Avís Important

texto….

Afegeix aquí el text de capçalera


Notícies
i novetats

Noticíes
Destacades

Proves diagnòstiques per a la detecció de la covid-19, per l’Excma. Sra. Dra. Rosa Núria Aleixandre, Acadèmica Numerària de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
Extracte:
Tests de detecció del virus, covid-19: PRC i antígens.
Què són els anticossos i com es detecten.

Reprodueix el vídeo quant a Proves diagnòstiques per a la detecció de la covid-19, per l’Excma. Sra. Dra. Rosa Núria Aleixandre, Acadèmica Numerària de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Pròxims Actes

setembre 2024
DE MOMENT NO HI HAN ACTES PROGRAMATS

Subscriu-te a
les nostres notícies

Us mantindrem informats de tots els actes i novetats

*Camps requerits

La comunicació enviada s'incorporarà a un arxiu del qual la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, és responsable. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per a processar les seves dades, per a complir amb la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei orgànica 3/2018 del 5 de desembre (LOPDGDD) i altres lleis i normativa vigent sobre protecció de dades personals. Les seves dades no seran comunicades ni compartides amb tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran sempre que no sol·liciti la seva cancel·lació. En qualsevol moment pot exercir el dret d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, o si correspon, la limitació i/o cancel·lació del processament, proporcionant-lo per escrit, indicant les seves dades personals a la següent direcció Carrer de l'Hospital, 56, 08001 de Barcelona, o per correu electrònic a academia@rafc.cat.


Llibre del
50 Aniversari

Aquí pot descarregar el llibre dels 50 anys de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, on trobarà tota la història de forma completa i il·lustrada.

Fins primordials

Funcions de l'Acadèmia

  • Promoure i divulgar els avenços científics i tècnics relacionats amb les Ciències Farmacèutiques. 

 

  • Cooperar amb els poders públics mitjançant informes, assessoraments i emissió de dictàmens en totes aquelles ocasions que se li demani, i, per iniciativa pròpia, quan ho estimi oportú la Junta de Govern.