Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

ca  es

Història

La Secció Barcelona

Portada de la primera Concòrdia de Barcelona (1511), símbol de l’Acadèmia

La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya té l’origen en la Sección Barcelona de la Real Academia de Farmacia (Madrid), constituïda el 14 de gener de 1944 a iniciativa dels acadèmics corresponents d’aquella corporació residents a Barcelona, Drs. Taurino Mariano Losa España, Ramon San Martín Casamada, i Guillem de Benavent Camps.