Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

ca  es

Publicacions

Discursos inauguració curs

Any Vol. Títol Autor Document
1957 Vol. 1 Bases biológicas relacionadas con la investigación de la paternidad Excm. Dr. E. Gastón de Iriarte  discurs 1957
1958 Vol. II Algunas consideraciones sobre los hongos tóxicos Agaricales Excm. Dr. Taurino Mariano Losa España  discurs 1958
1959 Vol. III Algunas modernas adquisiciones de la Fitoterapéutica Excm. Dr. Ramón San Martín Casamada  discurs 1959
1960 Vol. IV La edafología en las ciencias farmacéuticas Excm. Dr. Guillermo de Benavent Camps  discurs 1960
1961 Vol. V Algunos comentarios sobre la industria farmacéutica de síntesis Excm. Dr. José Amargós Anoro  discurs 1961
1962 Vol. VI Inauguración de la sede de la Real Academia de Farmacia bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional. – ¿Qué es la Farmacia? ¿Está justificada la creación de una Academia de Farmacia en Barcelona? Excm. Dr. Jesús Isamat Vila  discurs 1962
1963 Vol. VII Patentabilidad de los medicamentos Excm. Dr. Antonio Esteve Subirana  discurs 1963
1964 Vol. VIII Una nueva forma farmacéutica industrial: el Aerosol Excm. Dr. Isidro Bultó Blajot.  discurs 1964
1965 Vol. IX Un cuarto de siglo en la Industria Químicofarmacéutica Excm. Dr. Salvador Brosa Rabassa

 discurs 1965

discurs 1965 fe errates

1966. Vol. X Contribución de los Inspectores Farmacéuticos Municipales en la lucha contra la polución de las aguas Excm. Dr. Benito Oliver Suñé  discurs 1966
1967 Vol. XI La polución del aire Excm. Dr. Francisco Hernández Gutiérrez  discurs 1967
1968 Vol. XII Incidencia del medicamento actual en la formación básica del farmacéutico Excm. Dr. Alfonso del Pozo Ojeda  discurs 1968
1969 Vol. XIII Del agua de mar al agua potable Excm. Dr. Francisco Casanovas Puig  discurs 1969
1970 Vol. XIV Sustancias químicas extrañas y residuales en los alimentos Excm. Dr. José Séculi Brillas  discurs 1970
1971 Vol. XV Fundamentos fisiológicos de la terapéutica antihipertensiva Excm. Dr. Francisco García Valdecasas  discurs 1971
1972 Vol. XVI La constitución de las sales de Roussin Excm. Dr. Fidel E. Raurich Sas  discurs 1972
1973 Vol. XVII El factor S de Citrobacter intermedium C Excm. Dr. Ramon Parés Farràs  discurs 1973
1974 Vol. XVIII Acerca de la regulación uricogénica Excm. Dr. Fernando Calvet Prats  discurs 1974
1975 Vol. XIX Peroxidaciones, radical superóxido y oxígeno singlete Excm. Dr. Pedro Puig Muset  discurs 1975
1976 Vol. XX Algunos comentarios sobre los inicios y el futuro de las orientaciones profilácticas Excm. Dr. José M. Pla Dalmau  discurs 1976
1977 Vol. XXI De re pharmacéutica: Aislamiento, soledad, futuro esperanzador Excm. Dr.José Luis Gómez-Caamaño  Discurs 1977
1978 Vol. XXII El Director técnico farmacéutico Excm. Dr. José Gimbert Roura  Discurs 1978
1979 Vol. XXIII La transferencia de tecnología en la industria farmacéutica Excm. Dr. Francisco Donada Bosch  Discurs 1979
1980 Vol. XXIV Evolución de la Farmacia durante el siglo XX Excm. Dr. Ramón Cullell Reig  Discurs 1980
1981 Vol. XXV Métodos modernos en Taxonomía botánica Excm. Dr. Rafael Salord Barceló  Discurs 1981
1982. Vol. XXVI Animales de compañía y antropozoonosis parasitarias Excm. Dr. Jaime Gállego Berenguer  Discurs 1982
1983 Vol. XXVII Control analítico en la terapéutica antiepiléptica Excm. Dr. Juan Sabater Tobella  Discurs 1983
1984 Vol. XXVIII Presente y futuro de la terapéutica antiagregante plaquetaria Excm. Dr. Juan Uriach Marsal  Discurs 1984
1985 Vol. XXIX Deudas y cuentas de boticarios. Una reivindicación histórica obligada Excm. Dr. Ramón Jordi González  Discurs 1985
1986 Vol. XXX Calci i antagonistes del calci. Una nova perspectiva terapèutica Excm. Dr. Josep A. Salvà Miquel  Discurs 1986
1987 Vol. XXXI La evolución de la investigación farmacéutica española durante los últimos cuarenta años Excm. Dr. José Esteve Soler  discurs 1987
1988 Vol. XXXII Un formulari d’hospital barcelonès del segle XVII. El “Particulares Medicamentorum” de l’Hospital General de la Santa Creu de l’Apotecari Joan Pasqual Llobet Excm. Dr. Josep M. Suñé Arbussà  discurs 1988
1989 Vol. XXXIII Nuevas aportaciones al mecanismo de acción de las benzodiacepinas Excm. Dr.Tomàs Adzet Porredon  discurs 1989
1990 Vol. XXXIV Estudio de los compuestos iónicos y de los compuestos quelatos Excm. Dr. Vicente Iranzo Rubio  discurs 1990
1991 Vol. XXXV Comportaments en el medi ambient dels virus procedents dels efluents de depuradores d’aigües residuals emprats pel reg de sols de conreu Excm. Dr. Josep Cardús Aguilar  discurs 1991
1992 Vol. XXXVI Les anàlisis clíniques en el segle passat Excm. Dr. Pere Salavert Argelaguet  discurs 1992
1993 Vol. XXXVII Eis briòfits a la Península Ibèrica Excm. Dra. Creu Casas Sicart  discurs 1993
1994 Vol. XXXVIII El vi, la nutrició i la salut Excma. Dra. M. del Carmen de la Torre Boronat  discurs 1994
1995 Vol. XXXIX Els residus biosanitaris. Moderns conceptes de gestió Excm. Dr. Fèlix Pumarola Busquet  discurs 1995
1996 Vol. XL Actualitat deis fàrmacs d’origen biològic Excm. Dr. Josep Iglesias Anglé  discurs 1996
1997 Vol. XLI Noves formes farmacèutiques de dosificació de medicaments. Contribució del farmacèutic a la recerca i al desenvolupament galènic de sistemes d’alliberament controlat Excm. Dr. Eduard Albors Yoldi  discurs 1997
1998 Vol. XLII La indústria Farmacèutica a Espanya: consideracions sobre la conjuntura actual i perspectives de futur Excm. Dr. Josep Cemeli Pons  discurs 1998
1999 Vol. XLIII Farmàcia i art a Catalunya Excma. Dra. Anna M. Carmona Cornet  discurs 1999
2000 Vol. XLIV De la Farmàcia Dogmàtica a la Farmàcia Química: La Transició a Catalunya Excm.. Dr. Jaume Bech Borràs  discurs 2000
2001 Vol. XLV La Universitat davant el canvi de segle Excm. Dr. Josep Boatella Riera  discurs 2001
2002 Vol. XLV L’art de guarir amb els medicaments. Reflexions professionals farmacèutiques a l’inici del segle XXI Excm. Dr. Francesc Taxonera Roca  discurs 2002
2003 Vol. XLVII Perspectives actuals de la fitoremediació Excm. Dr. Joan Barceló Coll  discurs 2003
2004 Vol. XLVIII Suplendum est per artem in quo natura defuerit “suplim per l’art el aque la natura oblidà” Excm. Dr. Miquel Ylla-Català Genís

 discurs 2004

dis 2004 Annex fotos color

2005 Vol. XLIX Recursos humans, relacions humanes i qualitat total Excm. Dr. Ramon Salazar Macian

 Discurs2005

dis 2005 Annex resum

2006 Vol. L El cànnabis: un viatge de 7.000 anys d’història Excm. Dr. Jordi Camarasa Garcia  discurs 2006
2007 Vol. LI El facsímil il·lustrat de tema biològic Excm. Dr. Josep Lluís Massó Lago

 discurs 2007 (1)

discurs 2007 (2)

discurs 2007 (3)

2008 Vol. LII Compromiso social de la Industria Farmacéutica Excm. Dr. Joan Gallardo Ballart  discurs 2008
2009 Vol. LIII Aplicación de los liposomas a la terapia génica Excm. Dra. M. Assumpció Alsina Esteller  discurs 2009
2010 Vol. LIV Factors que determinen l’amenaça de les malalties infeccioses emergents Excm. Dr. Ramon Canela Arques discurs 2010
2011 Vol. LV Eficàcia i seguretat dels preparats cosmètics, legislació vigent i nous reptes Excm. Dr. Alfons del Pozo Carrascosa

discurs 2011

2012 Vol. LVI Medicaments orfes i malalties poc freqüents. Del desconeixement al protagonisme o del coneixement a l’eradicació Excm. Dra. Elvira Bel Prieto discurs 2012
2013 Vol. LVII Bioelectricitat: les càrregues electrostàtiques mediambientals i la salut Excm. Dr. Oriol Valls Planells discurs 2013
2014 Vol. LVIII Colquicina i digoxina: realitat i expectatives al segle XXI Excma. Dra. Esther Marin Parés discurs 2014
2015 Vol. LIX Empresa-Universitat “Una relació que cal consolidar” Excm. Dr. Josep Mª Suñé Negre discurs 2015
 2016  Vol. LX  “Pere Judge (? – Barcelona, 1316), un notabilíssim apotecari barceloní de fa més de 700 anys”  Per l’Excm. Dr. Xavier Sorní Esteva  discurs 2016
2917 Vol. LXI La ràbia; problemàtica actual. Per l’Excm. Dr. Àngel Lázaro Porta discurs 2017
2018 Vol. LXII Aigua, energia i alimentació. Per l’Excm. Dr. Miquel Salgot de Marçay discurs 2018
 2019  Vol. LXIII  L’acadèmia de Farmàcia de Catalunya: ahir i avui.  Per l’Excm. Dr. Josep M. Ventura Ferrero Discurs 2019
2020 Vol. LXIV La importàncuia de l?alimentació per a la salut i el benestar de la socielta, l’Agenda 2030 i el compromís de Catalunya amb els Objectius del Desenvolupament  Sostenible (ODS). Per l’Excm. Dr. Màrius Rubiralta Alacañiz Discurs 2020