Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

ca  es

Organització

Històric Juntes de Govern

JUNTES DE GOVERN
ANY 1956

President:          Excm. Dr.        Guillermo de Benavent Camps

Vicepresident: M. Il·ltre. Dr.   Eliseo Gastón de Iriarte Sanchíz

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Jesús Isamat Vila

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Salvador Brosa Rabassa

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Alfonso del Pozo Ojeda

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Hernández Gutiérrez

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Antonio Esteve Subirana

ANY  1957

President:          Excm. Dr.       Guillermo de Benavent Camps

Vicepresident: M. Il·ltre. Dr.   Ramón San Martín Casamada

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Jesús Isamat Vila

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Salvador Brosa Rabassa

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Alfonso del Pozo Ojeda

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Hernández Gutiérrez

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Censor:             M. Il·ltre. Dr.  Antonio Esteve Subirana

ANY 1958

President:           Excm. Dr.        Guillermo de Benavent Camps

Vicepresident:  M. Il·ltre. Dr.   Ramón San Martín Casamada

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Jesús Isamat Vila

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Salvador Brosa Rabassa

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Alfonso del Pozo Ojeda

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Francisco Hernández Gutiérrez

Censor:             M. Il·ltre. Dr.  Antonio Esteve Subirana

ANY 1959

President:          Excm. Dr.        Guillermo de Benavent Camps

Vicepresident:  M. Il·ltre. Dr.   Ramón San Martín Casamada

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Jesús Isamat Vila

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Salvador Brosa Rabassa

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Alfonso del Pozo Ojeda

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Francisco Hernández Gutiérrez

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Antonio Esteve Subirana

ANY 1960

President:        Excm. Dr.          Guillermo de Benavent Camps

Vicepresident:  M. Il·ltre. Dr.   Antonio Esteve Subirana

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Joaquim Cusí Furtunet

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Salvador Brosa Rabassa

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Alfonso del Pozo Ojeda

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Francisco Hernández Gutiérrez

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Santiago Pagès Maruny

ANY 1961

President:         Excm. Dr.          Guillermo de Benavent Camps

Vicepresident:  M. Il·ltre. Dr.   Antonio Esteve Subirana

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Joaquim Cusí Furtunet

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Salvador Brosa Rabassa

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Alfonso del Pozo Ojeda

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Francisco Hernández Gutiérrez

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Santiago Pagès Maruny

ANY 1962

President:          Excm. Dr.        Guillermo de Benavent Camps

Vicepresident:  M. Il·ltre. Dr.   Antonio Esteve Subirana

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Joaquim Cusí Furtunet

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Salvador Brosa Rabassa

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Alfonso del Pozo Ojeda

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Francisco Hernández Gutiérrez

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Santiago Pagès Maruny

ANY 1963

President:        Excm. Dr.        Fidel E. Raurich Sas

Vicepresident: M. Il·ltre. Dr.   Antonio Esteve Subirana

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Jesús Isamat Vila

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Salvador Brosa Rabassa

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Alfonso del Pozo Ojeda

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Francisco Hernández Gutiérrez

Censor:            M. Il·ltre. Dr.   Santiago Pagès Maruny

ANY 1964

President:          Excm. Dr.        Fidel E. Raurich Sas

Vicepresident:  M. Il·ltre. Dr.   Antonio Esteve Subirana

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Jesús Isamat Vila

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Salvador Brosa Rabassa

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Alfonso del Pozo Ojeda

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Francisco Hernández Gutiérrez

Censor:             M. Il·ltre. Dr.  Santiago Pagès Maruny

ANY 1965

President:        Excm. Dr.        Antonio Esteve Subirana

Vicepresident: M. Il·ltre. Dr.   Alfonso del Pozo Ojeda

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Jesús Isamat Vila

Tresorer:          M. Il·ltre. Sr.    Isidre Bultó Blajot

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   José Amargós Anoro

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Francisco Hernández Gutiérrez

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Arsenio Fraile Ovejero

ANY 1966

President:        Excm. Dr.        Ramón San Martín Casamada

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   Alfonso del Pozo Ojeda

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Jesús Isamat Vila

Tresorer:          M. Il·ltre. Sr.    Isidre Bultó Blajot

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   José Amargós Anoro

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Francisco Hernández Gutiérrez

Censor:             M. Il·ltre. Dr.  Arsenio Fraile Ovejero

ANY 1967

President:        Excm. Dr.         Ramón San Martín Casamada

Vicepresident: M. Il·ltre. Dr.   Alfonso del Pozo Ojeda

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Jesús Isamat Vila

Tresorer:          M. Il·ltre. Sr.    Isidre Bultó Blajot

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   José Amargós Anoro

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Francisco Hernández Gutiérrez

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Arsenio Fraile Ovejero

ANY 1968

President:        Excm. Dr.        Ramón San Martín Casamada

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   Alfonso del Pozo Ojeda

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Jesús Isamat Vila

Tresorer:          M. Il·ltre. Sr.    Isidre Bultó Blajot

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   José Amargós Anoro

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Francisco Hernández Gutiérrez

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Salvador Brosa Rabassa

ANY 1969

President:        Excm. Dr.         Ramón San Martín Casamada

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   Alfonso del Pozo Ojeda

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Jesús Isamat Vila

Tresorer:          M. Il·ltre. Sr.    Isidre Bultó Blajot

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   José Amargós Anoro

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Francisco Hernández Gutiérrez

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Salvador Brosa Rabassa

ANY 1970

President:        Excm. Dr.          Ramón San Martín Casamada

Vicepresident: M. Il·ltre. Dr.   Alfonso del Pozo Ojeda

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Jesús Isamat Vila

Tresorer:          M. Il·ltre. Sr.    Isidre Bultó Blajot

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   José Amargós Anoro

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Francisco Hernández Gutiérrez

Censor:            M. Il·ltre. Dr.  Salvador Brosa Rabassa

ANY 1971

President:        Excm. Dr.        Ramón San Martín Casamada

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   Alfonso del Pozo Ojeda

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Jesús Isamat Vila

Tresorer:          M. Il·ltre. Sr.    Isidre Bultó Blajot

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   José Amargós Anoro

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Francisco Hernández Gutiérrez

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Salvador Brosa Rabassa

ANY 1972

President:        Excm. Dr.         Ramón San Martín Casamada

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   Alfonso del Pozo Ojeda

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Jesús Isamat Vila

Tresorer:          M. Il·ltre. Sr.    Isidre Bultó Blajot

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   José Amargós Anoro

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Francisco Hernández Gutiérrez

Censor:             M. Il·ltre. Dr.  Salvador Brosa Rabassa

ANY 1973

President:        Excm. Dr.         Ramón San Martín Casamada

Vicepresident: M. Il·ltre. Dr.   Francisco Donada Bosch

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   José Luís Gómez Caamaño

Tresorer:          M. Il·ltre. Sr.    Isidre Bultó Blajot

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   José Amargós Anoro

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Rafael Salord Barceló

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Salvador Brosa Rabassa

ANY 1974

President:        Excm. Dr.        Ramón San Martín Casamada

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   Francisco Donada Bosch

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   José Luís Gómez Caamaño

Tresorer:          M. Il·ltre. Sr.    Isidre Bultó Blajot

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   José Amargós Anoro

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Rafael Salord Barceló

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Salvador Brosa Rabassa

ANY 1975

President:        Excm. Dr.        Ramón San Martín Casamada

Vicepresident: M. Il·ltre. Dr.   Jesús Isamat Vila

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   José Luís Gómez Caamaño

Tresorer:          M. Il·ltre. Sr.    Isidre Bultó Blajot

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   José Amargós Anoro

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Rafael Salord Barceló

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Salvador Brosa Rabassa

ANY 1976

President:        Excm. Dr.         Ramón San Martín Casamada

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   Joan Uriach Marsal

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   José Luís Gómez Caamaño

Tresorer:          M. Il·ltre. Sr.    Isidre Bultó Blajot

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   José Amargós Anoro

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Rafael Salord Barceló

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Salvador Brosa Rabassa

ANY 1977

President:        Excm. Dr.        Ramón San Martín Casamada

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   Joan Uriach Marsal

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   José Luís Gómez Caamaño

Tresorer:          M. Il·ltre. Sr.    Isidre Bultó Blajot

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   José Amargós Anoro

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Rafael Salord Barceló

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Salvador Brosa Rabassa

ANY 1978

President:        Excm. Dr.        Ramón San Martín Casamada

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   Joan Uriach Marsal

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   José Luís Gómez Caamaño

Tresorer:          M. Il·ltre. Sr.    Isidre Bultó Blajot

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Rafael Salord Barceló

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Salvador Brosa Rabassa

ANY 1979

President:        Excm. Dr.         Ramón San Martín Casamada

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   Joan Sabater Tobella

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Rafael Salord Barceló

Tresorer:          M. Il·ltre. Sr.    Isidre Bultó Blajot

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Tomàs Adzet Porredon

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Salvador Brosa Rabassa

ANY 1980

President:        Excm. Dr.        Ramon San Martín Casamada

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   Joan Sabater Tobella

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Rafael Salord Barceló

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Josep Gimbert Roura

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Tomàs Adzet Porredon

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Jaume Gàllego Berenguer

ANY 1981

President:        Excm. Dr.         Joan Sabater Tobella

Vicepresident: M. Il·ltre. Dr.   José Luís Gómez Caamaño

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Rafael Salord Barceló

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Josep Gimbert Roura

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Tomàs Adzet Porredon

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Jaume Gàllego Berenguer

ANY 1982

President:        Excm. Dr.        Joan Sabater Tobella

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   José Luís Gómez Caamaño

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   José Virgili Vinadé

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Josep Gimbert Roura

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Tomàs Adzet Porredon

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Jaume Gàllego Berenguer

ANY 1983

President:        Excm. Dr.        Joan Sabater Tobella

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   José Luís Gómez Caamaño

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   José Virgili Vinadé

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Francesc Donada Bosch

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Tomàs Adzet Porredon

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Jaume Gàllego Berenguer

ANY 1984

President:        Excm. Dr.        Joan Sabater Tobella

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   José Luís Gómez Caamaño

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   José Virgili Vinadé

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Francesc Donada Bosch

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Tomàs Adzet Porredon

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Jaume Gàllego Berenguer

ANY 1985

President:        Excm. Dr.        Joan Sabater Tobella

Vicepresident: M. Il·ltre. Dr.   Josep Antoni Salvà Miquel

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Rafael Salord Barceló

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Francesc Donada Bosch

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Tomàs Adzet Porredon

Censor:             M. Il·ltre. Dr.   Jaume Gàllego Berenguer

ANY 1986

President:        Excm. Dr.        Joan Sabater Tobella

Vicepresident: M. Il·ltre. Dr.   Josep Antoni Salvà Miquel

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Rafael Salord Barceló

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Francesc Donada Bosch

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Tomàs Adzet Porredon

Censor:             M. Il·ltre. Dra. Creu Casas Sicart

ANY 1987

President:        Excm. Dr.        Joan Sabater Tobella

Vicepresident: M. Il·ltre. Dr.   Josep Antoni Salvà Miquel

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Rafael Salord Barceló

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Francesc Donada Bosch

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Francisco Casanovas Puig

Vicesecretari:  M. Il·ltre. Dr.   Tomàs Adzet Porredon

Censor:             M. Il·ltre. Dra. Creu Casas Sicart

ANY 1988

President:        Excm. Dr.         Joan Sabater Tobella

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   Josep Antoni Salvà Miquel

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Eduardo Albors Yoldi

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Francesc Donada Bosch

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Tomàs Adzet Porredon

Vicesecretària: M. Il·ltre. Dra. Anna M Carmona Cornet

Censor:              M. Il·ltre. Dra. Creu Casas Sicart

 ANY 1989

President:        Excm. Dr.        Joan Sabater Tobella

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   Josep Antoni Salvà Miquel

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Eduardo Albors Yoldi

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Francesc Donada Bosch

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Tomàs Adzet Porredon

Vicesecretària: M. Il·ltre. Dra. Anna M Carmona Cornet

Censor:              M. Il·ltre. Dra. Creu Casas Sicart

ANY 1990

President:        Excm. Dr.        Joan Sabater Tobella

Vicepresident: M. Il·ltre. Dr.   Josep Antoni Salvà Miquel

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Eduardo Albors Yoldi

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Francesc Donada Bosch

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Tomàs Adzet Porredon

Vicesecretària: M. Il·ltre. Dra. Anna M Carmona Cornet

Censor:              M. Il·ltre. Dra. Creu Casas Sicart

ANY 1991

President:        Excm. Dr.        Josep Antoni Salvà Miquel

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà (en funcions)

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Eduardo Albors Yoldi

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Francesc Taxonera Roca

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Tomàs Adzet Porredon

Vicesecretària: M. Il·ltre. Dra. Anna M Carmona Cornet

ANY 1992

President:        Excm. Dr.        Josep Antoni Salvà Miquel

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà (en funcions)

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Eduardo Albors Yoldi

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Francesc Taxonera Roca

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà

Secretari:         M. Il·ltre. Dr.   Tomàs Adzet Porredon

Vicesecretària: M. Il·ltre. Dra. Anna M Carmona Cornet

ANY 1993

President:        Excm. Dr.        Josep Antoni Salvà Miquel

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   Tomàs Adzet Porredon

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Miquel Ylla-Català Genís

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Francesc Taxonera Roca

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà

Secretària:       M. Il·ltre. Dr.   Anna M Carmona Cornet

Vicesecretari:  Vacant

ANY 1994

President:        Excm. Dr.        Tomàs Adzet Porredon

Vicepresident: M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà (en funcions)

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Miquel Ylla-Català Genís

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Francesc Taxonera Roca

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà

Secretària:       M. Il·ltre. Dr.   Anna M Carmona Cornet

Vicesecretària: M. Il·ltre. Dra. M. del Carmen de la Torre Boronat

ANY 1995

President:        Excm. Dr.        Tomàs Adzet Porredon

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Miquel Ylla-Català Genís

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Francesc Taxonera Roca

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Fèlix Pumarola Busquets

Secretària:       M. Il·ltre. Dr.   Anna M Carmona Cornet

Vicesecretària:M. Il·ltre. Dra. M. del Carmen de la Torre Boronat

ANY 1996

President:        Excm. Dr.        Tomàs Adzet Porredon

Vicepresident:M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà

Bibliotecari:     M. Il·ltre. Dr.   Miquel Ylla-Català Genís

Tresorer:          M. Il·ltre. Dr.   Francesc Taxonera Roca

Interventor:     M. Il·ltre. Dr.   Fèlix Pumarola Busquets

Secretària:       M. Il·ltre. Dr.   Anna M Carmona Cornet

Vicesecretària: M. Il·ltre. Dra. M. del Carmen de la Torre Boronat

ANY 1997

President:                 Excm. Dr.        Tomàs Adzet Porredon

Vicepresident:          M. Il·ltre. Dr.   Josep M Suñé Arbussà (en funcions)

Bibliotecari:             M. Il·ltre. Dr.   Jaume Bech Borràs

Tresorer:                  M. Il·ltre. Dr.   Francesc Taxonera Roca

Interventor:              M. Il·ltre. Dr.   Fèlix Pumarola Busquets

Secretari:                  M. Il·ltre. Dr.   Miquel Ylla-Català Genís

Vicesecretària:         M. Il·ltre. Dra. M. del Carmen de la Torre Boronat

ANY 1998

President:                 Excm. Dr.        Josep M Suñé Arbussà (en funcions)

Vicepresident:          M. Il·ltre. Dr.   Fèlix Pumarola Busquets (en funcions)

Bibliotecari:             M. Il·ltre. Dr.   Jaume Bech Borràs

Tresorer:                  M. Il·ltre. Dr.   Francesc Taxonera Roca

Interventor:              M. Il·ltre. Dr.   Fèlix Pumarola Busquets

Secretari:                  M. Il·ltre. Dr.   Miquel Ylla-Català Genís

Vicesecretària:         M. Il·ltre. Dra.  M. del Carmen de la Torre Boronat

ANY 1999

President:                 Excm. Dr.        Josep M Suñé Arbussà

Vicepresident:          M. Il·ltre. Dr.   Fèlix Pumarola Busquets

Bibliotecari:             M. Il·ltre. Dr.   Jaume Bech Borràs

Tresorer:                  M. Il·ltre. Dr.   Francesc Taxonera Roca

Interventor:              M. Il·ltre. Dr.   Eduardo Albors Yoldi

Secretari:                  M. Il·ltre. Dr.   Miquel Ylla-Català Genís

Vicesecretària:         M. Il·ltre. Dra.  M. del Carmen de la Torre Boronat

ANY 2000

President:                 Excm. Dr.        Josep M Suñé Arbussà

Vicepresident:          M. Il·ltre. Dr.   Francesc Taxonera Roca

Bibliotecari:             M. Il·ltre. Dr.   Carmen Morales Pujol

Tresorer:                  M. Il·ltre. Dr.   Eduardo Albors Yoldi

Interventor:              M. Il·ltre. Dr.   Jaume Bech Borràs

Secretari:                  M. Il·ltre. Dr.   Miquel Ylla-Català Genís

Vicesecretària:         M. Il·ltre. Dra.  M. del Carmen de la Torre Boronat

Directora de la Revista:  M. Il·ltre Dra.   M. Assumpció Alsina Esteller

ANY 2001

President:                    Excm. Dr.       Josep M Suñé Arbussà

Vicepresident:            M. Il·ltre. Dr.   Francesc Taxonera Roca

Bibliotecari:               M. Il·ltre. Dr.   Carmen Morales Pujol

Tresorer:                    M. Il·ltre. Dr.   Eduardo Albors Yoldi

Interventor:                M. Il·ltre. Dr.   Jaume Bech Borràs

Secretari:                    M. Il·ltre. Dr.   Miquel Ylla-Català Genís

Vicesecretària:           M. Il·ltre. Dra. M. del Carmen de la Torre Boronat

Directora de la Revista: M. Il·ltre Dra.   M Assumpció Alsina Esteller

ANY 2002

President:                   Excm. Dr.        Josep M Suñé Arbussà

Vicepresident:            M. Il·ltre. Dr.   Francesc Taxonera Roca

Bibliotecari:               M. Il·ltre. Dra. Carmen Morales Pujol

Tresorer:                    M. Il·ltre. Dr.   Eduardo Albors Yoldi

Interventor:                M. Il·ltre. Dr.   Jaume Bech Borràs

Secretari:                    M. Il·ltre. Dr.   Miquel Ylla-Català Genís

Vicesecretària:           M. Il·ltre. Dra. M. del Carmen de la Torre Boronat

Directora de la Revista: M. Il·ltre Dra.   M Assumpció Alsina Esteller

ANY 2003

President:                   Excm. Dr.        Josep Esteve Soler

Vicepresident:            M. Il·ltre. Dr.   Francesc Taxonera Roca

Bibliotecari:               M. Il·ltre. Dra. M. del Carmen de la Torre Boronat

Tresorer:                    M. Il·ltre. Dr.   Josep Cemeli Pons

Interventor:                M. Il·ltre. Dr.   Jaume Bech Borràs

Secretari:                    M. Il·ltre. Dr.   Miquel Ylla-Català Genís

Vicesecretària:           M. Il·ltre. Dra. Carmen Morales Pujol

Director de la Revista: M. Il·ltre Dr.   Xavier Sorní Esteva

ANY 2004

President:                   Excm. Dr.        Josep Esteve Soler

Vicepresident:            M. Il·ltre. Dr.   Francesc Taxonera Roca

Bibliotecari:               M. Il·ltre. Dra. M. del Carmen de la Torre Boronat

Tresorer:                    M. Il·ltre. Dr.   Josep Cemeli Pons

Interventor:                M. Il·ltre. Dr.   Jaume Bech Borràs

Secretari:                    M. Il·ltre. Dr.   Miquel Ylla-Català Genís

Vicesecretària:           M. Il·ltre. Dra. Carmen Morales Pujol

Director de la Revista: M. Il·ltre Dr.   Xavier Sorní Esteva

ANY 2005

President:                   Excm. Dr.        Miquel Ylla-Català Genís

Vicepresident:            M. Il·ltre. Dr.   Josep Boatella Riera

Bibliotecari:               M. Il·ltre. Dr.   Xavier Sorní Esteva

Tresorer:                    M. Il·ltre. Dr.   Josep Cemeli Pons

Interventor:                M. Il·ltre. Dr.   Pere Berga Martí

Secretari:                    M. Il·ltre. Dr.   Miquel Salgot de Marçay

Vicesecretària:           M. Il·ltre. Dra. Carmen Morales Pujol

Director de la Revista: M. Il·ltre Dr.  Oriol Valls Planells

ANY 2006

President:                   Excm. Dr.        Miquel Ylla-Català Genís

Vicepresident:            M. Il·ltre. Dr.   Josep Boatella Riera

Bibliotecari:               M. Il·ltre. Dr.   Xavier Sorní Esteva

Tresorer:                    M. Il·ltre. Dr.   Josep Cemeli Pons

Interventor:                M. Il·ltre. Dr.   Pere Berga Martí

Secretari:                    M. Il·ltre. Dr.   Miquel Salgot de Marçay

Vicesecretària:           M. Il·ltre. Dra. Carmen Morales Pujol

Director de la Revista: M. Il·ltre Dr. Oriol Valls Planells

ANY 2007

President:                   Excm. Dr.        Miquel Ylla-Català Genís

Vicepresident:            M. Il·ltre. Dr.   Josep M Ventura Ferrero

Bibliotecari:               M. Il·ltre. Dr.   Àngel Làzaro Porta

Tresorer:                    M. Il·ltre. Dr.   Pere Berga Martí

Interventor:                M. Il·ltre. Dr.   Oriol Valls Planells

Secretari:                    M. Il·ltre. Dr.   Miquel Salgot de Marçay

Vicesecretària:           M. Il·ltre. Dra. M Assumpció Alsina Esteller

Director de la Revista: M. Il·ltre Dr.  Oriol Valls Planells

ANY 2008

President:                   Excm. Dr.        Miquel Ylla-Català Genís

Vicepresident:            M. Il·ltre. Dr.   Josep M Ventura Ferrero

Bibliotecari:               M. Il·ltre. Dr.   Àngel Làzaro Porta

Tresorer:                    M. Il·ltre. Dr.   Pere Berga Martí

Interventor:                M. Il·ltre. Dr.   Oriol Valls Planells

Secretari:                    M. Il·ltre. Dr.   Miquel Salgot de Marçay

Vicesecretària:           M. Il·ltre. Dra. M Assumpció Alsina Esteller

Director de la Revista: M. Il·ltre Dr. Oriol Valls Planells

ANY 2009

President:                   Excm. Dr.        Miquel Ylla-Català Genís

Vicepresident:            M. Il·ltre. Dr.   Josep M Ventura Ferrero

Bibliotecària:              M. Il·ltre. Dra. Àngela Domínguez Garcia

Tresorer:                    M. Il·ltre. Dr.   Pere Berga Martí

Interventor:                M. Il·ltre. Dr.   Oriol Valls Planells

Secretari:                    M. Il·ltre. Dr.   Miquel Salgot de Marçay

Vicesecretària:           M. Il·ltre. Dra. M Assumpció Alsina Esteller

Director de la Revista: M. Il·ltre Dr.   Ramon Canela Arquès

AN Y 2010

President:         Excm. Dr. Miquel Ylla-Català Genís

Vicepresident: Molt Il·ltre. Dr. Josep M. Ventura Ferrero

Bibliotecària:   Molt Il·ltre. Dra. Àngela Domínguez García

Tresorer:          Molt Il·ltre. Dr. Pere Berga Martí

Interventor:    Molt Il·ltre. Dr. Oriol Valls Planells

Secretari:        Molt Il·ltre. Dr. Miquel Salgot de Marçay

Vicesecretària: Molt Il·ltre. Dra. M Assumpció Alsina Esteller

Director de la revista: Molt Il·ltre. Dr. Ramon Canela Arques

ANY 2011

President:                           Molt Il·ltre. Dr. Josep M. Ventura Ferrero

Vicepresident:                    Molt Il·ltre. Dr. Oriol Valls Planells

Bibliotecària:                      Molt Il·ltre. Dra. Àngela Domínguez García

Tresorer:                             Molt Il·ltre. Dr. Pere Berga Martí

Interventor:                        Molt Il·ltre. Dr. Ramon Canela Arques

Secretari:                            Molt Il·ltre. Dr. Miquel Salgot de Marçay

Vicesecretari:                     Molt Il·ltre. Dr. Jaume Puilats Xancó

Director de la revista:      Molt Il·ltre. Dr. Ramon Canela Arques

ANY 2012

President:                           Molt Il·ltre. Dr. Josep M. Ventura Ferrero

Vicepresident:                    Molt Il·ltre. Dr. Oriol Valls Planells

Bibliotecària:                      Molt Il·ltre. Dra. Àngela Domínguez García

Tresorer:                             Molt Il·ltre. Dr. Pere Berga Martí

Interventor:                        Molt Il·ltre. Dr. Ramon Canela Arqués

Secretari:                            Molt Il·ltre. Dr. Miquel Salgot de Marçay

Vicesecretari:                     Molt Il·ltre. Dr. Jaume Piulats Xancó

Director de la revista:      Molt Il·ltre. Dr. Ramon Canela Arquès

ANY 2013

President:                               Excm. Dr. Josep M. Ventura Ferrero

Vicepresident:                        Excm. Dr. Oriol Valls Planells

Bibliotecària:                          Excm. Dr. Martí Pujol Forn

Tresorer:                                 Excm. Dr. Pere Berga Martí

Interventor:                            Excm. Dr. Ramon Canela Arqués

Secretari:                                 Excm. Dr. Jaume Casas Pla

Vicesecretari:                          Excm. Dr. Jaume Piulats Xancó

Director de publicacions:     Excm. Dr. Ramon Canela Arquès

ANY 2014

President:                           Excm. Dr. Josep M. Ventura Ferrero

Vicepresident:                   Excm. Dr. Oriol Valls Planells

Bibliotecària:                     Excm. Dr. Martí Pujol Forn

Tresorer:                             Excm. Dr. Pere Berga Martí

Interventor:                       Excm. Dr. Ramon Canela Arqués

Secretari:                           Excm. Dr. Jaume Casas Pla

Vicesecretari:                    Excm. Dr. Jaume Piulats Xancó

Director de la revista:     Excm. Dr. Ramon Canela Arquès

ANY 2015

President:                              Excm. Dr. Josep M. Ventura Ferrero

Vicepresident:                      Excm.. Dr. Oriol Valls Planells

Bibliotecària:                        Excm. Dr. Martí Pujol Forn

Tresorer:                                Excm. Dr. Ramon Canela Arques

Interventor:                           Excm. Dr. Jaume Piulats Xancó

Secretari:                               Excm. Dr. Jaume Casas Pla

Vicesecretari:                        Excm. Dr. Rosaura Farré Rovira

Director de publicacions:   Excm. Dr. Ramon Canela Arquès

ANY 2016

 President:                              Excm. Dr. Josep M. Ventura Ferrero

Vicepresident:                       Excm.. Dr. Oriol Valls Planells

Bibliotecària:                         Excm. Dr. Martí Pujol Forn

Tresorer:                                 Excm. Dr. Ramon Canela Arques

Interventor:                            Excm. Dr. Jaume Piulats Xancó

Secretari:                                 Excm. Dr. Jaume Casas Pla

Vicesecretari:                          Excm. Dr. Rosaura Farré Rovira

Director de publicacions:     Excm. Dr. Ramon Canela Arquès

ANY 2017

President:                               Excm. Dr.  Josep M. Ventura Ferrero

Vicepresident:                        Excm. Dr.  Pere Berga Martí

Bibliotecari:                            Excm. Dr.  Martí pujol Forn

Tresorer:                                  Excm. Dr.  Oriol Valls Planells

Interventor:                             Excm. Dr.  Jaume Piulats Xancó

Secretari:                                  Excm. Dr.  Jaime Casas Pla

Vicesecretaria:                         Excm. Dr.  Rosaura Farré Rovira

Director de publicacions:      Excm. Dr.  Ramon Canela Arques

ANY 2019

President:                               Excm. Dr. Jaume Casas Pla

Vicepresident:                        Excm. Dr. Pere Berga Martí

Bibliotecari:                            Excm. Dr. Martí Pujol Forn

Tresorer:                                  Excm. Dr. Joan Permanyer Fàbregas

Interventora:                          Excma. Dra. Rosa Núria Aleixandre Cerarols

Secretaria:                               Excma. Dra. Rosaura Farré Rovira

Vicesecretaria:                        Excma. Dra. Núria Casamitjana Cucurella

Director de publicacions:      Excm. Dr. Ramon Canela Arques