Vídeos

La resposta immunitària enfront del SARS-CoV-2. Aliat o enemic?.

El 16 de març, es celebrà la sessió de la Secció IV: Salut Pública, Alimentació i Ambient. amb la Taula Rodona: La resposta immunitària enfront del SARS-CoV-2. Aliat o enemic?

Ponències:
Resposta immunitària enfront del SARS-CoV-2
Sr. Dr. Jorge Carrillo, Institut de Recerca de la Sida. IrsiCaixa.

Resposta immune en la fase inflamatòria de la COVID-19
Sr. Dr. Moisès Labrador. Facultatiu d’Al·lèrgia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Professor titular de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Moderà l’acte l’Excm. Sr. Dr. Tomàs Pumarola.

Discurs: La investigació en la indústria farmacèutica, per l'Excm Sr. Dr. Pere Berga.

Resum acte:
• Benvinguda del president Excm. Sr. Dr. Jaume Casas.
• L’acadèmica secretaria general de la RAFC, Excma. Sra. Dra. Rosaura Farré donarà compte de la memòria d’activitats de l’any 2021.
• Discurs inaugural “La investigació en la indústria farmacèutica”, per l’Excm. Sr. Dr. Pere Berga 28-02-22.
• Lliurament de medalles als acadèmics que passen a acadèmics numeraris emèrits de la RAFC Drs. Jesús Acebillo, Ramon Canela i Jaume Piulats.
• Lliurament del: “Premi Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya”; “Premi Federació Farmacèutica”; “Premi Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya”.
• Imposició de la medalla als acadèmics ingressats a l’Acadèmia en època de confinament.
• Cloenda de les autoritats.
• Actuació del cor “Smiling” del Raval.

Taula Rodona: Contaminació Atmosfèrica

El 2 de febrer es celebrà la sessió de la Secció I: Física, Química i Geología Assistencial, amb la Taula Rodona: “Contaminació Atmosfèrica”

Ponents:

Dr. Jordi Sunyer (Investigador ISGlobal, Professor catedràtic de la UPF):
Efectes de la contaminació atmosfèrica sobre la salut.

Sra. Eva M Pérez (Cap de la Secció d’Immissions, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Generalitat de Catalunya):
Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica a Catalunya.

Dra. Mireia Udina (Investigadora postdoctoral, Professora associada de la UB):
Factors meteorològics en la contaminació atmosfèrica: el cas de l’ozó.

Moderà l’acte l’Excm. Sr. Dr. Joan Bech Rustullet, acadèmic numerari electe de la RAFC i catedràtic de Fisica Atmosfèrica de la UB.

Consulta per Tipus
de PUBLICACIONS

DARRERES LECTURES
DE DISCURSOS D'INGRÈS

PRÒXIMS ACTES

maig 2022
juny 2022
DE MOMENT NO HI HAN ACTES PROGRAMATS