Discurs d’ingrés com Acadèmic Corresponent del Sr. Dr. Ramon Mangues Bafalluy.

Títol: “Lliurament selectiu de fàrmacs a cèl·lules mare metastàsiques”.

Presenta: Excm. Sr. Dr. Alfons del Pozo Carrascosa.