Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

ca  es

Organització

Junta de govern

 

Òrgans de gestió

L’Acadèmia està regida per una Junta de Govern i, com a òrgan suprem, per la Junta General, integrada per tots els acadèmics numeraris.

Composició de l’actual Junta de Govern

Càrrec Nom
President Excm. Dr. Josep M Ventura i Ferrero
Vice-president Excm. Dr. Pere Berga Martí
Tresorer Excm. Dr. Oriol Valls Planells
Interventor Excm. Dr. Jaume Piulats Xancó
Bibliotecari Excm. Dr. Martí Pujol Forn
Secretari Excm. Dr. Jaume Casas Pla
Vice-secretària Excm. Dra. Rosaura Farré Rovira