Museu
Cusí
de Farmàcia


Museu
Cusí
de Farmàcia


Museu
Cusí
de Farmàcia

El Museu Cusí de Farmàcia és l’exponent de la vocació històrica i museística d’un farmacèutic català, Joaquim Cusí i Furtunet, fundador dels Laboratoris Nord d’Espanya.  Va començar la seva vida laboral obrint  una farmàcia al carrer Ample de Figueres a l’any 1902; al cap d’uns anys va crear una empresa farmacèutica instal·lada primer a Figueres i traslladada posteriorment l’any 1925 al Masnou en un edifici modernista. Aquest laboratori s’especialitzà en productes per a l’oftalmologia i dermatologia i prosperà notablement amb la venda de  medicaments a tot el món.

En Joaquim Cusí mostrava una gran inquietud en la conservació del patrimoni històric i cultural com a font de coneixement. El seu museu va quedar instal·lat al Masnou l’any 1929 i des de aleshores fins el moment actual ha estat objecte de diferents remodelacions. L’any 1995 els Laboratoris Cusí passaren a ser propietat del grup Alcon, a excepció del Museu  Cusí de Farmàcia que fou cedit per les hereves  dels Cusí a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC). Així doncs la propietat actual del Museu és de la RAFC i l’empresa farmacèutica (actualment el grup Novartis) té cura del manteniment i la difusió del centre.

Al Museu hi ha tres espais diferenciats, en un d’ells hi ha la botica de Nájera, en un altre la biblioteca, i el tercer és una zona amb vitrines on s’exposa de manera temàtica una selecció de les diferents col·leccions. La botica de Nàjera es el nucli central que dona personalitat al Museu; es una farmàcia barroca del segle XVIII pertanyent a l’abadia benedictina de Santa Maria la Real de Nàjera comprada per Joaquim Cusí l’any 1921; El mèrit principal és poder gaudir de tot el conjunt íntegre format per prestatges amb pots i urcèoles de ceràmica, el cordialer amb  flascons de vidres, calaixos de fusta amb el nom de les plantes medicinals i armaris decorats amb pintures d’animals i motius rurals o exòtics.

En la Biblioteca es conserven més de 10.000 volums destacant una vitrina amb els 350  llibres més antics dels segles XVI, XVII i XVIII sobre medicina general, oftalmologia, anatomia i farmàcia (farmacopees i receptaris).

Altres col·leccions interessants són les de ceràmica farmacèutica, vidre farmacèutic, morters, ex-libris, gravats i instrumental mèdic i farmacèutic.

El Museu es pot visitar en dues jornades de portes obertes cada any o bé concertant cita prèvia.

Contacta amb
el Museu Cusí

Camil Fabra, 58
08320, El Masnou, Barcelona.

93 443 00 88


Tour
Virtual >

Segueix les fletxes a la imatge i realitza una visita virtual al Museu Cusí de Farmàcia.

Consulta totes les
activitats que
realitza la RAFC

Consulta totes les activitats que realitza la RAFC

Activitats científiques