Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

ca  es

Altres Càrrecs

CURS 2019- 2020
PRESIDENT DE LA COMISSIÓ CIENTÍFICA Excm. Dr. JAUME PIULATS XANCÓ
RESPONSABLES DE LES RELACIONS INTER-ACADÈMIQUES Excma. Dra. M. ANGELS CALVO TORRAS, Excm. Dr. M. VENTURA FERRERO i Excm. Dr. YLLA-CATALÀ GENIS
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ EXTERNA Excm. Dr. VALLS PLANELLS
RESPONSABLE DE LA WEB I PUBLICACIONS Excm. Dr. CANELA ARQUES