Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

ca  es

Organització

Junta de govern

 

Òrgans de gestió

L’Acadèmia està regida per una Junta de Govern i, com a òrgan suprem, per la Junta General, integrada per tots els acadèmics numeraris.

Composició de l’actual Junta de Govern

Càrrec Nom
President Excm. Dr. Jaume Casas Pla
Vice-president Excm. Dr. Pere Berga Martí
Tresorer Excm. Dr. Joan Permanyer Fàbregas
Interventora Excma. Dra. Rosa Núria Aleixandre Cerarols
Bibliotecari Excm. Dr. Martí Pujol Forn
Secretaria Excma. Dra. Rosaura Farré Rovira
Vice-secretària Excma. Dra. Núria Casamitjana Cucurella