Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

ca  es

SESSIÓ “IN MEMORIAM” DE L’EXCM. Sr. Dr. JOSEP Ma. SUÑÉ ARBUSSÀ

El pròxim dimecres dia 13 de juny, a les 18,30 hores, la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya retrà homenatge “In memoriam” al que fou acadèmic numerari i president de la nostre corporació, l’Excm. Sr. Dr.  Josep Ma. Suñé Arbussà

Intervindran l’Excm. Sr. Dr. Josep Ma. Ventura Ferrero, President de l’Acadèmia i l’Il·lustre Sr. Dr. José Luís Valverde, Acadèmic Corresponent.

L’Acadèmia es complau a invitar-vos a aquest acte.

Barcelona, maig 2018

          El President                                                      El Secretari

Dr. Josep M Ventura Ferrero                            Dr. Jaume Casas Pla

Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Carrer de l’Hospital 56