Farmàcia
de l'antic
Hospital de
la Santa Creu


Farmàcia
de l'antic
Hospital de
la Santa Creu

El 16 de maig de 1955, l’Ajuntament de Barcelona cedí el local (amb els objectes conservats) del que fou la botiga o despatx del farmacèutic de l’antiga farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu per seu de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona (de Catalunya des de 1992), i, el mateix 1955, el 5 de novembre, la Diputació Provincial de Barcelona feu cessió del local adjacent, també dependències de l’antiga farmàcia, per a saló de sessions, biblioteca i oficines.
 
La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya conserva avui amb gran cura, tant l’espai com el mobiliari i recipients de la part més noble de l’antiga apotecaria, la “farmàcia”, com es diu normalment, i que és l’estança que fou el despatx del farmacèutic, presidida pel gran finestral que dóna al pati, amb la gran reixa d’estil reinaxentista que data del 1696. A la part inferior d’aquest reixa s’hi troba una obertura dissenyada per facilitar el lliurament dels medicaments als qui els distribuïen a les diferents dependències del centre hospitalari.
Entrada Hospital Santa Creu i Farmàcia. Font: santapau.cat
Entrada Hospital Santa Creu i Farmàcia. Font: santapau.cat
façana-hospital-santa-creu-barcelona
Porta, façana i entrada principal de l'Hospital de Santa Creu, carrer Hospital, a principis del s. XX, Barcelona. Font: santpau.cat
equip-patologia-digestiva-hospital-santa-creu-rafc-font-santapau.cat
Equip patologia digestiva, Hospital de la Santa Creu. Font: santapau.cat
Plànol de l'Hospital Santa Creu, Barcelona.
Plànol època medieval, Hospital Santa Creu. Font: santpaubarcelona.org
santa-creu-rafc
Santa Creu, pati Hospital de la Santa Creu, Barcelona.
Patio gòtico de l'Hospital de la Santa Creu i Creu - Calle Hospital de Barcelona
Pati gòtic del l'Hospital de Santa Creu a principis del s. XX. Font: santacreu.cat
Patio-renacentista-del-Hospital-de-la-Santa-Creu-Calle-Hospital-de-Barcelona-rafc-reial-academia-farmacia-catalunya-scaled
Patio renacentista de l'Hospital de la Santa Creu -Calle Hospital de Barcelona. Font: santpau.cat
Sala-de-Santo-Tomáss-hombres-Antiguo-Hospital-de-la-Santa-Creu-rafc-scaled
Sala d'homes de Santo Tomás, Antic Hospital de la Santa Creu, Barcelona. Font: santpau.cat
Sala-de-distribución-de-bebidas-y-medicamentos-Antiguo-Hospital-de-la-Santa-Creu-Calle-Hospital-de-Barcelona-reial-academia-farmacia-catalunya-rafc-scaled
Sala de distribució de begudes i medicaments - Antic Hospital de la Santa Creu, Barcelona. Font: santpau.cat

Aquest espai de la farmàcia conserva en el seu interior una notable prestatgeria amb armaris dels vols de 1800, amb una col·lecció de cent seixanta-dos pots d’apotecari de diferents estils i èpoques i quaranta quatre caixes de fusta del segle XVIII, amb decoracions daurades i policromades, per poder-hi guardar drogues vegetals.

Dins el conjunt de pots de ceràmica se n’hi troben: dos de color blau “regalats” del segle XVI, cent tres dels coneguts amb el nom de pots “d’Escornalbou”, amb una decoració on predominen els motius vegetals i diversos animals, unes vegades conills i d’altres ocells, catorze urcèoles del mateix estil i procedència, trenta set pots de color blau amb faixes o cintes amb decoració on predominen les flors, els elements arquitectònics i esporàdicament escuts entre els que destaquen l’escut de la ciutat de Barcelona, el de l’orde de la Mercè, i el de l’orde del Carmel.

Completen la col·lecció cinc pots d’influència francesa amb motius ramejats i tres pots i una urcèola amb decoració policroma en groc, ocre, i verd manganès.

Encara avui a l’esquerra del finestral que dóna al pati hi trobem un armari on es conserven unes caselles o compartiments on els metges deixaven les receptes per la seva posterior elaboració a la farmàcia. En aquests compartiments hi trobem gravats al foc, noms mítics de la Medecina Catalana com: Barraquer, Pi i Sunyer, Esquerdo, Joan Rull i Bartomeu Robert.

Una part de l’espai de la planta baixa de l’ala del claustre, on hi havia les dependències de la farmàcia amb les sales per a la preparació dels medicaments són avui la sala d’actes, la biblioteca i els serveis de secretaria de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Vine a Visitar-nos

Consulta totes les
activitats que realitzem

Activitats científiques