Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

ca  es

Destacats Noticies

INGRÉS COM A ACADÈMICA NUMERARIA DE LA Dra. LUISA GARCÍA

El proper dilluns, dia 27 de novembre, a les 7 de la tarda, se celebrarà sessió Pública Extraordinària en el Saló d’Actes d’aquesta Institució, carrer de l’Hospital 56, en el decurs de la qual l’

                                     Il· ltre. Sra.  Dra. LUISA GARCÍA LÓPEZ

 ingressarà com a Acadèmica Numeraria amb la lectura del discurs:

“LOS SISTEMAS NANOESTRUCTURADOS EN EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS”

Contestarà a la nova acadèmica, l’Excm. Sr. Dr. ORIOL VALLS PLANELLS.

L’Acadèmia es complau a invitar-vos a aquest acte.

Barcelona, novembre de 2017

                  El President                                                                             El Secretari

Dr. Josep M Ventura Ferrero                                                     Dr. Jaume Casas Pla


SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA OPRGANITZADA PER LA SECCIÓ VII

El dilluns, 20 de novembre a les 18.30h, se celebrarà a la sala d’Actes de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya una Sessió Pública Ordinària organitzada per la Secció VII, Farmàcia Assistencial, que tractarà sobre:

“El pacient crònic polimedicat, un tema pendent de resoldre”. Dr. Carles Codina, Doctor en Farmàcia, Servei de Farmàcia de l‘Hospital Clínic. Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. 

“Model de prescripció centrat en la persona com abordatge de la polifarmàcia: model teòric i resultats”. Dr. Daniel Sevilla, Doctor en Farmàcia. Servei de Farmàcia Consorci Hospitalari de Vic.   

“Model de prescripció centrat en la persona per a millorar l’adherència terapèutica en pacients amb multimorbilitat”. Sr. Javier González, Farmacèutic. Servei de Farmàcia del Consorci Hospitalari de Vic.

Moderarà l’acte el Dr. Alfons del Pozo, President de la Secció VII i Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

L’Acadèmia es complau a invitar-vos a aquest acte.

Barcelona, novembre de 2017

El President de l’Acadèmia                                   El Secretari de l’Acadèmia

Dr. Josep M Ventura                                                Dr. Jaume Casas Pla

Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Carrer de l’Hospital, 56.


JORNADA CIENTÍFICA SOBRE: “PREVENCIÓ I CONTROL DE LA MALALTIA MENINGOCÒCCICA: REPTES PER A LA SALUT PÚBLICA”

El proper 27 de Novembre es farà una Jornada Científica sobre “Prevenció i control de la malaltia meningocòccica: Reptes per a la Salut Pública” al paraninf de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Atès l’ interés que pot tenir per als acadèmics, en donem difusió. Obrint l’arxiu adjunt (a la web) poden veure el programa Programa Jornada Malaltia Meningocòccica

 


CONVOCATÒRIA DEL PREMI 2017 DE LA FEDERACIÓ FARMACÈUTICA DE LA RAFC

Es comunica que s’ha convocat el següent premi. En el document adjunt, en format PDF, es poden trobar les bases:


CONVOCATÒRIA DEL PREMI 2017 DEL CONSELL DE COL.LEGIS FARMACÈUTICS DE LA RAFC

Es comunica que s’ha convocat el següent premi. En el document adjunt, en format PDF, es poden trobar les bases:

 


CONVOCATÒRIA DEL PREMI 2017 DE LA REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA

Es comunica que s’ha convocat el següen premi. En el document adjunt, en format PDF, es poden trobar les bases:

 

 


INGRÉS COM A ACADÈMIC CORRESPONENT DEL SR. MANUEL MERLOS

El proper dia 10 de juliol, dilluns a les 7 de la tarda, l’ll·ltre. Sr. Manuel Merlos Roca ingressarà com a Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya amb la lectura del discurs “El receptor Sigma; de la ventafocs a una prometedora diana en dolor”.

Presentarà al nou acadèmic l’Excm. Sr. Dr. Julià García Rafanell.

L’acte tindrà lloc en el Saló d’Actes de l’Acadèmia, carrer de l’Hospital 56. Barcelona.


SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA ORGANITZADA PER LA SECCIÓ TERCERA I LA SECCIÓ QUINTA, SOBRE: REGLAMENTOS EUROPEOS DE PRODUCTOS SANITARIOS:UN MARCO LEGAL RENOVADO ACORDE CON EL IMPACTO Y LA INNOVACIÓN DEL SECTOR.

A l’apartat ALTRES PUBLICACIONS, dins de PUBLICACIONS, poden trobar, en format PDF les diapositives de PowerPoint que va utilitzar la Dra. Carmen Abad en la seva intervenció.