Vídeos

Sessió Inaugural de Curs de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya 2021.

07/04/2021

Discurs “La farmàcia i la indústria farmacèutica davant la covid-19”, per l’Excm. Sr. Agustí Jausàs Martí.

• Benvinguda del president Excm. Sr. Dr. Jaume Casas Pla.
• Memòria d’activitats de l’any 2020, secretària general Excma. Sra. Dra. Rosaura Farré Rovira.
• Lectura del discurs inaugural “La farmàcia i la indústria farmacèutica davant la covid-19” per l’Excm. Sr. Agustí Jausàs Martí.
• Lliurament de medalles als acadèmics que passen a acadèmics numeraris emèrits de la RAFC (Dra. Assumpció Alsina i Dr. Martí Pujol).

Discursos d'ingrés d'Acadèmics Corresponents Il.lustres Sr. Dr. Manuel Puga i Sr. Dr. Angel Concheiro.

22/03/2021

Sr. Dr. Manuel Puga: Avances en la industria farmacéutica ante el reto de la responsabilidad social corporativa, 2004- 2019. Sr. Dr. Angel Concheiro: Medicamentos personalizados: sistemas de administración avanzados para medicina de precisión.

Discurs llegit a l’acte d’ingrés de l’Acadèmic Corresponent Il.lustre Sr. Dr. Manuel Puga Pereira, celebrat el dia 22 de març del 2021, a les 18:30h. El presentarà en nom de l’Acadèmia, l’Excm. Sr. Dr. Miquel Ylla-Català.

Discurs llegit a l’acte d’ingrés de l’Acadèmic Corresponent Il.lustre Sr. Dr. Angel Concheiro, celebrat el dia 22 de març del 2021, a les 19:15h. El presentà en nom de l’Acadèmia, l’Excm. Sr. Dr. José Doménech Berrozpe.

Fármacos opioides en el tratamiento del dolor: Entre la opiofobia y la opiofilia. ¿Qué sabemos hoy día de ellos?

17/03/2021

Recomanacions de l'Acadèmia 2021.

Presentació de les Recomanacions de l’Acadèmia 2021, a càrrec del Sr. Dr. Antonio Montes Pérez, de la Unitat del Dolor de l’Hospital del Mar de Barcelona.

Discurs d'ingrés de l'Acadèmica Corresponent Il.lustre Sra. Dra. Antónia Ribes i Rubió.

01/03/2021

Impacte de les tècniques de seqüenciació massiva en l’estratègia diagnòstica de les malalties metabòliques hereditàries.

Discurs llegit a l’acte d’ingrés de l’Acadèmica Corresponent Il.lustre Sra. Dra. Antónia Ribes i Rubió, celebrat el dia 1 de març del 2021.

Consulta per Tipus
de PUBLICACIONS

DARRERES LECTURES
DE DISCURSOS D'INGRÈS

PRÒXIMS ACTES

abril 2021
No s'ha trobat