Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

ca  es

SESSIÓ “IN MEMORIAM” DEL Dr. JOSEP ESTEVE I SOLER

El dia 9 de setembre, a les 19 hores, a la seu de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, conjuntament amb la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i la Fundació Antoni Esteve, es retrà homenatge “In memoriam” al que fou acadèmic numerari i president de la nostra  institució Excm. Sr. Dr.  Josep Esteve i Soler.

Intervindran:

  • Jaume Casas, President de l’Acadèmia de Farmàcia.
  • Josep A. Bombí. President de l‘Acadèmia de Medicina.
  • Joan Uriach. Amic i company d’estudis.
  • Toni Vila Casas. Amic, emprenedor.
  • Jorge Gallardo. Amic, de la indústria.
  • Jordi Sierra. Amic, acadèmic de Medicina.
  • Montserrat Esteve, Presidenta de la Fundació Dr. Antoni Esteve.

Moderarà l’acte el Dr. Antoni Esteve i Cruella

L’Acadèmia es complau a invitar-vos a aquest acte.

Barcelona, juliol 2019

      El President                                                      La Secretària

Dr. Jaume Casas Pla                                         Dra. Rosaura Farré Rovira

Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Carrer de l’Hospital 56