Comissions

Comissions Permanents

(Estatuts article 35)- S’estableixen reglamentàriament s’establiran les comissions permanents de l’Acadèmia i el seu funcionament, correspon a la Junta de Govern el nomenament dels membres que les han de compondre.

Les comissions permanents son: Admissions, Científica i Publicacions. (Reglament article 32).

La Comissió d’Admissió està formada pel vicepresident, que actua com a president de la Comissió, el secretari, que actua de secretari de la Comissió, i els presidents de cada Secció. Els presidents de Secció poden delegar aquesta funció en un altre membre de la Secció, bé, en cada cas o per un període dins del seu mandat com a president de la Secció.

La Comissió Científica està presidida pel Dr. Jaume Piulats i la componen els Drs. I Dres. Montserrat Baiget, Núria Casamitjana, Julià Garcia Rafanell, Santiago Grau, Francisco Javier Luque, Jesús Llenas, Tomàs Pumarola; Montserrat Rivero i Joan Sabater.

La Comissió de Publicacions està formada pel Dr. Ramon Canela i el Dr. Oriol Valls.

Comissions temporals

(Estatuts article 36) són aquelles que es nomenen amb un fi determinat. Es regeixen per les mateixes normes que les permanents i cessen quan han acomplert la seva missió. La Junta de Govern en designarà el nombre i els acadèmics que les han de compondre.