Farmàcia
de l'antic
Hospital de la
Santa Creu

Museu Cusí
de Farmàcia