Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

ca  es

Acadèmics

Acadèmics Corresponents

RELACIÓ ALFABÈTICA D’ACADÈMICS CORRESPONENTS RESIDENTS A CATALUNYA


ADALID FALCON, JOSÉ MARÍA

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2008. Prengué possessió el 14 de desembre de 2009.


ALMIRALL BOLIBAR, MONTSERRAT

Adscrita a la Secció 3a, Farmacia Industrial. Elegida acadèmica corresponent el 30 de juny de 2008. Prengué possessió el 25 de maig de 2009.


ALONSO OSORIO, MARÍA JOSÉ

Adscrita a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegida acadèmica corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 15 de març de 2010.


ALSINA CARRERA, SANTIAGO

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué possessió el 25 de gener de 2016.


AMAT MIRALLES, CONCEPCIÓ

Adscrita a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegida acadèmica corresponent el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 4 de juny de 2018.


AMELA NAVARRO, JOAQUIM

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 20 de novembre de 2006.


ARBOIX ARZO, MARGARITA

Adscrita a la Secció 6a, Farmacologia. Elegida acadèmica corresponent el 25 de juny de 2018. Prengué possessió el 12 de juny de 2019.


BADIA SANCHO, ALBERT

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 5 de desembre de 1984. Prengué possessió el 14 de maig de 1987.


BASSONS BONCOMPTE, MARIA TERESA

Adscrita a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegida acadèmica corresponent el 13 de juliol de 2016. Prengué possessió el 11 de juny de 2018.


BEAUS ROMERO, RAFAEL

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.  Elegit acadèmic corresponent el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 26 d’abril de 2017.


BECH RUSTULLET, JOAN

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué possessió el 25 d’octubre de 2017.


BRUFAU DE BARBERÀ, JOAQUIM

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2008. Prengué possessió el 12 de maig de 2014.


BUHIGAS CARDÓ, M. ROSA                     

Adscrita a la Secció 5a, Històrria, Legislacló i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 3 d’octubre de 2016.


BUXADÉ VIÑAS, ANTONI

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 13 de juliol de 2016. Prengué possessió el 5 de febrer de 2018.


BUXADERAS SÀNCHEZ, SUSANA

Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 27 de febrer de 2006.


CAMPS MIRÓ, MERCÉ

Adscrita a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegida acadèmica corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 3 de maig de 2010.


CAPELL CAPELL, TERESA

Adscrita a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegida acadèmica corresponent el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 28 de novenbre de 2016.


CARDONA PERA, DANIEL

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 4 de novembre de 2013.


 

CASAMITJANA BADIA, NÚRIA

Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 26 de setembre de 2012.


CASTELLS CUIXART, MARTA

Adscrita a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegida acadèmica corresponent el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 16 de març de 2016.


CIUDAD,  CARLOS J.

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 13 de juliol de 2016, Prengué possessió el 28 d’octubre de 2019.


CODINA JANE, CARLES

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 2 de febrer de 2015.


DALMASES BALAÑÀ, JORDI DE

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué possessió el 27 de setembre de 2017.


DIEGO NAVALON, XAVIER DE

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 20 de juny de 1991. Prengué possessió el 8 d’octubre de 1992.


DOBAÑO LÀZARO, CARLOTA

Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 27 de gener de 2014.


DONADA BERTOMEU, FRANCISCO

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 28 d’abril de 2003  


ESCUBEDO RAFA, ELENA

Adscrita a la Secció 6a, Farmacologia. Elegida acadèmica corresponent el 27 de juny de 2005. Prengué possessió el 14 de gener de 2008.


ESQUERDO LÓPEZ, RAMÓN M.

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 20 de juny de 2011.


FARGAS RIERA, JOSEP

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 7 de juny de 2010.


GARCÍA CELMA, M. JOSÉ

Adscrita a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegida acadèmica corresponent el 30 de juny de 2008. Prengué possessió el 9 de juliol de 2012.


GARCÍA MONTOYA, ENCARNA

Adscrita a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegida acadèmica corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 4 de maig de 2015.


GASCÓN LECHA, PILAR

Adscrita a la Secció 5a, Historia, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué possessió el 23 de maig de 2016


GRIFOLS ROURA, VICTOR

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué possessió el 17 de setembre de 2015.


GUARRO ARTIGAS, JOSEP

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 27 juny de 2005. Prengué possessió el 7 de juliol de 2010.


JAUSÀS FARRÉ, HÉCTOR

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 20 de març de 2017.


JÓ CARDOSO, ENRIQUE

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 19 de setembre de 2015.


LAGUNA EGEA, JOAN CARLES

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 2 de juny de 2003.


LLENAS CALVO, JESÚS

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2008. Prengué possessió el 30 de setembre de 2009.


LUQUE GARRIIGA, JAVIER

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 juny de 2008. Prengué possessió 24 de gener de 2011.


MANZANERA LÓPEZ, RAFAEL

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2008. Prengué possessió el 20 d’abril de 2009.


MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ ALFREDO

Adscrit a la Secció 2a, Biològia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué possessió el 15 de juny de 2015.


MATEO DEL POZO, FRANCISCO DE A.

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2008. Prengué possessió el 29 d’abril de 2014.


MERLOS ROCA, MANUEL

Adscrit a la Secció  6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 10 de juliol de 2017.


MIÑARRO CARMONA, MONTSERRAT

Adscrita a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegida acadèmica corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 27 d’abril de 2015.


MONTORO CHINER, MARÍA JESÚS

Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 30 de juny de 2008. Prengué possessió el 8 de juny de 2009.


NIUBÓ PRATS, FRANCESCA

Adscrita a la Secció  5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 13 de juliol de 2016. Prengué possessió el 8 de maig de 2017.


POUPLANA SOLÉ, RAMON

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent l’1 de juliol de 2002. Prengué possessió el 29 de març de 2004.


QUER I DOMINGO, PEPITA

Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 9 de maig de 2016.


RIBALTA BARÓ, JOSEP MIQUEL

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 25 d’abril de 2001.


ROURE NOLLA, JOAN

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 5 de juny de 1984. Prengué possessió el 13 de novembre de 1986.


SABATER SALES, GLÒRIA

Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 3 de desembre de 2007.


SÁNCHEZ GONZÁLEZ, SILVIA

Adscrita a la Secció 6a, Farmacologia. Elegida acadèmica corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 10 de febrer de 2014.


SERRA MANETAS, JOAN

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 13 de juliol de 2016. Prengué possessió el 14 de novembre de 2018.


TICÓ GRAU, JOSEP RAMON

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. Prengué possessió el 8 d’octubre de 2001.


TORNER GRÀCIA, NÚRIA

Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 13 de juliol de 2016. Prengué possessió el 11 de desembre de 2017.


TRAVÉ MERCADÉ, PERE

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 27 de juny de 2005. Prengué possessió el 21 de juny de 2006.


VALLÈS XIRAU, JOAN

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biortecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 13 de juliol de 2016. Prengué possessió el 7 d’octubre de 2019.


VILA CASANOVAS, M. ROSER

Adscrita a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegida acadèmica corresponent el 13 de juliol de 2016. Prengué possessió el 3 de juny de 2019.


RELACIÓ ALFABÈTICA D’ACADÈMICS CORRESPONENTS RESIDENTS A LA RESTA DE L’ESTAT


ANDRÉS MAGALLÓN, SANTIAGO

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 25 de setembre de 2013.


AGUILÓ JUANOLA, MIQUEL CARLES

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Prengué possessió el 8 de novembre de 2004.


BOFILL PELLICER, CARME

Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 20 de juny de 1991. Prengué possessió el 4 de juny de 1992.


BUENO GASTÓN, CARMEN

Adscrita a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegida acadèmica corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 17 d’octubre de 2011.


CALAFELL CLAR, RAFEL

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 10 de novembre de 1987. Prengué possessió el 11 de maig de 1989.


CAMPOY FOLGOSO, CRISTINA

Adscrita a la Secció 4a, Salud Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 13 de juliol de 2016. Prengué possessió el 5 de novembre de 2018.


CARO CANO, FERNANDO

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Prengué possessió el 18 d’octubre de 2004.


CASTANYER PUIG, BARTOMEU

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió l’1 de febrer de 2013.


CRESPÍ ROTGER, SEBASTIÁN

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 27 de febrer de 2009.


CUÉLLAR RODRÍGUEZ, SANTIAGO

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 2 de desembre de 2009.


DEL CASTILLO GARCÍA, BENITO

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 25 de juny de 2001.


DELGADO CALVO-FLORES, RAFAEL

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 3 de juny de 2002.


DOMÍNGUEZ-GIL HURLÉ, ALFONSO

Adscrit a la Secció 3a., Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 30 de maig de 2005.


ESTEVE SALA, EMILI

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 30 juny 2003. Prengué possessió el 14 de juny de 2004.


FRANCÉS CAUSAPÉ, M. CARMEN

Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 22 d’octubre de 2001.


GARAU ARBONA, CLIMENT

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit Acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Prengué possessió el 7 de juny de 2004.


GANDIA JUAN, LUÍS

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2008. Prengué possessió el 22 d’abril de 2013. 


GARCÍA ASUERO, AGUSTIN

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 juny de 2008. Prengué possessió el 4 d’octubre de 2010.


GARCÍA PEREA, AQUILINO

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 10 de desembre de 2015.


GARCÍA ROMERO, ALBERTO

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué possessió el 13 de juny de 2016.


GÓMEZ CANGA-ARGÜELLES, CARLOS

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 22 d’abril de 2013.


GONZÁLEZ MIÑOR, ELADIO

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit  acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió l’1 de febrer de 2013.


IRACHE, JUAN M.

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué possessió el 4 d’abril de 2016.


LENS CABRERA, CARLOS

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia industrial. Elegit acadèmic corresponent el 13 de juliol de 2016. Prengué possessió el 24 de gener de 2019.


LLORENS GARCÍA, LLEONARD

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 18 de maig de 2012.


MARCOS SÁNCHEZ, ASCENSIÓN

Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 21 de novembre de 2011.


MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ ALFREDO

Adscrit a la Secció 2a, Biològia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué possessió el 15 de juny de 2015.


MIRAS PORTUGAL, M TERESA
Adscrita a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegida acadèmica corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 19 de maig de 2014.


MORENO FRIGOLS, JOSÉ LUÍS

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Prengué possessió el 31 de gener de 2005.


MORENO GONZÁLEZ, ALFONSO

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 4 de novembre de 2002.


MORENO GRAU, STELLA

Adscrita a las  Secció 1a, Física, Química  Geologia. Elegida acadàmica corresponent el 25 de juny de 2016. Prengué possessió el 27 de gener de 2020.


OLALLA MARAÑÓN, JOSÉ FÉLIX

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia industrial. Elegit acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2005. Prengué possessió el 14 de juny de 2011.


ORTEGA ORTIZ DE APODACA, FIDEL

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 26 d’abril de 2010.


REVILLA PEDREIRA, REGINA

Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué possessió el 20 de juny de 2016.


SÁNCHEZ BURGOS, FRANCISCO

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 27 de febrer de 2012.


SUÑÉ NEGRE, CARLES MARÍA

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Prengué possessió el 18 d’abril de 2005.


TAMARGO MENÉNDEZ, JUAN

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny 2003. Prengué possessió el 4 d’octubre de 2004.


TUR MARÍ, JOSEP ANTONI

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Prengué possessió el 26 de novembre de 2004.


VENTAYOL AGUILÓ, PEDRO

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Prengué possessió el 28 de febrer de 2008.


ZARAGOZÁ GARCÍA, FRANCISCO

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. Prengué possessió el 26 de febrer de 2001.


 RELACIÓ ALFABÈTICA D’ACADÈMICS CORRESPONENTS RESIDENTS A L’ESTRANGER

BADIMON MAESTRO, JUAN JOSÉ 

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 25 de juny de 2018, Prengué possessió el 21 d’octubre de 2019,


BAEYENS, WILLY R.G. (Bèlgica).

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 25 d’abril de 2005.


BANDONI, ARNALDO LUIS (Argentina).

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 22 de juny de 1989. Prengué possessió el 12 de novembre de 1992.


BATAILLE, BERNARD (França).

Adscrit a la Secció 3a Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 22 de novembre de 2010.


BERTELLI, ALBERTO AE (Itàlia).

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 28 de novembre de 2005.


BRUN, SUZANNE (França).

Adscrita a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegida acadèmica corresponent el 22 de desembre de 1994. Prengué possessió el 18 de gener de 1996.


CORVI, ANTONIO (Itàlia).

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 20 de juny de 1991. Prengué possessió el 11 de març de 1993.


HOSTETTMANN, KURT (Suïssa).

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 5 de juny de 1984. Prengué possessió el 6 de desembre de 2003.


JUILLET, YVES (França).

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 16 d’abril de 2012.


LEDERMANN, FRANÇOIS (Suïssa).

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 26 de juny de 2002.


LEPARGNEUR, JEAN PIERRE (França).

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 6 de maig de 2002.


MACH BUCH, ÀNGELS (Andorra).

Adscrita a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegida acadèmica corresponent el 7 de juliol de 2014. Prengué posessió el 17 de juny de 2016.


MAURAIN, CATHERINE (França).

Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 20 de juny de 1991. Prengué possessió el 26 de març de 1992.


MONNERET, CLAUDE

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 4 d’octubre de 2017.


MONTAGUT, ROBERT (França).

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent l’11 de juny de 1992. Prengué possessió el 3 de juny de 1993.


NACUCCHIO, MARCELO C. (Argentina)

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 21 d’octubre de 2013.


RUBIO, MODESTO CARLOS (Argentina).

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 4 d’abril de 2011.


SAUER, FERNAND (França).

Adscrit a la Secció 7a, Ciència i Professió Farmacèutiques. Elegit acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 16 d’abril de 2012.


SCHWARTZBROD, JANINE (França).

Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegida acadèmica corresponent el 27 de juny de 2005. Prengué possessió el 31 de maig de 2006.


TONON PEÑA, LUIS (Equador).

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 10 de juliol de 1997. Prengué possessió el 9 d’abril de 2002.


VÁZQUEZ F., BLAS A. (Paraguai).

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Prengué possessió el 12 de juliol de 2004.


VERGER, ROBERT (França).

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 15 de maig de 2002.

 

RELACIÓ ALFABÈTICA D’ACADÈMICS CORRESPONENTS EMERITS

(ACE: Acadèmic corresponent estranger; ACRC: Acadèmic corresponent resident a

Catalunya; ACRE. Acadèmic corresponent resident a la resta de l’estat)

ARANCIBIA ORREGO, AQUILES (Xile)

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 27 de juny de 2007. Prengué possessió el 4 de juny de 2008.

ACE

ARTIGES, AGNÈS-FRANCE (França).

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 14 de juliol de 2010. Prengué possessió el 16 d’abril de 2012.

 ACE

BARANGÈ COMA, JUAN

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 12 de juliol de 2010.

ACRC

BÉNÉZET, JEAN PIERRE (França).

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 10 de juliol de 1997. Prengué possessió el 29 de juny de 1998.

 ACE
BORRELL ÁLVAREZ, FRANCESC

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 6 de novembre de 1979. Prengué possessió el 30 de desembre de 1980. Discurs de recepció d’acadèmics corresponents núm. 1.

 ACRC

BRUSTIER, VINCENT (França)

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956. Prengué possessió el 12 d’abril de 1959.

ACE

CALLEJA SUÁREZ, JOSÉ M

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 21 d’octubre de 2002.

 ACRE

CZETSCH LINDENWALD, HERMANN (Turquia)

Elegit acadèmic corresponent el 25 de març de 1969.

ACE

DELONCA, HENRI (França)

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. Prengué possessió el 8 de maig de 2000.

ACE
DUCH TORNER, MONTSERRAT

Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 2 de juny de 2010.

ACRC
EBRARD MAURE, JORGE (Mèxic)

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 10 de juliol de 1997. Prengué possessió el 28 de juny de 1999.

FABREGAT ARMENGOL, ROSA

Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 26 de setembre de 2001.

ACRC

FERRÁNDIZ GARCÍA, FRANCISCO

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 6 de novembre de 1979. Prengué possessió el 13 de gener de 1980.

ACRE

FONT SALGADO, JAVIER

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 2 de desembre de 2013.

 ACRC

GARCÍA-VALDECASAS RATH, JOSÉ M. (Mèxic)

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 22 de juny de 1989. Prengué possessió el 15 de novembre de 1990.

ACE

GRANDA VEGA, ENRIQUE

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. Prengué possessió el 14 de febrer de 2000.

 ACRE

HONORATO PÉREZ, JESÚS M.

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 21 d’octubre de 2013.

 ACRE

HUGHES, IAN (Regne Unit).

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 15 de maig de 2002.

 ACE

LOSA QUINTANA, JOSÉ  M.

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 29 juny de 2009. Prengué possessió l’1 de març de 2010.

ACRC

MESTRES QUADRENY, RAMÓN

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent el 22 de desembre de 1994. Prengué possessió el 13 de juny de 1996

ACRC

MIRAVITLLES TORRAS, CARLES

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit el 8 de juliol de 2015. Prengué possessió el 21 de novembre de 2016.

 ACRC

MONGE VEGA, ANTONIO

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 15 de setembre de 2008.

 ACRE

MONTILLA CANÍS, JOSÉ CARLOS

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 25 de novembre de 2002

ACRE

PASCUAL-LEONE PASCUAL, ANA M.

Adscrita a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Alegida acadèmica corresponent el 27 de juny de 2005. Prengué possessió el 3 de maig de 2006.

ACRE

PEREZ ROMERO, JOSÉ ANTONIO

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 18 de maig de 2005.

 ACRE

PIERA DE CIURANA, RAMON

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic cortresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 10 de maig de 2010

 ACRC
RAMOS COMENZANA, ALBERTO

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 30 de març de 2009.

ACRE

RIGAMONTI, ALESSANDRO (Itàlia)

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 22 d’abril de 2002.

ACE

SAN ROMÁN DEL BARRIO, LUÍS

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 20 de desembre de 1995. Prengué possessió el 8 de juliol de 1998.

 ACRE
SCHWARTZBROD, LOUIS (França)

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 11 de juny de 1992. Prengué possessió el 10 de desembre de 1992

ACE

SIMAL LOZANO, JESÚS ANGEL

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 29 de juny de 2009. Prengué possessió el 29 de setembre de 2010.

ACRE

SOLDUGA CAMARERO, FRANCESC XAVIER

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió l’11 de juny de 2001

ACRC
TETENY, PETER (Hongria)

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 7 de febrer de 1978.

ACE

TINTORÉ BLANC, IGNASI

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 29 de setembre de 2003.

ACRC

TORRENT MARTÍ, TERESA

Adscrita a la Secció 6a, Farmacologia. Elegida acadèmica corresponent el 11 de febrer de 1975. Prengué possessió el mes de novembre de 1975.

ACRC
VALVERDE LÓPEZ, JOSÉ LUIS

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 7 de febrer de 1978. Prengué possessió el 17 de març de 1981.

ACRE

VILAS SÁNCHEZ, VICENTE

Adscrit a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegit acadèmic corresponent l’11 de febrer de 1975.

ACRE

.

Descripció.

 

RELACIÓ ALFABÈTICA D’ACADÈMICS CORRESPONENTS FINATS

 

NOM DATA DEL TRASPÀS RESIDÈNCIA
Il·ltre. Sr. Dr.

AGELL AGELL, JOSÉ

Elegit acadèmic numerari el 3 d’abril de 1957. No prengué possessió, i per acord de la Junta General ordinària de 24 de febrer de 1966, d’acord amb el Reglament passà a acadèmic corresponent.

15 de maig de 1973 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

ALBAREDA HERRERA, P. JOSÉ M.

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

27 de març de 1966 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

ALEMANY ViCH, LLUIS

Elegit acadèmic corresponent el 14 de novembre de 1972. Prengué possessió l’11 de març de 1975.Va presentar treball d’ingrés.

15 de març de 1983 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

ANDREU MIRALLES, JOSÉ

Elegit acadèmic numerari el 17 de maig de 1963. No prengué possessió, i, per acord de la Junta General Extraordinària de 24 de febrer de 1966, d‘acord amb el Reglament, passà acadèmic corresponent.

25 de juny de 1978 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr. ANGEL MARTÍNEZ, RAFAEL 3 de setembre de 1980 A l’estranger
Il·ltre. Sr. Dr.

ARDERIU PAYEROLS, JOSEP M.

Elegit acadèmic corresponent el 2 de febrer de 1968.

1 de març de 2002 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

BARRAGÁN HERNÁNDEZ, EMILIO

Elegit acadèmic corresponent el 22 de juny de 1989. Prengué possessió el 15 de novembre de 1990. Va presentar treball d’ingrés.

6 de juliol de 2006 A l’estranger (Mèxic)
Il·ltre. Sr. Dr.

BATLLORI FÀBREGAS, LEANDRO

Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964.

13 de setembre 2009 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

BEYA ALONSO, ERNESTO

Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958. Prengué possessió el 24 d’abril de 1959.Va presentar treball d’ingrés.

28 de març de 1992 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

BIANCHI, VICENZO

Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958.

26 de gener de 1962 A l’estranger (Italia)
Il·ltre. Sr. Dr.

BLAS ÁLVAREZ, LUÍS

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

14 d’abril de 1966 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

BOFILL PASCUAL, RAMON

Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958. Prengué possessió el 22 de juny de 1960.

28 de març de 1993 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

BOQUET JIMÉNEZ. ERNEST

Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 10 de novembre de 1987. Prengué possessió el 30 de març de 1989.

30 de setembre 2011 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sra. Dra.

BRUN, SUZANNE (França).

Adscrita a la Secció 1a, Física, Química i Geologia. Elegida acadèmica corresponent el 22 de desembre de 1994. Prengué possessió el 18 de gener de 1996.

A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr.

BRUTO CRIPPA, GIUNIO

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

25 de juliol de 1970 A l’estranger (Italia)
Il·ltre. Sr. Dr.

CABO TORRES, JESÚS

Elegit acadèmic corresponent el 18 de novembre de 1969. No consta la data de possessió.

Any 2003 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

CARABOT PORRAS, ALFREDO

Elegit acadèmic corresponent el 24 de febrer de 1966. Li fou imposada la medalla i lliurat el diploma el 10 de maig de 1971.

6 de maig de 1985 A l’estranger (Veneçuela)
Il·ltre. Sr. Dr.

CARABOT CUERVO, ALFREDO (Veneçuela)

Adscrit a la Secció 6a, Farmacologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Prengué possessió el 17 de gener de 2007. 

30 de juliol de 2018 Il·ltre. Sr. Dr.
 Il·ltre. Sr. Dr.

CARRERAS GINJAUME, EUSEBI

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 19 d’abril de 1990. Prengué possessió el 20 de juny de 1991.

 16 de desembre de 2015

 Espanya

(Catalunya)

Il·ltre. Sr. Dr.

CASARES LÓPEZ, ROMAN

Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957.

11 de maig de 1990 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

CASTELLÓ BARENYS, JOSEP M.

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 1 de juliol de 2002. Prengué possessió el 3 de novembre de 2003. 

26 de març de 2019

Espanya

(Catalunya)

Il·ltre. Sra. Dra.

CASTILLO COFIÑO, MANUELA

Elegida acadèmica corresponent el 25 de maig de 1965. Prengué possessió el 17 de novembre de 1966.  Va presentar treball d’ingrés. Va presentar treball d’ingrés.

1 de febrer de 1987 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

CAVAYÉ HAZEN, ENRIQUE

Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958. Prengué possessió el 12 de desembre de 1958. Va presentar treball d’ingrés.

1 de maig de 1978 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr. CAZIN. JEAN-CLAUDE es desconeix A l’estranger
Il·ltre. Sr. Dr.

CELSI SANTIAGO, ALEJANDRO

Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957. Prengué possessió el 6 de febrer de 1958.

no consta A l’estranger (Argentina)
Il·ltre. Sr. Dr.

CHAIGNEAU, MARCEL

Elegit acadèmic corresponent el 11 de juny de 1992. Prengué possessió l’11 de febrer de 1993.

29 de gener de 1999 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr.

CHAMBON, MARC

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

26 de juliol de 1983 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sra. Dra. CHIGI, ELISA Any 1989 A l’estranger (Italia)
Il·ltre. Sr. Dr.

CLAVERA ARMENTEROS, JOSÉ M

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956

no consta Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

COMENGE GERPE, MIGUEL

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

4 de març de 1971 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr. CORDERO VALE, ALI (Veneçuela)

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 25 de maig de 1965.

A l’estranger (Veneçuela)
Il·ltre. Sr. Dr. CULLELL REIG, RAMON 11 de gener de 1993 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

DI BARBIERI, AUGUSTO

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

29 d’abril de 1988 A l’estranger (Italia)
Il·ltre. Sr. Dr.

DÍAZ LÓPEZ, NAZARIO

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

2 de març de 1988 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

FARAH HANNA HALABY, SAMI

Adscrit a la Secció 3. Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2.008. Prengué possessió el 27 de setembre de 2.010.

es desconeix A l’estranger
Il·ltre. Sr. Dr.

FERNÁNDEZ DE SOTO MORALES, FERNANDO

Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957.

22 de març de 1966 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

FERRÀS BOIX, JOAQUIM

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 17 de setembre de 2001.

22 de març 2019 Espnya
Il·ltre. Sra. Dra. FIGUEROLA PUJOL, IRIS

Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegida acadèmica corresponent el 19 d’abril de 1990. Prengué possessió el 28 de gener de 1993. 

20 de març de 2020 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

FOLCH JOU, GUILLERMO

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

3 de gener de 1987 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GAMIR SANS, AURELIO

Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959.

15 de març de 1964 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GANDULLO SOLSONA, CARLOS

Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959.

11 de gener de 1966 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GARAU ARBONA, CLIMENT

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública. Elegit acadèmic corresponent el 30 juny de 2003. Prengué possessió el 7 de juny de 2004.

29 d’agost de 2015 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GARRIDO MALO, MARCO ANTONIO

Elegit acadèmic corresponent el 25 de març de 1969. Prengué possessió el 2 de juny de 1970. Va presentar treball d’ingrés.

25 d’agost de 2000 A l’estranger (Argentina)
Il·ltre. Sr. Dr.

GAVALDÀ RIBAS, RAMON

Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959

11 de febrer de 1978 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GINER OROLLA, ALFREDO

Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964. Prengué possessió el 17 de novembre de 1966. Va presentar treball d’ingrés.

8 de febrer de 2005 A l’estranger (Estats Units)
Il·ltre. Sr. Dr. GIRAU BACH, LLUIS

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957. Prengué possessió el 12 de desembre de 1957

 16 de gener de 2018  Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GIROUX, JEAN

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956. Prengué possessió el 27 d’abril de 1956.

8 de maig de 1977 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr.

GÓMEZ SERRANILLOS, MANUEL

Elegit acadèmic corresponent el 11 de febrer de 1975.

es desconeix Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GONZÁLEZ GÓMEZ, CÉSAR

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

28 de març de 1985 Espanya
 Il·ltre. Sr. Dr.

GONZÁLEZ JAÉN, FRANCISCO

Adscrit a la Secció 4a Salut Pública. Elegit acadèmic corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 22 de febrer de 2010.

 Abril 2016  Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GONZALO BILBAO, FERNANDO

Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959. Prengué possessió el 10 d’abril de 1960.

Any 1987 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GRACIA DORADO, FELIPE

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

17 d’agost de 1971 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GRAU ORTÍ, RAMÓN

Elegit acadèmic corresponent el 19 d’abril de 1990. Prengué possessió el 25 de febrer de 1993.

10 d’abril de 2001 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

GRAU, CARLOS A.

Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957.

4 de novembre de 1972 A l’estranger (Argentina)
Il·ltre. Sr. Dr. GUILLOT, MARCEL 25 d’abril de 1983 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr.

HEIDE, ERIC ALEXANDER

Elegit acadèmic corresponent el 14 de novembre de 1972. Prengué possessió el 28 de febrer de 1974. Va presentar treball d’ingrés.

17 de setembre de 1980 A l’estranger (Alemanya)
Il·ltre. Sr. Dr. HERGUETA VIAL, FERNAN 18 de juliol de 1962 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

HOSTA PUJOL, ALFONS

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent l’11 de juny de 1992. Prengué possessió el 17 de juny de 1993. 

 20 de març 2020 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

JANOT, M

Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966.

10 de desembre de 1978 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr.

JONCH CUSPINERA, ANTONIOç

Elegit acadèmic corresponent el 10 de novembre de 1987. Prengué possessió el 29 de setembre de 1988.

6 de juny de 1992 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

KERN, WALTER

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956. Va presentar treball d’ingrés.

17 de febrer de 1965 A l’estranger (Alemanya)
Il·ltre. Sr. Dr.

LETONA ROMERO, RAFAEL

Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial. Elegit acadèmic corresponent el 18 de maig de 1971.

any 2012 A l’estranger (Guatemala)
Il·ltre. Sr. Dr.

LÓPEZ GUILLÉN, JULIO

Elegit acadèmic corresponent el 24 de febrer de 1966.

13 de març de 1981 A l’estranger
Il·ltre. Sr. Dr.

LUCAS GALLEGO, JOSÉ

Elegit acadèmic corresponent el 6 de febrer de 1968.

29 de desembre de 1975 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

LUGONES, ZENOM M.

Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966.

16 de juny 1996 A l’estranger (Argentina)
Il·ltre. Sr. Dr.

MARCO BARÓ, LORENZO

Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966. Prengué possessió el 21 de febrer de 1967. Va presentar treball d’ingrés.

1 d’agost de 2005 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

MARÍ MARÍ, BARTOLOMÉ

Elegit acadèmic corresponent el 29 d’abril de 1960. Prengué possessió el 15 de desembre de 1960. Va presentar treball d’ingrés.

11 de novembre de 1998 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

MARIGNAN, ROGER

Prengué possessió el 19 d’abril de 1984. Va presentar treball d’ingrés.

Any 1990 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr

MARTÍNEZ, RAFAEL ANGEL

Elegit acadèmic corresponent el 25 de maig de 1965.

A l’estranger (Veneçuela)
Il·ltre. Sr. Dr.

MARTÍNEZ LAGUARDIA, EMILIO

Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958.

30 de juliol de 1998 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

MAYA VICTORIA, ANTONIO JOSÉ

Elegit acadèmic corresponent el 5 de juny de 1984.  Prengué possessió el 29 de febrer de 1986.

Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

MAYMÓ FIGUERAS, JOSÉ

Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959.

10 de novembre de 1986 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

MERCIER, FERDINAND

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956. Prengué possessió el 10 de novembre de 1960. Va presentar treball d’ingrés.

agost de 1986 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr.

MESNARD, PIERRE

Elegit acadèmic corresponent el 29 d’abril de 1960.

Any 2002 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr.

MESTRES PINTÓ, FRANCISCO

Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964. Prengué possessió el 19 d’abril de 1966. Va presentar treball d’ingrés.

25 de novembre de 1977 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

MIRIMANOFF, ANDRÉ

Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959. Prengué possessió el 22 d’abril de 1960.

26 d’agost de 1992 A l’estranger (Suïssa)
Il·ltre. Sr. Dr.

MONFORTE, FRANCISCO

Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958.

17 d’octubre de 1972 A l’estranger (Italia)
Il·ltre. Sr. Dr.

MONTES GUYOT, MARCOS AURELIO (Xile).

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 22 de juny de 1989. Prengué possessió el 12 de novembre de 1992.

A l’estranger (Xile)
Il·ltre. Sr. Dr. MORALES MORALES, ALFONSO

Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia. Elegit acadèmic corresponent el 30 de maig de 1983. Prengué possessió el 30 de març de 1984.

1 de febrer de 2016 España
Il·ltre. Sr. Dr.

MORÁN RAMÍREZ, J. CÉSAR (El Salvador)

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 6 de febrer de 1968. Prengué possessió el 13 de maig de 1968. 

22 de gener de 2017 A l’estranger (El Salvador)
Il·ltre. Sr. Dr.

MOTAWEI, MOHAMED M

Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964.

21 de gener de 1973 A l’estranger
Il·ltre. Sr. Dr.

MUÑOZ MEDINA, JOSÉ M.

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

desembre de 1978 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

NADAL DELHOM, LUÍS

Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966.

12 de setembre de 1980 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

NEDERGAARD, MOGENS

Elegit acadèmic corresponent el 20 de juny de 1991. Prengué possessió el 23 d’abril de 1992.

octubre de 1999 A l’estranger (Dinamarca
Il·ltre. Sr. Dr.

NUÑEZ CACHAZA, ANTONIO

Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964. Prengué possessió el 21 de febrer de 1967. Va presentar treball d’ingrés.

2 de gener de 2003 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

OTERO AENLLE, ENRIQUE

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

Any 1990 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

PEDEMONTE OLIVER, LUÍS

Prengué possessió el 23 de maig de 1967. Va presentar treball d’ingrés.

20 de setembre de 1973 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

PENAU, HENRI

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

16 d’agost de 1970 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr. PÉREZ TORROME, AURORA no consta Espanya
Il·ltre. Sr. Dr. PICÓN RAMÍREZ, CARLOS FELIPE agost de 1992 A l’estranger (Veneçuela)
Il·ltre. Sr. Dr.

PLA DELFINA, JOSEP M.

Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957. Prengué possessió el 22 de desembre de 1958.

11 de setembre de 2001 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

PONS GIMIER, LLORENÇ

Adscrit a la Secció 7a, Farmàcia assistencial. Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 5 de novembre de 2001.

 

Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

PONTE, DINO

Elegit acadèmic corresponent el 29 de maig de 1962. Prengué possessió el 29 de maig de 1962.

31 de maig de 1979 A l’estranger (Italia)
Il.tre Sr. Dr.

 QUEVEDO GANOZA, FERNANDO

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 25 de juny de 2007. Prengué possessió el 21 de setembre de 2009

desembre 2018 A l’estranger: (Perú)
Il·ltre. Sr. Dr.

RADUÁ RADUÁ. PERE

Elegit acadèmic corresponent el 6 de març de 1979. Prengué possessió el 22 d’abril de 1980.

13 de juny de 1993 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

REOL TEJADA, JUAN MANUEL

Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Prengué possessió el 3 de març de 2003.

9 de setembre 2008 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr. ROCA TORRAS JAUME any 2012 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr. RODRÍGUEZ VILLANUEVA, JULIO

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Prengué possessió el 31 de març de 2003.

 21 novembre 2017  Espanya
Il·ltre. Sra. Dra. ROF CARBALLO, CONCEPCIÓ 23 de juliol de 2014 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

ROLDÁN GUERRERO, RAFAEL

Elegit el 21 d’abril de 1956. Prengué possessió el 5 de novembre de 1963. Va presentar treball d’ingrés.

6 de juny de 1965 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

ROWSON, J. M

Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966.

30 de maig de 1992 A l’estranger (Anglaterra)
Il·ltre. Sr. Dr.

SALA MORGADES, FRANCISCO

Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959.

24 de gener de 1981 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr. SAN MIGUEL ARRIBAS, ALFREDO 7 de gener de 2004 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr. SANDBERG, FINN any 2011 A l’estranger
Il·ltre. Sr. Dr. SANHAUJA, CLAUDIO any 2013 A l’estranger
Il·ltre. Sr. Dr.

SANTOS RUIZ, ANGEL

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

23 de abril de 2005 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

SOCÍAS VIÑALS, LUIS

Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959.

maig de 1978 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

SOLDI, ALBERTO

Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958. Prengué possessió el 24 de novembre de 1960. Va presentar treball d’ingrés.

5 de maig de 1983 A l’estranger (Italia)
Il·ltre. Sr. Dr.

SOLÉ SABARIS, LUÍS

Elegit acadèmic corresponent el 19 d’abril de 1977. Prengué possessió el 30 de març de 1982. Va presentar treball d’ingrés.

14 de juliol de 1985 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

STAINER, CARL

Elegit acadèmic corresponent el 24 de febrer de 1966. Prengué possessió el 24 d’octubre de 1967. Va presentar treball d’ingrés.

4 de juny de 1991 A l’estranger (Bèlgica)
Il·ltre. Sr. Dr. STANISLAS, EDWARD 

Adscrit a la Secció 2a, Biologia i Biotecnologia. Elegit acadèmic corresponent el 7 de febrer de 1978.

A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr. STEIGER-TRIPPI, K any 2012 A l’estranger
Il·ltre. Sr. Dr.

SUBIRÀ ROCAMORA, MANEL

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient.  Elegit acadèmic corresponent el 5 de juny de 1984. Prengué possessió el 28 de gener de 1988.

any 2020 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

SUELS, CLEOFACIO

Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957.

11 de novembre de 1986 A l’estranger (Veneçuela)
Il·ltre. Sr. Dr.

SUÑER CASADEVALL, FREDERIC

Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública, Alimentació i Ambient. Elegit acadèmic corresponent el 18 de novembre de 1969. Prengué possessió el 14 de juny de 1973.

15 juny 2020 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

SUREDA BLANES, JOSÉ

Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964.

25 de maig de 1984 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr. TENA NÚÑEZ, GUILLERMO 3 de setembre de 2011 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr. TIEDEMANN Jr., ALBERT W. any 2012 A l’estranger
Il·ltre. Sr. Dr.

TORRES GONZÁLEZ, CÁNDIDO

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

gener de 1995 Espanya
Il·ltre. Sra. Dra.

TORRES PONS, DOLORS

Elegida acadèmica corresponent el 20 de juny de 1991. Prengué possessió el 22 d’octubre de 1992.

24 de gener de 2003 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

TRIA, EUSEBIO

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

Any 1987 A l’estranger
Il·ltre. Sr. Dr.

TSATSAS, G.

Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966.

Any 1987 A l’estranger (Grècia)
Il·ltre. Sr. Dr.

VALETTE, GUILLAUM E

Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966. Prengué possessió el 20 d’abril de 1970. Va presentar treball d’ingrés.

març de 1982 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr.

VALLADARES MARÇUES, JULIO

Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959.

16 de maig de 1966 A l’estranger (Guatemala)
Il·ltre. Sr. Dr.

VENTURA MONTEYS, ALBERT

Acadèmic corresponent com a premiat en el Concurs anual de Premis de l’Acadèmia 1963 (“Premio del Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Barcelona”), lliurat en la Sessió inaugural del Curs 1964 (15 de desembre de 1963).

no consta Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

VERA PERIS, JUAN

Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966. No consta data de possessió.

no consta Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr. VERGÉS PRÍNCEP, GERARD 25 d’abril de 2014 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

VIGNOLI, LUIGIO

Elegit acadèmic corresponent el 29 d’abril de 1960.

5 de febrer de 1977 A l’estranger (França)
Il·ltre. Sr. Dr. VILA JATO, JOSÉ LUÍS any 2011 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

VILADOT PUIG, JUAN

Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964. Prengué possessió el 19 d’abril de 1966. Va presentar treball d’ingrés.

22 de març de 1973 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

VILARROYA PONSIRENAS, TOMÀS

Adscrit a la Secció 7a, Ciència i Professió Farmacèutiques. Elegit acadèmic corresponent el 10 de juliol de 1997.

7 de maig de 2015 Espanya (Catalunya)
Il·ltre. Sr. Dr.

VILLANUEVA VADILLO, VÍCTOR

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

30 d’octubre de1996 Espanya
Il·ltre. Sr. Dr.

VIÑAS BORRELL, LLUIS

Elegit acadèmic corresponent l’1 de juliol de 2002. Prengué possessió el 2 de febrer de 2004.

27 de maig de 2004 Espanya
Il·ltre. Sra. Dra.

WATANABE, FUKUKO

Adscrita a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Geològiques. Elegida acadèmica corresponent el 19 d’abril de 1977. Prengué possessió el 6 d’octubre de 1977. Va presentar treball d’ingrés.

7 de setembre de 2005 A l’estranger (Japó)
Il·ltre. Sr. Dr.

ZATHURECKY, LADISLAV

Prengué possessió el 19 d’abril de 1984. Va presentar treball d’ingrés.

9 de juliol de 2000 A l’estranger (Eslovàquia)