Vídeos

El caràcter dinàmic i impredictible dels virus de la grip com a desafiament per a la salut pública

El 19 de juliol, es celebrà l’ingrés com Acadèmic Corresponent a la RAFC de l’I·lustre Sr. Dr. Andrés Antón Pagarolas, amb el discurs: “El caràcter dinàmic i impredictible dels virus de la grip com a desafiament per a la salut pública”.
El va presentar, en nom de l’Acadèmia, l’Excma. Sra. Dra. Àngela Domínguez i García

Innovació farmacològica, aportació a la salut i sostenibilitat

El 17 de juliol, es va celebrar l’ingrés com Acadèmica Corresponent a la RAFC de la Il·lustre Sra. Dra. Maria Queralt Gorgas i Torner, amb el discurs: “Innovació farmacològica, aportació a la salut i sostenibilitat”.

La presentà, en nom de l’Acadèmia, l’Excma. Sra. Dra. Maria Antònia Mangues Bafalluy.

Pandemia, influencia en el cerebro en las funciones de aprendizaje y memoria

El 19 de juny, es va celebrar l’ingrés com Acadèmic Corresponent a la RAFC de l’Il·lustre Sr. Dr. José del Carmen Aliaga Arauco, amb el discurs: “Pandemia, influencia en el cerebro en las funciones
de aprendizaje y memoria”.
El presentà, en nom de l’Acadèmia, l’Excm. Sr. Dr. Josep M. Ventura Ferrero.