Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

ca  es

Patrimoni

La Farmàcia de l’antic Hospital de la Santa Creu

 

La farmàcia als anys vint del segle passat, encara en ple funcionament

El 16 de maig de 1955, l’Ajuntament de Barcelona cedí el local (amb els objectes conservats) del que fou la botiga o despatx del farmacèutic de l’antiga farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu per seu de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona (de Catalunya des de 1992), i, el mateix 1955, el 5 de novembre, la Diputació Provincial de Barcelona feu cessió del local adjacent, també dependències de l’antiga farmàcia, per a saló de sessions, biblioteca i oficines.

 

 

La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya conserva avui amb gran cura, tant l’espai com el mobiliari i recipients de la part més noble de l’antiga apotecaria, la “farmàcia”, com es diu normalment, i que és l’estança que fou el despatx del farmacèutic, presidida pel gran finestral que dóna al pati, amb la gran reixa d’estil reinaxentista que data del 1696. A la part inferior d’aquest reixa s’hi troba una obertura dissenyada per facilitar el lliurament dels medicaments als qui els distribuïen a les diferents dependències del centre hospitalari.

 

 

Caixa per drogues vegetals. Segle XVIII.

Aquest espai de la farmàcia conserva en el seu interior una notable prestatgeria amb armaris dels vols de 1800, amb una col·lecció de cent seixanta-dos pots d’apotecari de diferents estils i èpoques i quaranta quatre caixes de fusta del segle XVIII, amb decoracions daurades i policromades, per poder-hi guardar drogues vegetals.

Dins el conjunt de pots de ceràmica se n’hi troben: dos de color blau “regalats” del segle XVI, cent tres dels coneguts amb el nom de pots “d’Escornalbou”, amb una decoració on predominen els motius vegetals i diversos animals, unes vegades conills i d’altres ocells, catorze urcèoles del mateix estil i procedència, trenta set pots de color blau amb faixes o cintes amb decoració on predominen les flors, els elements arquitectònics i esporàdicament escuts entre els que destaquen l’escut de la ciutat de Barcelona, el de l’orde de la Mercè, i el de l’orde del Carmel. Completen la col·lecció cinc pots d’influència francesa amb motius ramejats i tres pots i una urcèola amb decoració policroma en groc, ocre, i verd manganès.

Pot del segle XVI, dels anomenats regalats.

Pot i urcèola d’Escornalbou. Segle XVII

Pot de faixes i cintes. Segle XVIII.

Encara avui a l’esquerra del finestral que dóna al pati hi trobem un armari on es conserven unes caselles o compartiments on els metges deixaven les receptes per la seva posterior elaboració a la farmàcia. En aquests compartiments hi trobem gravats al foc, noms mítics de la Medecina Catalana com: Barraquer, Pi i Sunyer, Esquerdo, Joan Rull i Bartomeu Robert.

Una part de l’espai de la planta baixa de l’ala del claustre, on hi havia les dependències de la farmàcia amb les sales per a la preparació dels medicaments són avui la sala d’actes, la biblioteca i els serveis de secretaria de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.