Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

ca  es

Destacats Noticies

SESSIÓ “IN MEMORIAM” EN RECORD DELS ACADÈMICS ÚLTIMAMENT TRASPASSATS

El pròxim dia 11 de novembre, a les 19 hores, la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya celebrarà una sessió pública extraordinària “In memoriam” en record  dels acadèmics últimament traspassats,

Excm. Sr. Dr. Ramon Parés i Farràs, acadèmic numerari emèrit.- La necrològica serà llegida per l’acadèmia numeraria Excma. Sra. Dra. M. Àngels Calvo Torras.

Il·ltre. Sr. Dr. Josep M Castelló Barenys, acadèmic corresponent. La necrològica serà llegida per l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Ramon Canela Arques.

Il·ltre. Sr. Dr. Fernando Quevedo, acadèmic corresponent emèrit. La necrològica serà llegida per l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Josep M Ventura Ferrero.

L’Acadèmia agrairà la vostra presència.

Barcelona, octubre 2019

                El President                                                           La  Secretària

Dr. Jaume Casas Pla                                         Dra. Rosaura Farré Rovira

Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Carrer de l’Hospital 56


INGRÉS COM A ACADÈMIC CORRESPONENT DEL Dr. CARLOS J. CIUDAD

El pròxim dia 28 d’octubre, a les 7 de la tarda, se celebrarà sessió Pública Extraordinària en el Saló d’Actes d’aquesta Reial Corporació, en el decurs de la qual el

Sr. Dr. Carlos J. Ciudad

 ingressarà com a Acadèmic Corresponent amb la lectura del discurs:

“Pinces de Polipurina: un nou tipus d’oligonucleòtids per teràpia gènica”

 Presentarà el nou acadèmic, l’Excm. Sr Dr. Jaume Piulats Xancó

L’Acadèmia es complau a invitar-vos a aquest acte.

Barcelona, octubre de 2019

             El President                                                     La Secretària

Dr. Jaume Casas Pla                                     Dra. Rosaura  Farré Rovira

Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Carrer de l’Hospital 56


SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA ORGANITZADA PER LA SECCIÓ IV

El dimecres dia 30 d’octubre a les 18,30 hores, se celebrarà a la sala d’Actes de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya una Sessió Pública Ordinària organitzada per la Secció IV, Salut Pública, Alimentació i Ambient, sobre:

“Economia circular”

Intervindran:

Prof. Dr. Joandomènec Ros. President de l’Institut d’Estudis Catalans. La sostenibilitat, és possible?

Prof. Dr. Miquel Salgot . Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya Secció IV Salut Pública, Alimentació i Ambient. Aigua i economia circular.

Moderarà l’acte el Dr. Francesc Tresserra. Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i secretari de la Secció IV Salut Pública, Alimentació i Ambient.

L’Acadèmia es complau a invitar-vos a aquest acte.

Barcelona, octubre de 2019

            President de l’Acadèmia                   Secretària de l’Acadèmia

Dr. Jaume Casas Pla                     Dra. Rosaura Farré Rovira

Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Carrer de l’Hospital 56


CONVOCATÒRIA DEL VII PREMI DE LA FEDERACIÓ FARMACÈUTICA DE LA RAFC

Es comunica que s’ha convocat el següent premi de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC). En els document adjunt, en format PDF, es poden trobar les bases:


CONVOCATÒRIA DEL VII PREMI DEL CONSELL DE COL·LEGIS FARMACÈUTICS DE CATALUNYA DE LA RAFC

Es comunica que s’ha convocat el següent premi de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC). En el document adjunt, en format PDF, es poden trobar les bases:


CONVOCATÒRIA DEL PREMI DE LA RAFC

Es comunica que s’ha convocat el següent premi de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC). En el document adjunt, en format PDF, es poden trobar les bases:

 


INGRÉS COM A ACADÈMIC NUMERARI DEL Dr. SANTIAGO GRAU CERRATO

El pròxim dia 16 de setembre, a les 7 de la tarda, se celebrarà sessió Pública Extraordinària en el Saló d’Actes d’aquesta Institució,  en el decurs de la qual l’

                                     II· Itre. Sr.  Dr. SANTIAGO GRAU CERRATO

ingressarà com a Acadèmic Numerari amb la lectura del discurs:

“PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA ANTIBIOTICOTERAPIA”

contestarà al nou acadèmic, l’Excm. Sr. Dr. JAUME PIULATS XANCÓ.

L’Acadèmia es complau a invitar-vos a aquest acte.

Barcelona, juliol de 2019

          El President                                                        La Secretaria

Dr. Jaume Casas Pla                                         Dra. Rosaura Farré Rovira

Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Carrer de l’Hospital 56