Vídeos

Como optimizar el desarrollo clínico de nuevos fármacos en pediatria: El diseño de una pauta posológica con la farmacocinética poblacional.

Discurs llegit en l’acte d’ingrés com Acadèmic Corresponent, de l’Il·lustre Sr. Dr. Iñaki Izquierdo Pulido, celebrat el dia 15 de novembre del 2021.

Presentat en nom de l’Acadèmia, per l’Excm. Sr. Dr. Julià García Rafanell.

XV Jornades d’Història de la Farmàcia.

Resum de les XV Jornades d’Història de la Farmàcia, organitzades per la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia.

Vallbona de les Monges, 22 i 23 d’octubre de 2021.

Consulta per Tipus
de PUBLICACIONS

DARRERES LECTURES
DE DISCURSOS D'INGRÈS

PRÒXIMS ACTES

setembre 2022
DE MOMENT NO HI HAN ACTES PROGRAMATS