organs de govern i normativa

Organització

2023-2026

Junta de Govern

L’Acadèmia està regida per una Junta de Govern i, com a òrgan suprem, per la Junta General, integrada per tots els acadèmics numeraris.

President:

  Excm. Sr. Dr. Jaime Casas Pla

Vice-President

   Excm. Sr. Dr. Pere Berga Martí

Tresorer

   Excm. Sr. Dr. Joan Permanyer Fàbregas

Interventora

   Excma. Sra. Dra. Rosa Núria Aleixandre Cerarols

Bibliotecària

   Excma. Sra. Dra. Rosa M. Buhigas Cardó

Secretària

   Excma. Sra. Dra. Rosaura Farré Rovira

Vice-Secretària

   Excma. Sra. Dra. Núria Casamitjana Cucurella

President

Excm. Sr. Dr. Joan Permanyer Fàbregas

Vice-Presidenta

Excma. Sra. Dra. Rosa Núria Aleixandre Cerarols

Tesorer

Excm. Sr. Dr. Francesc Tresserra Casas

Interventor

Excm. Sr. Dr. Eugenio Sedano Monasterio

Bibliotecària

Excma. Sra. Dra. Francesca Niubó Prats

Secretària

Excma. Sra. Dra. M. Àngels Calvo Torras

Vice-Secretari

Excm. Sr. Dr. Pere Berga Martí

President de la Comissió Científica

Excm. Sr. Dr. Santiago Grau Cerrato

Responsable de Relacions Inter-Acadèmiques

Excm. Sr. Dr. Josep M. Ventura Ferrero

Responsable Web i Publicacions

Excma. Sra. Dra. Francesca Niubó Prats

Responsable Museu Cusí

Excma. Sra. Dra. Francesca Niubó Prats

President de la Comissió Científica:

   Excm. Sr. Dr. Jaume Piulats Xancó

Responsable de Relacions Inter-Acadèmiques:

   Excma. Sra. Dra. M. Angels Calvo Torras

   Excm. Sr. Dr. Josep M. Ventura Ferrero

   Excm. Sr. Dr. Miquel Ylla-Català Genis

Responsable de Comunicació Externa:

   Excm. Sr. Dr. Oriol Valls Planells

Responsable Web i Publicacions:

   Excm. Sr. Dr. Ramon Canela Arques

Responsable Museu Cusí:

   Excm. Sr. Dr. Martí Pujol Forn

Estatuts i Reglament

Pot consultar més avall, els estatuts i el Reglament de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Funcions de
l'Acadèmia

Funcions de
l'Acadèmia

1.1.png

Promoure
i divulgar

Els avenços científics i tècnics relacionats amb les Ciències Farmacèutiques.

Cooperar

Amb els poders públics mitjançant informes, assessoraments i emissió de dictàmens en totes aquelles ocasions que se li demani, i, per iniciativa pròpia, quan ho estimi oportú la Junta de Govern.

Contacte

*Camps requerits

La comunicació enviada s'incorporarà a un arxiu del qual la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, és responsable. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per a processar les seves dades, per a complir amb la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei orgànica 3/2018 del 5 de desembre (LOPDGDD) i altres lleis i normativa vigent sobre protecció de dades personals. Les seves dades no seran comunicades ni compartides amb tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran sempre que no sol·liciti la seva cancel·lació. En qualsevol moment pot exercir el dret d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, o si correspon, la limitació i/o cancel·lació del processament, proporcionant-lo per escrit, indicant les seves dades personals a la següent direcció Carrer de l'Hospital, 56, 08001 de Barcelona, o per correu electrònic a academia@rafc.cat.