Sessió Inaugural de curs acadèmic 2023, de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

El pròxim dia 16 de gener, dilluns, a les 18 h 30 se celebrarà la Sessió Extraordinària Inaugural de Curs de l’any 2023, a la sala d’Actes de la Reial Acadèmia de Farmàcia, amb el següent ordre del dia:

  • Benvinguda del president Excm. Sr. Dr. Jaume Casas.
  • L’acadèmica secretaria general de la RAFC, Excma. Sra. Dra. Rosaura Farré donarà compte de la memòria d’activitats de l’any 2022.
  • L’acadèmica numerària de la RAFC, Excma. Sra. Dra. Àngela Domínguez llegirà el discurs inaugural que per precepte reglamentari li correspon,

titulat: “La verola del mico: una emergència de salut pública d’importància internacional”

  • Lliurament de medalles als acadèmics que passen a acadèmics numeraris emèrits de la RAFC Drs. Josep Boatella, Joan Bosch, Anna M Carmona,

Jaume Casas, Rosaura Farré, Joan Guinovart i Jaume Piulats.

  • Lliurament dels premis RAFC: “Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya 2022”; “Federació farmacèutica 2022”; “Premi de la Reial

Acadèmia de Farmàcia de Catalunya 2022”.

  • Presa possessió junta de govern de la RAFC.
  • Cloenda de l’Hble. Sra. Gemma Ubasart i González, consellera de Justícia, Drets i Memòria.
  • Actuació del cor “Smiling” del Raval.

Ens complau a invitar-vos a aquest acte, que també es podrà seguir pel canal de you tube de l’Acadèmia.

Data

16 gen., 2023
Vençut

Hora

18:30 - 20:00
Categories

Organitzador

RAFC
febrer 2023
DE MOMENT NO HI HAN ACTES PROGRAMATS