrienni 2017-2020.


PUMAROLA SUÑÉ, TOMÀS

Acasdèmic numerari (medalla núm. 47). Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2008. Prengué possessió el 25 de novembre de 2009. Elegit acadèmic numerari el 22 de desembre de 2014. Prengué possessió el 27 de febrer de 2017.


RIBAS SALA, JOSEP

Acadèmic numerari (medalla núm. 50). Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 4 de novembre de 2002. Elegit acadèmic numerari el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 7 d’abril de 2008.


RIVERO URGELL, MONTSERRAT

Acadèmica numerària (medalla núm. 30). Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 13 juny de 2005. Elegida acadèmica numerària el 30 de juny de 2009. Prengué possessió el 20 de setembre de 2010.


RUBIRALTA ALCAÑIZ, MÀRIUS

Acadèmic numerari (medalla núm. 9). Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic numerari el 19 de desembre de 2001. Prengué possessió el 16 de juny de 2003.


SALGOT DE MARÇAY, MIQUEL

Acadèmic numerari (medalla núm. 34). Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 19 d’abril de 1990. Prengué possessió el 30 de gener de 1992. Elegit acadèmic numerari el 18 de desembre de 2000. Prengué possessió el 22 de maig de 2002.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Elegit secretari per al quadrienni 2005-2008. En la Junta General  del 18 de desembre de 2008 fou reelegit secretari per al quadrienni 2009-2012.


 SEDANO I MONASTERIO, EUGENI

Acadèmic numerari (medalla núm. 33). Adscrit a la secció 7a, Farmàcia Assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 17 de març de 2003. Elegit acadèmic numerari el 16 de desembre de 2013. Prengué possessió el 15 de desembre de 2014.


SUÑÉ NEGRE, JOSEP M

Acadèmic numerari (medalla núm. 44). Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 19 d’abril de 1990. Prengué possessió el 27 de juny de 1991. Elegit acadèmic numerari el 20 de maig de 1998. Prengué possessió el 2 d’octubre de 2000. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2015. Discursos inaugurals núm. LIX.


TICÓ GRAU. JOSEP RAMON

Acadèmic numerari (medalla núm. 15 ). Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. Prengué possessió el 8 d’octubre de 2001. Elegit acadèmic numerari el 22 de desembre 2014. Prengué possessió el 8 d’octubre de 2018.


TRESSERRA CASAS, FRANCESC

Acadèmic numerari (medalla núm. 19 ). Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 9 de maig de 2005. Elegit acadèmic numerari el 18 de desembre de 2017. Prengué possessió el 7 de maig de 2018.


RELACIÓ D’ACADÈMICS NUMERARIS EMÈRITS

BARCELÓ COLL, JOAN

Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 40). Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic numerari el 25 d’octubre de 1990. Prengué possessió el 15 d’octubre de 1991. Pronuncià el Discurs Inaugural del Curs acadèmic 2003. Discursos Inaugurals núm. XLVII.


BEAUS CODÉS, RAFAEL

Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 13). Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent l’1 de juliol de 2002. Prengué possessió el 24 de novembre de 2003. Elegit acadèmic numerari el 16 de desembre de 2013. Prengué possessió el 13 d’octubre de 2014.

Passà a Acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2015


BECH BORRÀS, JAUME

Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 37). Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 9 de novembre de 1978. Elegit acadèmic numerari el 30 de juny de 1983. Prengué possessió l’11 de juny de 1987. Pronuncià el Discurs Inaugural del Curs acadèmic 2000. Discursos Inaugurals núm. XLIV.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Elegit bibliotecari per al quadrienni 1997-2000, en la reestructuració de la Junta de Govern del 12 d’abril de 1999, propiciada pel pas a emèrit del vicepresident Dr. Pumarola Busquets, el Dr. Bech Borràs passà de Bibliotecari a Interventor. Seguidament, en la Junta General Extraordinària de 18 de desembre de 2000, fou elegit interventor per al quadrienni 2001-2004.

Altres Càrrecs: President de la Secció 1a, Física, Química i Geologia des del 2007.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2012.


BEL PRIETO, ELVIRA

Acadèmica numerària (medalla núm. 38). Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 10 de novembre de 1987. Prengué possessió el 13 d’abril de 1989. Elegida acadèmica numerària el 20 de maig de 1998. Prengué possessió el 18 d’octubre de 1999. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2012. Discursos inaugurals núm. LVI.

Passà a acadèmica numeraria emèrita el 31 de desembre de 2017.


BLADÉ PIQUÉ, JOAN

Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 16). Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 14 d’octubre de 2002. Elegit acadèmic numerari el 30 de juny de 2009. Prengué possessió l’1 de desembre de 2010.


CORBELLA CORBELLA, JACINT

Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 20). Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 21 de març de 2001. Elegit acadèmic numerari el 17 de desembre de 2003. Prengué possessió el 22 de novembre de 2004.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2012.


DE BOLÓS CAPDEVILA, JORDI

Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 26). Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. Prengué possessió el 10 d’abril de 2000. Elegit acadèmic numerari el 17 de desembre de 2003. Prengué possessió el 19 d’abril de 2004.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2004.


DE LA TORRE BORONAT, M. DEL CARMEN

Acadèmica numerària emèrita. Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 19 d’abril de 1977. Prengué possessió el 31 de gener de 1978. Elegida acadèmica numerària el 26 de febrer de 1980. Prengué possessió el 9 d’octubre de 1984. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1994. Discursos inaugurals núm. XXXVIII.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Vicesecretaria elegida en la Junta General Extraordinària de 14 d’octubre de 1993 fins tot el 1994 (per cobrir la vacant deixada per la Dra. Carmona Cornet en ser elegida secretària). Reelegida per als quadriennis 1995-1998 i 1999-2002. Bibliotecària elegida en la Junta General Extraordinària de 16 desembre de 2002 fins tot el 2004 (per cobrir la vacant deixada per la Dra. Morales Pujol en ser elegida Vicesecretària).

Passà a acadèmica numerària emèrita el 31 de desembre de 2007.


DOMENÉCH BERROZPE, JOSEP

Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 13). Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic numerari el 30 de juny de 2009. Prengué possessió el 15 de novembre de 2010.

Càrrecs: President de la Secció 6a, Ciències Farmacològiques des del Setembre del 2012.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2012.


GALLARDO BALLART, JORDI

Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 4). Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic numerari el 25 d’octubre de 1990. Prengué possessió el 21 de maig de 1992. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2008. Discursos inaugurals núm. LII.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2016.


GARCÍA HEGARDT, FAUSTO

Acadèmic numerari (medalla núm. 19). Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. Prengué possessió el 27 de març de 2000. Elegit acadèmic numerari el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 14 d’abril de 2008. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 74.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2014.


IGLESIAS ANGLÈS, JOSEP

Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 25). Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 14 de novembre de 1972. Elegit acadèmic numerari el 30 de juny de 1983. Prengué possessió el 10 de juny de 1986. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1996. Discursos inaugurals núm. XL.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2011.


JANÉ CARRENCÀ, FRANCESC

Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 47). Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic numerari el 28 de juny de 2005. Prengué possessió el 27 de juny de 2007.


JAUSÀS MARTÍ, AGUSTÍ

Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 15). Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 20 de desembre de 1995. Prengué possessió el 26 de juny de 1997. Elegit acadèmic numerari el 19 de desembre de 2001. Prengué possessió el 13 d’octubre de 2003.

Càrrecs: President de la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia Farmacèutiques, des del maig del 2012.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2012.


LÀZARO PORTA, ÀNGEL

Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 18). Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 9 de novembre de 1978. Prengué possessió el 4 de desembre de 1979. Elegit acadèmic numerari el 18 de desembre de 2000. Prengué possessió l’11 de març de 2002. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2017. Discursos inaugurals núm. LXI.

Càrrecs a la Junta de i alttres càrrecs : En la Junta General Extraordinària de 20 de desembre de 2006 fou elegit bibliotecari per al bienni 2007-2008.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2008.


MORALES PUJOL, CARMEN

Acadèmica numerària emèrita (medalla núm. 30). Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 11 de juny de 1992. Prengué possessió el 22 d’abril de 1993. Elegida acadèmica numerària el 20 de maig de 1998. Prengué possessió el 10 de març de 1999.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Incorporada com a bibliotecària en la Junta de Govern de 12 de maig de 1999, fins el 2000 (per haver passat el bibliotecari Dr. Bech Borràs a ocupar el càrrec d’interventor). Elegida pel mateix càrrec per al quadrienni 2001-2004. No conclogué el termini per haver estat elegida Vicesecretaria per al quadrienni 2003-2006.

Passà a acadèmica numerària emèrita el 31 de desembre 2008.


PÀMPOLS ROS, TERESA

Acadèmica numerària (medalla núm. 45). Adscrita a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegida acadèmica corresponent el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 9 de maig de 2007. Elegida acadèmica numerària el 30 de juny de 2009. Prengué possessió el 6 de maig de 2013.

Passà a acadèmica numerària emèrita el 31 de desembre 2017.


 

SABATER TOBELLA, JOAN

Acadèmic numerari emèrit(medalla núm. 1). Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964. Prengué possessió el 5 de maig de 1966. Elegit acadèmic numerari el 2 de juny de 1970. Prengué possessió el 8 de juny de 1971. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1983. Discursos inaugurals núm. XXVII.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Elegit vicepresident per al trienni 1979-1981. No el conclogué per haver estat elegit president en la Junta General Extraordinària de 16 de desembre de 1980. Seguidament fou reelegit president tres triennis consecutius, 1981-1983, 1984-1986 i 1987-1989. Continuà de president tot un any més per haver-se aplaçat les eleccions per tal de procedir a l’adaptació als nous Estatuts (publicats en el DOG del 29 de maig de 1989).

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2009. Va ser nomenat President d’Honor a la Junta General Ordinària del 20 de desembre del 2011.


SALAZAR MACIAN, RAMON

Acadèmic numerari emèrit. Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia industrial. Elegit acadèmic corresponent el 5 de desembre de 1985. Prengué possessió el 26 de març de 1986. Elegit acadèmic numerari el 25 d’octubre de 1990. Prengué possessió el 28 de novembre de 1991. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2005. Discursos inaugurals núm. XLIX.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre 2008.


URIACH MARSAL, JOAN

Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 33). Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic numerari el 25 de març de 1969. Prengué possessió el 30 de novembre de 1971. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1984. Discursos inaugurals núm. XXVIII.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Vicepresident durant el trienni 1976-1978.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2004.

Fou elegit Acadèmic d’Honor el 18 de gener de 2019.


VALLS PLANELLS, ORIOL

Acadèmic numerari (medalla núm. 43). Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 22 de desembre de 1994. Prengué possessió el 18 d’abril de 1996. Elegit acadèmic numerari el 20 de maig de 1998. Prengué possessió el 13 de desembre de 1999. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2013. Discursos inaugurals núm. LVII.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs : Director de la Revista del 2005 al 2008. En la Junta General  del 20 de desembre de 2006 fou elegit Interventor per al bienni 2007-2008.  En la Junta General del 18 de desembre de 2008 fou reelegit Interventor per al quadrienni 2009-2012, càrrec que exerci durant 2 anys. En la Junta General  del 20 de desembre de 2010 fou elegit Vicepresident per al bienni 2011-2012. En la Junta General de 17 de desembre de 2012 fou reelegit Vicepresident per al quadrienni 2013-2016. En la Junta General de 19 de desembre de 2016 fou elegit Tresorer per al bienni 2017-2018. Deixà el càrrec al gener de 2019 al passar a Acadèmic emèrit.


VENTURA FERRERO, JOSEP M

Acadèmic numerari (medalla núm. 27). Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 20 de desembre de 1995. Prengué possessió el 17 de juny de 1997. Elegit acadèmic numerari el 19 de desembre de 2001. Prengué possessió el 2 de desembre de 2002.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: En la Junta General de 20 de desembre de 2006 fou elegit Vicepresident per al bienni 2007-2008, en substitució del Dr. Josep Boatella. En la Junta General del 18 de desembre de 2008 fou reelegit Vicepresident per al quadrienni 2009-2012. En la Junta General del 20 de desembre de 2010 fou elegit President per al quadrienni 2011-2014. En la Junta General de 22 de desembre de 2014 fou reelegit President per al Quadrienni 2015-2018. Deixà el càrrec al gener de 2019 al passar a Acadèmic emèrit.

VILA CASAS, ANTONI

Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 49). Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic numerari el 17 de desembre de 2003. Prengué possessió el 15 de març de 2004.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2005.


YLLA-CATALÀ GENÍS, MIQUEL

Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 39). Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 22 de juny de 1989. Prengué possessió el 30 de novembre de 1989. Elegit acadèmic numerari el 25 d’octubre de 1990. Prengué possessió el 7 de novembre de 1991.Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2004. Discursos inaugurals núm. XLVIII.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Bibliotecari durant el quadrienni 1993-1996. Secretari durant els quadriennis 1997-2000 i 2001-2004. Elegit president el 20 de desembre de 2004 per als dos anys restants del quadrienni 2003-2006. En la Junta General Extraordinària de 20 de desembre de 2006 fou reelegit president pel quadrienni 2007-2010.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2010.

RELACIÓ D’ACADÈMICS NUMERARIS FINATS

 ADZET PORREDON, TOMÀS

Acadèmic numerari emèrit finat (medalla núm. 2).

Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966. Elegit acadèmic numerari el 6 de desembre de 1973. Prengué possessió el 29 de març de 1977. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 25. Pronuncià el Discurs Inaugural del Curs acadèmic 1989. Discursos Inaugurals núm. XXXIII. Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2007.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Vicesecretari durant els triennis 1979-1981, 1982-1984 i 1985-1987. Elegit secretari en la Junta General Extraordinària de 15 de desembre de 1987 per un any, atès que l’elecció d’aquest càrrec corresponia al torn següent. Fou reelegit per al quadrienni 1989-1992. Elegit vicepresident en la Junta General Extraordinària de 10 de desembre de 1992 per al quadrienni 1993-1996. Com a conseqüència del cessament com a president del Dr. Salvà Miquel, per acord de la Junta de Govern de 13 de juliol de 1993, fou nomenat president en funcions, i, pocs mesos més tard, en la Junta General Extraordinària de 14 d’octubre de 1993, fou elegit president fins les següents eleccions. En la Junta General Extraordinària de 22 desembre 1994 fou reelegit president per al quadrienni 1995-1998. En la Junta de Govern de 6 de febrer de 1997, demanà, per motius de salut, un temps de descans fins a finals d’any, essent-li concedit. La Junta de Govern de 4 de març de 1997 fou la darrera que presidí.

Data de defunció: 3 de maig de 2013.


ALBORS YOLDI, EDUARDO

Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 22). Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.

Elegit acadèmic numerari el 5 de desembre de 1985. Prengué possessió el 27 de novembre de 1986. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1997. Discursos inaugurals núm. XLI.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Elegit bibliotecari per al trienni 1988-1990. Continuà en el càrrec fins tot el 1992, a causa de la readaptació als Estatuts de 1989. S’incorporà amb el càrrec d’interventor en funcions en la Junta de Govern el 16 de febrer de 1998, entretant el Dr. Fèlix Pumarola, que era l’interventor, ocupés la vicepresidència. En la reestructuració de Junta del 12 d’abril de 1999, propiciada pel pas a Acadèmic numerari emèrit del vicepresident Dr. Pumarola Busquets, el Dr. Albors Yoldi passà d’interventor a tresorer fins les eleccions corresponents al càrrec (eleccions de 2002 per al quadrienni 2003-2005).

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2001.


AMARGÓS ANORO, JOSEP

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 6).

Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Acadèmia de Farmàcia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat de 2 de desembre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1961. Discursos inaugurals núm. V.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Amb el nomenament del Dr. del Pozo Ojeda (que era interventor), vicepresident en funcions, la mateixa Junta de Govern de 19 de gener de 1965, nomenà interventor al Dr. Amargós Anoro. En la següent Junta General Extraordinària per a l’elecció del càrrec, celebrada el 17 de desembre de 1965, fou elegit interventor per al trienni 1966-1968, essent seguidament reelegit per als triennis 1969-1971, 1972-1974 i 1975-1977. En total 13 anys consecutius.

Data de defunció: 11 d’octubre de 1985.


AMAT BARGÉS, MIGUEL

Acadèmic numerari finat

Data de defunció:8 de juny de 1973


BENAVENT CAMPS, GUILLERMO DE

President d’honor i Acadèmic numerari finat (medalla núm. 4).

Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desembre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts. Fou elegit President d’honor i prengué possessió el 17 de maig de 1963. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1960. Discursos inaugurals núm. IV.

Càrrecs a la Junta. de Govern i alttres càrrecs : Elegit president en la primera Junta General, celebrada el 9 de febrer de 1956 i reelegit per al trienni 1960-1962.

Data de defunció: 19 d’agost de 1963.


BOLÓS VAYREDA, ANTONIO DE

Acadèmic numerari finat (medalla núm.19).

Elegit acadèmic numerari el 3 d’abril de 1957. Prengué possessió el 6 de desembre de 1959. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 3.

Data de defunció: 17 de desembre de 1975.


BULTÓ BLAJOT, ISIDRE

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 9).

Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desembre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1964. Discursos inaugurals núm. VIII. Passà a acadèmic numerari emèrit el 1991.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Elegit tresorer en la primera Junta General, celebrada el 9 de febrer de 1956, i reelegit per als triennis 1959-1961 i 1962-1964.

Data de defunció: 24 d’abril de 1998.


CALVET PRATS, FERNANDO

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 24).

Elegit acadèmic numerari el 29 de desembre de 1960. Prengué possessió el 5 de novembre de 1963. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 8. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1974. Discursos inaugurals núm. XVIII.

Data de defunció: 16 de juny de 1988.


CARDÚS AGUILAR, JOSEP

Acadèmic numerari emèrit finat (medalla núm. 34).

Elegit acadèmic corresponent el 29 d’abril de 1960. Prengué possessió el 5 d’abril de 1962. Elegit acadèmic numerari el 22 de juny de 1978. Prengué possessió el 19 de gener de 1982. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 28. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1991. Discursos inaugurals núm. XXXV. Passà a acadèmic numerari emèrit el 1993.

Data de defunció: 29 de desembre de 2006.


CARTAÑÀ CASTELLA, PABLO

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 31).

Elegit acadèmic numerari el 17 de maig de 1963. Prengué possessió el 14 de maig de 1970. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 16.

Data de defunció: 8 de desembre de 1974.


CASANOVAS PUIG, FRANCISCO

Acadèmic numerari finat (medalla núm.16).

Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desembre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1969. Discursos inaugurals núm. XIII.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Elegit vicesecretari en la primera Junta General, celebrada el 9 de febrer de 1956. Només era fins el 31 de desembre de 1957 (el càrrec era un dels tres primers a renovar). Fou reelegit el desembre de 1957 per al trienni 1958-1960, però el conclogué per haver estat elegit secretari, el desembre de 1958, per al trienni 1959-1961. Fou reelegit secretari en cinc ocasions més (1962-1964, 1965-1967, 1968-1970, 1971-1973, 1974-1976). En la renovació de càrrecs del 16 de desembre de 1976, el càrrec de secretari, malgrat correspondre, no entrà en l’elecció, puix que el Dr. Casanovas havia passat a ser secretari perpetu. En la Junta General Ordinària de 15 de desembre de 1987, es feia pública la seva dimissió per motius de salut. En total, 28 anys consecutius en el càrrec de secretari.

Data de defunció: 10 de gener de 1988.


CEMELI PONS, JOSEP

Acadèmic numerari emèrit finat.

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 30 d’octubre de 1958. Elegit acadèmic numerari el 30 de juny de 1983. Prengué possessió el 7 de maig de 1987. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 35. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1998. Discursos Inaugurals núm. XLII.

Càrrecs a la Junta. de Govern i alttres càrrecs: Fou tresorer el quadrienni 2003-2006.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2005.


CULLELL REIG, RAMON

Acadèmic numerari emèrit finat (medalla núm. 29).

Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958. Prengué possessió el 22 de juny de 1961. Elegit acadèmic numerari el 27 de juny de 1966. Prengué possessió el 10 de març de 1970. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 14. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1980. Discursos inaugurals núm. XXIV. Passà a acadèmic numerari emèrit el 1991.

Data de defunció: 11 de gener de 1993.


CUSÍ FURTUNET, JOAQUÍN

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 17).

Elegit acadèmic numerari el 3 d’abril de 1957. Prengué possessió el 16 de març de 1958.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Elegit bibliotecari per al trienni 1961-1963. No l’arribà a completar. En la Junta de Govern de 18 de gener de 1963 es donà compte de la seva dimissió per motius de salut.

Data de defunció: 20 de maig de 1968.


DONADA BOSCH, FRANCESC

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 28).

Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958. Prengué possessió el 24 d’abril de 1959. Elegit acadèmic numerari el 30 d’abril de 1968. Prengué possessió el 22 de maig de 1969. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 13. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1979. Discursos inaugurals núm. XXIII. Passà acadèmic numerari emèrit el 1991.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Elegit vicepresident per al trienni 1973-1975. En la Junta de Govern de 30 de maig de 1974, a petició pròpia, fou rellevat del càrrec. Elegit tresorer per al trienni 1983-1985 i reelegit per als triennis 1986-1988 i 1989-1991. El darrer trienni no el conclogué, cessant el desembre de 1990, degut a l’aplicació dels nous torns d’elecció dels Estatuts de 1989.

Data de defunció: 29 de setembre de 2001.


ESTEVE SOLER, JOSEP

Acadèmic Numerari emèrit (medalla núm. 14). Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic numerari el 6 de desembre de 1973. Prengué possessió el 10 de juny de 1976. Pronuncià el Discurs Inaugural del Curs acadèmic 1987. Discursos Inaugurals núm. XXXI.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs : Elegit president per al quadrienni 2003-2006. Renuncià al cap de dos anys davant l’imminent pas a Acadèmic numerari emèrit, malgrat que estatuàriament hagués pogut esgotar el termini de quatre anys.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2005.

Data de defunció: 29 de març de 2019


ESTEVE SUBIRANA, ANTONIO

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 8).

Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desembre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1963. Discursos Inaugurals núm. VII.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Elegit censor en la primera Junta General, celebrada el 9 de febrer de 1956. Era només fins el 31 de desembre de 1958, ja que el càrrec de Censor era un dels de segon torn de renovació. Amb la dimissió del vicepresident Dr. Gastón de Iriarte, el 7 de maig de 1957, el Dr. Esteve Subirana, amb el càrrec de censor, assumí accidentalment fins final d’any, el càrrec de vicepresident. Reelegit censor per al trienni 1959-1961, deixà però el càrrec abans del termini per haver estat nomenat vicepresident per al trienni 1961-1963 en la Junta General Extraordinària de 9 de febrer de 1961.Reelegit vicepresident per al trienni 1964-1966. A causa de la dimissió del president Dr. Raurich Sas, la Junta de 9 de juny de 1964 nomenà al Dr. Esteve Subirana president interí, mantenint amb caràcter accidental el càrrec de vicepresident. En la Junta General Extraordinària de 15 de desembre de 1964 fou elegit president fins el 31 de desembre de 1965 (en la Junta de Govern de 19 de gener de 1965, es feia lectura de la carta del Dr. Esteve presentant la dimissió de vicepresident accidental).

Data de defunció: 13 de juny de 1979.


FAULÍ TRILLO, CLAUDI

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 26).

Elegit acadèmic corresponent el 24 de febrer de 1966. Prengué possessió el 23 de maig de 1967. Elegit acadèmic numerari el 10 de novembre de 1987. Prengué possessió el 22 de juny de 1989. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 41.

Data de defunció: 27 de maig de 2002.


FRAILE OVEJERO, ARSENIO

Acadèmic supernumerari finat (medalla núm. 21).

Elegit acadèmic numerari el 3 d’abril de 1957. Prengué possessió el 25 de gener de 1962. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 5. El 4 d’abril de 1968 passà a acadèmic supernumerari.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Elegit censor per al trienni 1965-1967 i reelegit per al trienni 1968-1970. En la reelecció, pràcticament, no va exercir el càrrec a causa del seu pas a la categoria de supernumerari, acordat en la Junta de Govern 4 d’abril de 1968.

Data de defunció: juny de 1987.


GÁLLEGO BERENGUER, JAUME

Acadèmic supernumerari finat (medalla núm. 32).

Elegit acadèmic numerari el 29 de desembre de 1960. Prengué possessió l’11 de juny de 1970. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 17. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1982. Discursos inaugurals núm. XXVI. Passà a acadèmic supernumerari l’any 1991.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Censor de l’1 de gener de 1980 al 31 de desembre de 1985.

Data de defunció: 20 de febrer de 2009.


GARCÍA-VALDECASAS SANTAMARIA, FRANCISCO

Acadèmic numerari emèrit finat (medalla núm. 20).

Elegit acadèmic numerari el 3 d’abril de 1957. Prengué possessió el 8 d’abril de 1961. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 4. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1971. Discursos inaugurals núm. XV. Passà a acadèmic numerari emèrit el 1991.

Data de defunció: 22 de gener de 2005.


GASTÓN DE IRIARTE SANCHÍZ, ELISEO

Acadèmic supernumerari finat (medalla núm. 1).

Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desembre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1957. Discursos inaugurals núm. I. Passà a acadèmic supernumerari el 4 d’octubre de 1969.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Elegit vicepresident en la primera Junta General, celebrada el 9 de febrer de 1956, fins el 31 de desembre de 1957 (el càrrec de vicepresident era un dels tres primers a renovar). En la Junta de Govern del 7 de maig de 1957, presentà la dimissió.

Data de defunció: 20 de juny de 1983.


GÓMEZ CAAMAÑO, JOSÉ LUÍS

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 5).

Elegit acadèmic numerari el 21 de juny de 1966. Prengué possessió el 4 d’abril de 1967. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 11. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1977. Discursos inaugurals núm. XXI.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Bibliotecari durant els triennis 1973-1975 i 1976-1978. En la Junta de Govern de 13 de gener de 1981, fou nomenat vicepresident per cobrir la vacant deixada pel Dr. Sabater Tobella, nomenament que seria vàlid fins la següent Junta General Extraordinària, a celebrar a finals d’any. Seguidament, en la Junta General celebrada el 10 de desembre de 1981 fou elegit vicepresident per al trienni 1982-1984.

Data de defunció: 8 de febrer de 1984.


GUINEA SÁNCHEZ, JESÚS

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 32).

Elegit acadèmic numerari el 20 de maig de 1998. Prengué possessió el 13 de març de 2000. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 56.

Data de defunció: 29 de setembre de 2006.


HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, FRANCISCO

Acadèmic d’honor finat (medalla núm. 12).

Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desembre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1967. Discursos inaugurals núm. XI. Elegit acadèmic d’honor el 20 de juny de 1985.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Elegit secretari en la primera Junta General, celebrada el 9 de febrer de 1956. Era fins el 31 de desembre de 1958, ja que el càrrec de secretari era un dels de segon torn de renovació. Renuncià a ser reelegit. Passà a ocupar el càrrec de vicesecretari, primerament durant dos anys, 1959 i 1960, essent seguidament elegit per als triennis 1961-1963, 1964-1966, 1967-1969 i 1970-1972. En total 14 anys consecutius de vicesecretari.

Data de defunció: 25 de març de 1991.


IRANZO RUBIO, VICENTE

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 7).

Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Geològiques. Elegit acadèmic numerari el 27 de febrer de 1975. Prengué possessió el 16 de juny de 1977. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 26. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1990. Discursos inaugurals núm. XXXIV. Passà a acadèmic numerari emèrit el 1991.

Data de defunció: 15 de març de 2004.


JORDI GONZÀLEZ, RAMON,

Acadèmic numerari emèrit finat (medalla núm. 17).

Elegit acadèmic numerari el 25 de març de 1969. Prengué possessió el 12 de març de 1972. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 20. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1985. Discursos inaugurals núm. XXIX. Passà a acadèmic numerari emèrit el 2001.

Data de defunció: 19 de maig de 2007.


LOSA ESPAÑA, TAURINO MARIANO

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 2).

Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desembre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1958. Discursos inaugurals núm. II.

Data de defunció: 8 d’octubre de 1966.


MIRAVITLLES MILLÉ, LUIS

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 34).

Elegit acadèmic numerari el 17 de maig de 1963. Prengué possessió el 27 de juny de 1972. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 21.

Data de defunció: 7 de març de 1978.


MOSQUEIRA TORIBIO, ARTURO

Acadèmic numerari excedent sense plaça finat (medalla núm.7).

Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desembre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts. Passà a excedent sense plaça el 15 de març de 1957.

Data de defunció: 6 d’agost de 1999.


OLIVER SUÑÉ, BENET

Acadèmic numerari finat (medalla núm.11).

Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desembre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1966. Discursos inaugurals núm. X.

Data de defunció: 30 de març de 1988.


OLIVER-RODÉS CLAPÉS, BENET

Acadèmic numerari emèrit. Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia.

Elegit acadèmic corresponent el 30 de març de 1982. Prengué possessió el 7 de juny de 1988. Elegit acadèmic numerari el 19 de desembre de 2002. Prengué possessió el 10 de novembre de 2003.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2004.

Data de defunció: 19 de gener de 2017


PAGÉS MARUNY, SANTIAGO

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 14).

Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desembre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Com a conseqüència del càrrec vacant de censor deixat pel Dr. Esteve Subirana pel seu pas a vicepresident, la Junta de Govern de 22 de març de 1961 designà censor al Dr. Pagès Maruny fins el torn d’elecció. Seguidament, fou elegit per al trienni 1962-1964.

Data de defunció: 26 d’agost de 1972.


PARÈS FARRÀS, RAMON

Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 23). Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic numerari el 29 de desembre de 1960. Prengué possessió el 19 d’abril de 1963. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1973. Discursos inaugurals núm. XVII.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2002.

Data de defunció: 30 de setembre de 2018


PLA DALMAU, JOSÉ MARIA

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 26).

Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957. Prengué possessió el 20 de febrer de 1959. Elegit acadèmic numerari el 17 de maig de 1963. Prengué possessió el 4 de maig de 1965. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 10. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1976. Discursos inaugurals núm. XX.

Data de defunció: 20 d’abril de 1981.


POZO OJEDA, ALFONSO DEL

Acadèmic numerari emèrit finat (medalla núm. 15).

Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desembre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1968. Discursos inaugurals núm. XII. Passà a acadèmic numerari emèrit el 1995.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Elegit interventor en la primera Junta General, celebrada el 9 de febrer de 1956. Reelegit per als triennis 1960-1962 i 1963-1965. No conclogué els tres anys de la darrera reelecció per haver estat elegit el 19 de gener de 1965 vicepresident amb caràcter interí per a la resta de 1965 i tot el 1966. Després fou elegit vicepresident per al trienni 1967-1969 i reelegit per al trienni 1970-1972.

Data de defunció: 18 de febrer de 1999.


PUCHAL MAS, FRANCESC

Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 45). Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 20 de desembre de 1995. Prengué possessió el 12 de novembre de 1997. Elegit acadèmic numerari el 20 de maig de 1998. Prengué possessió el 28 de febrer de 2000. Passà a acadèmic numeràri emèrit el 31 de desembre de 2008.

Data de defunció: 29 d’octubre de 2020


PUIG MUSET, PEDRO

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 25).

Elegit acadèmic numerari el 29 de desembre de 1960. Prengué possessió el 6 d’abril de 1965. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 9. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1975. Discursos inaugurals núm. XIX.

Data de defunció: 3 de març de 1983.


PUMAROLA BUSQUETS, FÈLIX

Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 31). Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública. Elegit acadèmic numerari el 26 de juny de 1975. Prengué possessió el 28 de novembre de 1985. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1995. Discursos inaugurals núm. XXXIX.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: en la Junta General Extraordinària de 22 de desembre de 1994, fou elegit, per dos anys, interventor per cobrir la vacant pel pas a vicepresident del Dr. Suñé Arbussà. Seguidament, fou reelegit, per la Junta General, el 19 de desembre de 1996, per al quadrienni 1997-2000. Per acord de la Junta de Govern de 19 de febrer de 1997, acumulà el càrrec de vicepresident (el vicepresident, Dr. Suñé Arbussà, passava exercir de president). No completà com a interventor el quadrienni 1997-2000, per haver estat confirmat vicepresident per la Junta General Extraordinària de 14 de desembre de 1998. En la Junta de Govern de 12 d’abril de 1999, demanà ser rellevat del càrrec pel seu pas a acadèmic numerari emèrit.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 1999.

Data de defunció: 2 de març de 2015.


RUÍZ-JIMÉNEZ CORTES, JOAQUIN

Acadèmic d’honor finat

Elegit el 21 d’abril de 1956. Prengué possessió el 19 de maig de 1956.

Data de defunció: 27 d’agost de 2009.


SALAVERT ARGELAGUET, PERE

Acadèmic numerari emèrit finat (medalla núm. 36).

Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957. Prengué possessió el 21 de novembre de 1958. Elegit acadèmic numerari el 25 de novembre de 1980. Prengué possessió el 9 de juny de 1983. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 29. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1992. Discursos inaugurals núm. XXXVI. Passà a acadèmic numerari emèrit el 1991.

Data de defunció:27 d’abril de 2007.


SALORD BARCELÓ, RAFAEL

Acadèmic numerari emèrit finat (medalla núm. 30).

Elegit acadèmic corresponent el 25 de maig de 1965. Prengué possessió el 5 de maig de 1966. Elegit acadèmic numerari el 25 de març de 1969. Prengué possessió el 14 d’abril de 1970. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 15. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1981. Discursos inaugurals núm. XXV. Passà a acadèmic numerari emèrit el 1991.

Càrrecs a la Junta. de Govern i alttres càrrecs: Director de la Revista en dues etapes. Fou nomenat en la Junta General de 18 de novembre 1969, mantenint el càrrec durant gairebé 12 anys (en la Junta de Govern de 13 de gener de 1981, es feu lectura de la carta de dimissió). Fou nomenat de nou per la Junta de Govern de 17 de setembre de 1985, mantenint el càrrec fins a finals de 1987 (en la Junta de Govern de 1 de desembre de 1987 s’acordà acceptar la renúncia). Vicesecretari durant els triennis 1973-1975 i 1976-1978. Bibliotecari durant el trienni 1979-1981, i, posteriorment, durant el trienni 1985-1987.

Data de defunció: 15 d’octubre de 1994.


SALVÀ LACOMBE, PAU

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 47).

Elegit acadèmic corresponent el 11 de juny de 1992. Prengué possessió el 21 d’abril de 1994. Elegit acadèmic numerari el 20 de maig de 1998. Prengué possessió el 28 d’abril de 1999. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 50.

Data de defunció: 28 de juliol de 2003.


SALVÀ MIQUEL, JOSEP ANTONI

Acadèmic numerari emèrit finat (medalla núm. 35).

Elegit acadèmic corresponent el 24 de febrer de 1966. Prengué possessió el 6 de juny de 1967. Elegit acadèmic numerari el 2 de juny de 1970. Prengué possessió el 22 de febrer de 1973. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 22. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1986. Discursos inaugurals núm. XXX.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs : Elegit vicepresident per al trienni 1985-1987 per la Junta General Extraordinària de 6 de desembre de 1984 i reelegit per al trienni 1988-1990. Elegit president per al quadrienni 1991-1994. No completà el manament per acord de la Junta General Extraordinària de 29 de juny de 1993, atès el seu pas, el 13 de març de 1993, a la condició d’acadèmic numerari emèrit. Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de1993.

Data de defunció: 28 de maig de 2007.


SAN MARTÍN CASAMADA, RAMÓN

President d’honor i acadèmic numerari emèrit finat (medalla núm. 3).

Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desembre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1959. Discursos inaugurals núm. III. Prengué possessió com a President d’honor el 12 de desembre de 1985. Passà a acadèmic numerari emèrit el 1991.

Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit vicepresident per al trienni 1958-1960. En la Junta de Govern de 16 de desembre de 1960 presentà la dimissió. President durant els triennis 1966-1968, 1969-1971, 1972-1974, 1975-1977, 1978-1980.

Data de defunció: 6 de gener de 2006.


SÈCULI BRILLAS, JOSEP

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 18).

Elegit acadèmic numerari el 3 d’abril de 1957. Prengué possessió el 8 de juny de 1958. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 2. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1970. Discursos inaugurals núm. XIV. Passà a acadèmic numerari emèrit el 1992.

Data de defunció: 11 de març de 1998.


SOLANES PONSETI, JUAN

Acadèmic numerari finat (medalla núm.5).

Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desembre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts.

Data de defunció: 22 d’agost de 1963.


SORNÍ ESTEVA, XAVIER

Acadèmic numerari finaat (medalla núm. 46).

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 20 de desembre de 1995. Prengué possessió el 30 de gener de 1997. Elegit acadèmic numerari el 18 de desembre de 2000. Prengué possessió el 19 de novembre de 2001. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2016. Discursos inaugurals núm. LX.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Director de la Revista durant els anys 2003 i 2004. Elegit bibliotecari per al quadrienni 2005-2008. Presentà la dimissió el 31 de desembre de 2006.

Data de defunció 24 de febrer de 2016.


SUÑÉ ARBUSSÀ, JOSEP M

Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 21). Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 1957. Prengué possessió el 6 de febrer de 1958. Elegit acadèmic numerari el 6 de desembre de 1973. Prengué possessió el 17 de març de 1977. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1988. Discursos inaugurals núm. XXXII.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Elegit interventor per al trienni 1978-1980 i reelegit en cinc ocasions consecutives. La darrera reelecció, celebrada el 10 de desembre de 1992, era per al quadrienni 1993-1996, però no el complí tot sencer a causa per haver estat elegit vicepresident en la Junta General Extraordinària de 22 de desembre de 1994. Durant l’etapa d’interventor fou també director de la Revista, des del seu nomenament per la Junta de Govern d’1 de desembre de 1987 fins la seva dimissió en la Junta de Govern de 17 de març de 1994. També vicepresident en funcions (acumulant el càrrec amb el d’interventor), primerament per acord de la Junta de Govern de 17 de gener de 1991, fins l’elecció reglamentària del càrrec a finals de 1992, i, posteriorment, per acord de la Junta de Govern de 28 d’octubre de 1993 fins la següent Junta General Extraordinària que havia de portar a elecció la vicepresidència per cobrir els dos anys restants (1995-1996). En la Junta General Extraordinària de 22 de desembre de 1994, fou elegit vicepresident fins tot el 1996. Seguidament, en la Junta General Extraordinària de 19 de desembre de 1996 fou reelegit vicepresident per al quadrienni 1997-2000, però, per acord de la Junta de Govern de 10 de febrer de 1997, hagué de deixar l’exercici del càrrec per assumir provisionalment la presidència, a causa del període de descans concedit al president Dr. Adzet Porredón. Actuà de president en funcions fins tot el 1998. Fou elegit president per al quadrienni 1999-2002.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2003.

Data de defunció: 27 de novembre de 2017


TAXONERA ROCA, FRANCESC

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 6).

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 16 de juny de 1983. Prengué possessió el 26 de gener de 1984. Elegit acadèmic numerari el 26 de febrer de 1987. Prengué possessió el 17 de maig de 1988. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2002. Discursos inaugurals núm. XLVI.

Càrrecs a la Junta de Govern i alttres càrrecs: Elegit tresorer per al quadrienni 1991-1994 i reelegit per als quadriennis 1995-1998 i 1999-2002. En la Junta de Govern de 12 d’abril de 1999, a conseqüència del cessament del Dr. Pumarola com a Vicepresident, es reestructurà la Junta, passant de tresorer a vicepresident, amb vigència en el càrrec fins les eleccions del mes de desembre de 2000. Fou després elegit vicepresident per al quadrienni 2001-2004.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2012.

Data de defunció: 5 de gener de 2015.


VIDAL-RIBAS ZARAGOZA, RICARDO

Acadèmic numerari final

Data de defunció: 7 d’abril de 1973.


VILLAR PALASÍ, VICENTE

Acadèmic numerari final

Data de defunció: 27 de juliol 1974.


VIRGILI VINADE, JOSÉ

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 4).

Elegit acadèmic numerari el 27 de febrer de 1975. Prengué possessió el 20 de maig de 1980. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 27.

Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit bibliotecari per al trienni 1982-1984. No conclogué del tot els tres anys defunció.

Data de defunció: 15 de novembre de 1984.


XIFRA HERAS, JORGE

Acadèmic numerari finat (medalla núm. 38).

Elegit acadèmic numerari el 13 de març de 1986. Prengué possessió el 16 de juny de 1988. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 40.

Data de defunció: 5 de març de 1990.


Medalles

 

HISTORIAL DE MEDALLES. REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA

 

 

 

Medalla número 1

 

1.- Excm. Dr. ELISEO GASTÓN DE IRIARTE SANCHIZ. Morí el 20 de juny de 1983.

2.- Excm. Dr. JOAN SABATER TOBELLA (Emèrit). Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 8 de juny de 1971.

3.- Excm. Dra. ROSA NURIA ALEIXANDRE CERAROLS. Doctora en Farmàcia. Prengué possessió l’11 de febrer 2013.

 

Medalla número 2

1.- Excm. Dr. TAURINO MARIANO LOSA ESPAÑA. Morí el 8 d’octubre de 1966.

2.- Excm. Dr. TOMÀS ADZET PORREDON (Emèrit). Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 29 de març de 1977.

3.- Excm. Dr. CÈSAR BLANCHÉ VERGÉS. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 8 d’abril de 2013.

Medalla número 3

1.- Excm. Dr. RAMON SAN MARTÍN CASAMADA. Morí el 6 de gener de 2006.

2.- Excm. Dr. JAUME PIULATS XANCÓ. Doctor en Farmàcia. Possessió 12 de setembre de 2007.

 

Medalla número 4

1.- Excm. Dr. GUILLERMO DE BENAVENT CAMPS. Morí el 19 d’agost de 1963.

2.- Excm. Dr. JOSE VIRGILI VINADÉ. Doctor en Ciències i Farmàcia. Morí el 15 de novembre de 1984.

3.- Excm. Dr. JORDI GALLARDO BALLART. Doctor enginyer industrial. Prengué possessió el 21 de maig de 1992.

 

Medalla número 5

1.- Excm. Dr. JUAN SOLANES PONSETI. Morí el 22 d’agost de 1963.

2.- Excm. Dr. JOSE LUIS GÓMEZ CAAMAÑO. Morí el 8 de febrer de 1984.

3.- Excm. Dra. ANNA M. CARMONA CORNET. Doctora en Farmàcia. Prengué possessió el 4 de juny de 1987.

 

Medalla número 6

1.- Excm. Dr. JOSEP AMARGÓS ANORO. Morí l’11 d’octubre de 1985.

2.- Excm. Dr. FRANCESC TAXONERA ROCA (Emèrit). Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 17 de maig de 1988.

 

3.- Excm. Dr. JOAN ESTEVA DE SAGRERA. Doctor en farmàcia. Prengué possessió el 17 de novembre de 2014.

 

 

Medalla número 7

1.- Excm. Dr. ARTURO MOSQUEIRA TORIBIO. Morí el 6 d’agost de 1999.

2.- Excm. Dr. VICENTE IRANZO RUBIO. Morí el 15 de març de 2004.

3.- Excm. Sr. BENET OLIVER-RODÉS CLAPÉS (Emèrit). Llicenciat en Farmàcia. Prengué possessió el 10 de novembre de 2003.

4.- Excm. Dra. JOANA M. PLANAS ROSSELLÓ. Doctora en Farmàcia. Prengué possessió el 10 de juny de 2013.

 

Medalla número 8

1.- Excm. Dr. ANTONIO ESTEVE SUBIRANA. Morí el 13 de juny de 1979.

2.- Excm. Dr. JOSEP CEMELI PONS (Emèrit). Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 7 de maig de 1987.

3.- Excm. Dr. ANTONI ESTEVE CRUELLA. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 7 d’abril de 2014.

 

Medalla número 9

1.- Excm. Dr. ISIDRE BULTÓ BLAJOT. Morí el 24 d’abril de 1998.

2.- Excm. Dr. MÀRIUS RUBIRALTA ALCAÑIZ. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 16 de juny de 2003.

 

Medalla número 10

1.- Excm. Dr. SALVADOR BROSA RABASSA. Morí el 18 de setembre de 2006.

2.- Excm. Dra. ÀNGELA DOMÍNGUEZ GARCIA. Doctora en Medicina i Cirurgia. Prengué possessió el 28 de maig de 2007.

 

Medalla número 11

1.- Excm. Dr. BENET OLIVER SUÑÉ. Morí el 30 de març de 1988.

2.- Excm. Dr. RAMON CANELA ARQUÈS. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 19 de maig de 1999

 

Medalla número 12

1.- Excm. Dr. FRANCISCO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. Morí el 25 de març de 1991.

2.- Excm. Dr. JOSEP BOATELLA RIERA. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 6 d’octubre de 1987.

 

Medalla número 13

1.- Excm. Dr. JESÚS ISAMAT VILA.. Morí el 5 de gener de 1981.

2.- Excm. Dra. M. DEL CARMEN DE LA TORRE BORONAT (Emèrita.). Doctora en Farmàcia. Prengué possessió el 9 d’octubre de 1984.

3.- Excm. Dr. JOSEP DOMENECH BERROZPE (Emèrit). Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 15 de novembre de 2.010.

4.- Excm.Sr. RAFAEL BEAUS CODES (emèrit). Llicenciat en Farmàcia.  Prengué possessió el 13 d’octubre de 2014.

 

Medalla número 14

1.- Excm. Dr. SANTIAGO PAGÉS MARUNY. Morí el 25 d’agost de 1972.

2.- Excm. Dr. JOSEP ESTEVE SOLER (Emèrit.). Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 19 de juny de 1976.

3.- Excm. Dr. JOAN XAVIER PERMANYER I FÀBREGAS. Doctor en Famàcia. Prengué possesió el 21 de gener de 2013.

 

Medalla número 15

1.- Excm. Dr. ALFONSO DEL POZO OJEDA. Morí el 18 de febrer de 1999.

2.- Excm. Sr. AGUSTÍ JAUSÀS MARTÍ (Emèrit). Llicenciat en Dret. Prengué possessió el 13 d’octubre de 2003.

3.- Excm. Sr. JOSEP RAMON TICÓ GRAU

 

Medalla número 16

1.- Excm. Dr. FRANCESC CASANOVAS PUIG. Morí el 10 de gener de 1988.

2.- Excm. Dr. RAMON SALAZAR MACIÁN (Emèrit.). Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 28 de novembre de 1991.

3.- Excm. Dr. JOAN BLADÉ PIQUÉ. Doctor en Ciències Químiques. Prengué possessió l’1 de desembre de 2.010.

4.- Vacant.

 

Medalla número 17

1.- Excm. Dr. JOAQUIM CUSÍ FURTUNET. Morí el 20 de juny de 1968.

2.- Excm. Dr. RAMON JORDI GONZÀLEZ. Morí el 19 de maig de 2007.

3.- Excm. Dra. M ANTÒNIA MANGUES BAFALLUY. Doctora en Farmàcia. Prengué possessió l’1 de febrer de 2010.

 

Medalla número 18

1.- Excm. Dr. JOSEP SÈCULI BRILLAS. Morí l’11 de març de 1998.

2.- Excm. Dr. ÀNGEL LÀZARO PORTA (Emèrit.). Doctor en Veterinària. Prengué possessió l’11 de març de 2002.

3.- Excm. Dr. SALVADOR CAÑIGUERAL FOLCARÀ. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 14 d’octubre de 2013.

 

Medalla número 19

1.- Excm. Dr. ANTONI DE BOLÓS VAYREDA. Morí el 27 el desembre de 1975.

2.- Excm. Dra. CREU CASAS SICART. Morí el 20 de maig de 2007.

3.- Excm. Dr. FAUSTO GARCIA HEGARDT. Doctor en Ciències Químiques. Prengué possessió el 14 d’abril de 2008.

 
 
Medalla número 20

1.- Excm. Dr. FRANCISCO GARCÍA VALDECASAS SANTAMARÍA. Morí el 22 de gener de 2005.

2.- Excm. Dr. JACINT CORBELLA CORBELLA (Emèrit). Doctor en Medicina. Prengué possessió el 22de novembre de 2004.

3.- Vacant.

 

Medalla número 21

1.- Excm. Dr. ARSENIO FRAILE OVEJERO. Morí el juny de 1987.

2.- Excm. Dr. JOSEP M SUÑÉ ARBUSSÀ (Emèrit). Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 17 de març de 1977.

3.- Excma. Dra. NÚRIA CASAMITJANA CUCURELLA. Doctora en Farmàcia. Prengué Possessió el 31 de març de 2014.

 

Medalla número 22

1.- Excm. Dr. FIDEL-E. RAURICH SAS. Morí el 29 de maig de 1978.

2.- Excm. Dr. EDUARDO ALBORS YOLDI (Emèrit.). Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 27 de novembre de 1986.

3.- Excm. Dr. MARTÍ PUJOL FORN. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 14 de juny de 2010.

 

Medalla número 23

1.- Excm. Dr. RAMON PARÉS FARRÁS (Emèrit). Doctor en Ciències (Secció de Biológiques). Prengué possessió el 19 d’abril de 1963.

2.- Excm. Dr. JESÚS ACEBILLO MARÍN. Doctor en Medicina i Cirurgia. Prengué possessió el 30 de novembre de 2009.

 

Medalla número 24

1.- Excm. Dr. FERNANDO CALVET PRATS. Morí el 16 de juny de 1988.

2.- Excm. Dra. M. ASSUMPCIÓ ALSINA ESTELLER. Doctora en Farmàcia i Llicenciada en Biologia. Prengué possessió el 24 de març de 1999.

 

Medalla número 25

1.- Excm Dr. PERE PUIG MUSET. Morí el 3 de març de 1983.

2.- Excm. Dr. JOSEP IGLESIAS ANGLÉS (emèrit). Doctor en Farmàcia.. Prengué possessió el 10 de juny de 1986.

3.- Vacant.

 

Medalla número 26

1.- Excm. Dr. JOSEP MARIA PLA DALMAU. Morí el 20 d’abril de 1981.

2.- Excm. Dr. CLAUDI FAULÍ TRILLO. Morí el 27 de maig de 2002.

3.- Excm. Dr. JORDI BOLÓS CAPDEVILA (Emèrit.). Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 19 d’abril de 2004.

4.- Excm. Dr. JAIME CASAS PLA. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 12 d’abril de 2010.

 

Medalla número 27

1.- Excm. Dr. JOSEP GIMBERT ROURA. Morí el 28 de març de 1968.

2.- Excm. Dr. JOSEP M. VENTURA FERRERO. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 2 de desembre de 2002.

 

Medalla número 28

1.- Excm. Dr. FRANCESC DONADA BOSCH. Morí el 29 de setembre de 2001.

2.- Excm. Dr. PERE BERGA MARTÍ. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 3 de maig de 2004.

 

Medalla número 29

1.- Excm. Dr. RAMON CULLELL REIG. Morí l’11 de gener de 1993.

2.- Excm. Dr. ALFONS DEL POZO CARRASCOSA. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 27 de setembre de 1999.

 

Medalla número 30

1.- Excm. Dr. RAFEL SALORD BARCELÓ. Morí el 15 d’octubre de 1994.

2.- Excm. Dra. CARMEN MORALES PUJOL (Emèrita). Doctora en Farmàcia. Prengué possessió el 10 de març de 1999.

3.- Excm. Dra. MONTSERRAT RIVERO URGELL. Doctora en Farmàcia. Prengué possessió el 20 de setembre de 2010.

 

Medalla número 31

1.- Excm. Dr. PABLO CARTAÑA CASTELLA. Morí el 8 de desembre de 1974.

2.- Excm. Dr. FÈLIX PUMAROLA BUSQUETS (Emèrit). Doctor en Medicina. Prengué possessió el 28 de novembre de 1985.

3.- Excm. Dr. JOAN M. LLOBET MALLAFRÉ. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 4 de març de 2013.

 

Medalla número 32

1.- Excm. Dr. JAUME GÀLLEGO BERENGUER. Morí el 20 de febrer de 2009.

2.- Excm. Dr. JESÚS GUINEA SÁNCHEZ. Morí el 29 de setembre de 2006.

3.- Excm. Dra. M. DELS ÀNGELS CALVO TORRAS. Doctora en Farmàcia i Veterinària.

Prengué possessió el 26 de novembre de 2008.

 

Medalla número 33

1.- Excm. Dr. JOAN URIACH MARSAL (Emèrit). Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 30 de novembre de 1971.

2.- Excm. Dr. EUGENI SEDANO I MONASTERIO. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 15 de desembre de 2014.

 

Medalla número 34

1.- Excm. Dr. LLUÍS MIRAVITLLES MILLÉ. Morí el 4 de març de 1978.

2.- Excm. Dr. JOSEP CARDÚS AGUILAR. Morí el 29 de desembre de 2006.

3.- Excm. Dr. MIQUEL SALGOT DE MARÇAY. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 22 de maig de 2002.

 

Medalla número 35

1.- Excm. Dr. JOSEP ANTONI SALVÀ MIQUEL. Morí el 28 de maig de 2007.

2.- Excm. Dra. LINA BADIMON MAESTRO. Doctora en Farmàcia. Prengué possessió el 9 de desembre de 2009.

 

Medalla número 36

1.- Excm. Dr. PERE SALAVERT ARGELAGUET. Morí el 27 d’abril de 2007.

2.- Excm. Dr. JOAN BOSCH CARTÉS. Doctor en Ciències Químiques. Prengué possessió el 21 de juny de 2010.

 

Medalla número 37

1.- Excm. Dr. JAUME BECH BORRÀS (Emèrit). Doctor en Farmàcia i Biologia. Llicenciat en Geologia. Prengué possessió l’11 de juny de 1987.

2.- Vacant.

 

Medalla número 38

1.- Excm. Dr. JORDI XIFRA HERAS . Morí el 5 de març de 1990.

2.- Excm. Dra. ELVIRA BEL PRIETO. Doctora en Farmàcia. Prengué possessió el 18 d’octubre de 1999.

3.- Excma. Dra. M. ROSA BUHIGAS CARDÓ. Prengué possessió el 19 d’octubre de 2020.

 

Medalla número 39

1.- Excm. Dr. MIQUEL YLLA-CATALÀ GENÍS (Emèrit). Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 7 de novembre de 1991.

2.- Excma. Dra. ROSAURA FARRÉ ROVIRA. Doctora en Farmàcia. Prengué possessió el 3 de febrer de 2014.

 

Medalla número 40

1.- Excm. Dr. JOAN BARCELÓ COLL. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 15 d’octubre de 1991.

2.- Excm. Dr. SANTIAGO GRAU CERRATO. Dosctor en Farmàcia. Prengué possessió el 16 de setembre de 2019.

 

Medalla número 41

1.- Excm. Dr. JORDI CAMARASA GARCIA. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 12 de març de 1992.

 

Medalla número 42

1.- Excm. Dr. JOSEP LLUÍS MASSÓ LAGO. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 9 d’abril de 1992.

2.- Excma. Dra. MONTSERRAT BAIGET BASTÚS. Dra. en farmàcia. Prengué possessió el 30 de novembre de 2015.

 

Medalla número 43

1.- Excm. Dr. ORIOL VALLS PLANELLS. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 13 de desembre de 1999.

 

Medalla número 44

1.- Excm. Dr. JOSEP M. SUÑÉ NEGRE. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 2 d’octubre de 2000.

 

Medalla número 45

1.- Excm. Dr. FRANCESC PUCHAL MAS (Emèrit). Doctor en Veterinària. Prengué possessió el 28 de febrer de 2000.

2.- Excm. Dra. TERESA PÀMPOLS ROS. Doctora en Farmàcia. Prengué possessió el 6 de maig de 2013.

 

Medalla número 46

1.- Excm. Dr. XAVIER SORNÍ ESTEVA. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 19 de novembre de 2001.

 

Medalla número 47

1.- Excm. Dr. PAU SALVÀ LACOMBE. Morí el 28 de juliol de 2003.

2.- Excm. Dr. FRANCESC JANÉ CARRENCÀ. Doctor en Medicina i Cirurgia. Prengué possessió el 27 de juny de 2007.

3.- Vacant.

 

Medalla número 48

1.- Excm. Dra. ESTHER MARÍN PARÈS. Doctora en Farmàcia. Prengué possessió el 10 de juliol de 2000.

 

Medalla número 49

1.- Excm. Sr. ANTONI VILA CASAS (Emèrit). Llicenciat en Farmàcia. Prengué possessió el 15 de març de 2004.

2.-Excm. Dr. JOAN GUINOVART CIRERA. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 3 de novembre de 2010.

 

Medalla número 50

1.- Excm. Dr. JOSEP RIBAS SALA. Doctor en Farmàcia. Prengué possessió el 7 d’abril de 2008.

 

 


Acadèmics d’honor

RELACIÓ ALFABÈTICA D’ACADÈMICS D’HONOR

 

Dra. SYLVIA DAUNERT

Nomenafa el 28 de juny de 2016.


Dr. JOAN MASSAGUÉ SOLÉ

Nomenat el 20 de desembre de 2004.


Dr. FEDERICO MAYOR ZARAGOZA.

Nomenat el 30 de març de 1982.


Dr. JOAN URIACH MARSAL

Nomenat el 18 de gener de 2019


 

RELACIÓ ALFABÈTICA D’ACADÈMICS D’HONOR FINATS

BROSA RABASSA, SALVADOR

Acadèmic d’honor i acadèmic numerari emèrit finat (medalla núm. 10).

Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desembre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts. Elegit acadèmic d’honor. Prengué possessió el 3 de juliol de 2000. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1965. Discursos inaugurals núm. IX. Passà a acadèmic numerari emèrit el 1991.

Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit tresorer en la primera Junta General, celebrada el 9 de febrer de 1956, i reelegit per als triennis 1959-1961 i 1962-1964. Elegit censor en la Junta General Extraordinària de 10 de desembre de 1968 per cobrir, fins el 1970, el càrrec vacant pel pas a la categoria de supernumerari del Dr. Fraile Ovejero. Fou reelegit tres eleccions successives, per als triennis 1971-1973, 1974-1976 i 1977-1979.

Data de defunció: 18 de setembre de 2006


CASARES GIL, JOSÉ

Acadèmic d’honor finat.

Elegit acadèmic d’honor el 21 d’abril de 1956. Prengué possessió el 19 de maig de 1956

Data de defunció: 21 de març de 1961.


CASAS SICART, CREU

Acadèmica d’honor i acadèmica numerària emèrita finada (medalla núm. 19).

Elegida acadèmica corresponent el 13 de maig de 1958. Prengué possessió el 22 de juny de 1960. Elegida acadèmica numerària el 22 de juny de 1978. Prengué possessió el 10 de novembre de 1983. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 30. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1993. Discursos inaugurals núm. XXXVII. Passà a acadèmica numerària emèrita el 1992. Elegida acadèmica d’honor el 28 de juny de 2004.

Càrrecs a la Junta. de Govern: Elegida censor per al trienni 1986-1988 i reelegida per al trienni 1989-1991. El darrer trienni no l’arribà a completar, els Estatuts de 1989 havien deixat de contemplar el càrrec de censor. Continuà en el càrrec tot el 1990.

Data de defunció: 20 de maig de 2007.


FABRE, RENÉ

Acadèmic d’honor estranger finat (França).

Elegit acadèmic d’honor el 3 de juliol de 1957.

Data de defunció: 4 d’octubre de 1966.


ISAMAT VILA, JESÚS

Acadèmic d’honor finat (medalla núm. 13).

Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desembre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1962. Discursos inaugurals núm. VI. Elegit acadèmic d’honor el 23 d març de 1976.

Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit bibliotecari en la primera Junta General, celebrada el 9 de febrer de 1956. Era només fins el 31 de desembre de 1957, ja que el càrrec era un dels tres primers a renovar. Reelegit per al trienni 1958-1960. En la Junta de Govern de 18 de gener de 1963, a causa de la dimissió del Dr. Cusi Furtunet del càrrec de bibliotecari, fou nomenat bibliotecari per a la resta de 1963. Seguidament, fou elegit bibliotecari per l’Assemblea General per al trienni 1964-1966, i reelegit dos cops més, per als triennis 1967-1969 i 1970-1972. Fou el primer director de la Revista, càrrec que ocupà fins a finals de 1969. En la Junta General de 30 de maig de 1974, per dimissió del Dr. Donada Bosch, fou nomenat vicepresident amb caràcter interí fins tot el 1975.

Data de defunció: 5 de gener de 1981.


LORA TAMAYO, MANUEL

Acadèmic d’honor finat.

Elegit el 19 de desembre de 1972.

Data de defunció: 22 d’agost de 2002.


MASCHERPA, PIETRO

Acadèmic d’honor estranger finat (Itàlia).

Elegit el 21 d’abril de 1956. Prengué possessió el 19 de maig de 1956

Data de defunció: 3 de desembre de 1984.


OLIVER RODÉS, BENET

Acadèmic d’honor finat.

Prengué possessió el 13 de maig de 1958.

Data de defunció: 24 de setembre de 1970


RAURICH SAS, FIDEL-E.

Acadèmic d’honor finat (medalla núm. 22).

Elegit acadèmic numerari el 29 de desembre de 1960. Prengué possessió l’1 de juliol de 1962. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 6. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1972. Discursos inaugurals núm. XVI.

Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit president per al trienni 1963-1965. En la Junta de Govern de 25 d’abril de 1964 presentà la dimissió.

Data de defunció: 29 de maig de 1978.


ZÚÑIGA SÁNCHEZ-CERRUDO, TORIBIO

Acadèmic d’honor finat.

Elegit el 21 d’abril de 1956. Prengué possessió el 19 de maig de 1956

Data de defunció: 25 de novembre de 1969.