La Nostra
Història

La
Secció
de
Barcelona

La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya es troba en unes dependències de l’antic Hospital de la Santa Creu que, en bona part, coincideixen amb l’espai on hi havia la farmàcia d’aquest centre sanitari el més important de la ciutat a la seva època.

L’Ajuntament de la ciutat i la Diputació Provincial varen cedir l’espai de l’antiga farmàcia de l’Hospital com a seu de l’Acadèmia. Aquesta institució va néixer a iniciativa dels acadèmics corresponents de l’Acadèmia de Farmàcia de l”Instituto de España” residents a Barcelona, Dr. Taurino Mariano Losa España, Dr. Ramón San Martín Casamada i Dr. Guillermo Benavent Camps, el 14 de abril de 1944 com a Secció Barcelona de la Real Academia de Farmàcia de Madrid. Formaven, no obstant, el grup fundador a més dels acadèmics citats, en Felipe Gracia Dorado, que no assistí al acte inaugural i els acadèmics electes Enrique Puig Jofré, Antonio Novellas Roig i Juan Solanes Ponseti, que encara no havien llegits el preceptiu discurs d’ingrés. L’acte constitutiu va tindre lloc el 16 de maig  de1944 en la Càtedra de Matèria Farmacèutica Vegetal de la Facultat de Farmàcia de Barcelona, situada, aleshores, en la Antigua Universitat Central. El 11 de gener de 1945 es celebrà en el marc del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, l’acte públic solemne de la Sessió Inaugural.

Vine a Visitar-nos

El 9 de febrer de 1956 es constituí com Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona. L’integraven setze acadèmics de número i estava vinculada al que aleshores era el Districte Universitari de Barcelona.

L’any 1992, l’Acadèmia va canviar de nom pel de Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya amb un àmbit preferent dins del territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya, però mantenint els acadèmics de les Illes Balears.

La
Conversió
a
Acadèmia

Acadèmics
Fundadors

Excm. Sr. Dr. Eliseo Gastón de Iriarte Sanchíz  († 20-VI-1983)

Excm. Sr. Dr. Taurino Mariano Losa España († 8-X-1966)

Excm. Sr. Dr. Ramón San Martín Casamada († 6-I-2006)

Excm. Sr.Dr. Guillermo de Benavent Camps († 19-VIII-1963)

Excm. Sr. Dr. Juan Solanes Ponseti  († 22-VII-1963)

Excm. Sr. Dr. José Amargós Anoro († 11-X-1985)

Excm. Sr. Dr Arturo Mosqueira Toribio  († 6-VIII-1999)

Excm. Sr. Dr. Antoni Esteve Subirana  († 13-VI-1979)

Excm. Sr. Sr. Isidro Bultó Blajot  († 24-IV-1998)

Excm. Sr. Dr. Salvador Brosa Rabassa  († 18-IX-2006)

Excm. Sr. Dr. Benito Oliver Suñé  († 30-Iii-1988)

Excm. Sr. Dr. Francisco Hernández Gutiérrez  († 25-III-1991)

Excm. Sr. Dr. Jesús Isamat Vila  († 5-V-1981)

Excm. Sr. Dr. Santiago Pagés Maruny  († 26-VIII-1972)

Excm. Sr. Dr. Alfonso Del Pozo Ojeda  († 18-II-1999)

Excm. Sr. Dr. Francisco Casanovas Puig  († 10-I-1988)

Els presidents des de la creació de Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya han sigut:

Excm. Sr. Dr. Guillermo de Benavent Camps † (del 9 de febrer de 1956 al 31 de desembre de 1962).

Excm. Sr. Dr. Fidel-E. Raurich Sas † (de l’1 de gener de 1963 al 29 d’abril 1964).

Excm. Sr. Dr. Antonio Esteve Subirana † (del 9 de juny de 1964 al 31 de desembre 1965).

Excm. Sr.  Dr. Ramón San Martin Casamada † (del 1 de gener de 1966 al 31 de desembre 1980).

Excm. Sr. Dr. Joan Sabater Tobella (del 1 de gener de 1981 al 31 de desembre 1990).

Excm. Sr. Dr. Josep Antoni Salvà Miquel (del 1 de gener de 1991 al 30 de juny de 1993).

Excm. Sr. Dr. Tomàs Adzet Porredon (del 1 de juliol de 1993 al 3 de novembre de 1997).

Excm. Sr. Dr. Josep M. Suñé Arbussà (del 4 de novembre de 1997 al 15 de desembre de 2002)

Excm. Sr. Dr. Josep Esteve Soler (del 16 de desembre de 2002 al 31 de desembre de 2004)

Excm. Sr. Dr. Miquel Ylla-Català Genís (del 1 de gener de 2005 al 31 de desembre de 2010)

Excm. Sr. Dr. Josep M. Ventura Ferrero (del 1 de gener de 2011 al 22 de gener de 2018)

Excm. Sr. Dr. Jaume Casas Pla (del 23 de gener de 2018 fins l’actualitat)

Presidents de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

Presidents de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya


Llibre del
50 Aniversari

Aquí pots descarregar el llibre dels 50 anys de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, on trobaràs tota la història de forma completa i il·lustrada.