Informació
de contacte

93 443 00 88
academia@rafc.cat

Carrer de l'Hospital, 56
08001 Barcelona
Jardins de Rubió i Lluch

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a dijous, de 16-20h

*Camps requerits

La comunicació enviada s'incorporarà a un arxiu del qual la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, és responsable. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per a processar les seves dades, per a complir amb la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei orgànica 3/2018 del 5 de desembre (LOPDGDD) i altres lleis i normativa vigent sobre protecció de dades personals. Les seves dades no seran comunicades ni compartides amb tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran sempre que no sol·liciti la seva cancel·lació. En qualsevol moment pot exercir el dret d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, o si correspon, la limitació i/o cancel·lació del processament, proporcionant-lo per escrit, indicant les seves dades personals a la següent direcció Carrer de l'Hospital, 56, 08001 de Barcelona, o per correu electrònic a academia@rafc.cat.