Museu
Cusí
de Farmàcia


Museu
Cusí
de Farmàcia


Museu
Cusí
de Farmàcia

El Museu Cusí de Farmàcia és l’exponent de la vocació històrica i museística d’un farmacèutic català, Joaquim Cusí i Furtunet, fundador dels Laboratoris Nord d’Espanya.  Va començar la seva vida laboral obrint  una farmàcia al carrer Ample de Figueres a l’any 1902; al cap d’uns anys va crear una empresa farmacèutica instal·lada primer a Figueres i traslladada posteriorment l’any 1925 al Masnou en un edifici modernista. Aquest laboratori s’especialitzà en productes per a l’oftalmologia i dermatologia i prosperà notablement amb la venda de  medicaments a tot el món.

En Joaquim Cusí mostrava una gran inquietud en la conservació del patrimoni històric i cultural com a font de coneixement. El seu museu va quedar instal·lat al Masnou l’any 1929 i des de aleshores fins el moment actual ha estat objecte de diferents remodelacions. L’any 1995 els Laboratoris Cusí passaren a ser propietat del grup Alcon, a excepció del Museu  Cusí de Farmàcia que fou cedit per les hereves  dels Cusí a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC). Així doncs la propietat actual del Museu és de la RAFC i l’empresa farmacèutica (actualment el grup Novartis) té cura del manteniment i la difusió del centre.

Al Museu hi ha tres espais diferenciats, en un d’ells hi ha la botica de Nájera, en un altre la biblioteca, i el tercer és una zona amb vitrines on s’exposa de manera temàtica una selecció de les diferents col·leccions. La botica de Nàjera es el nucli central que dona personalitat al Museu; es una farmàcia barroca del segle XVIII pertanyent a l’abadia benedictina de Santa Maria la Real de Nàjera comprada per Joaquim Cusí l’any 1921; El mèrit principal és poder gaudir de tot el conjunt íntegre format per prestatges amb pots i urcèoles de ceràmica, el cordialer amb  flascons de vidres, calaixos de fusta amb el nom de les plantes medicinals i armaris decorats amb pintures d’animals i motius rurals o exòtics.

En la Biblioteca es conserven més de 10.000 volums destacant una vitrina amb els 350  llibres més antics dels segles XVI, XVII i XVIII sobre medicina general, oftalmologia, anatomia i farmàcia (farmacopees i receptaris).

Altres col·leccions interessants són les de ceràmica farmacèutica, vidre farmacèutic, morters, ex-libris, gravats i instrumental mèdic i farmacèutic.

El Museu es pot visitar en dues jornades de portes obertes cada any o bé concertant cita prèvia.

Contacta amb
el Museu Cusí

Camil Fabra, 58
08320, El Masnou, Barcelona.

93 443 00 88


Tour
Virtual >

Segueix les fletxes a la imatge i realitza una visita virtual al Museu Cusí de Farmàcia.

Consulta totes les
activitats que
realitza la RAFC

Consulta totes les activitats que realitza la RAFC

Activitats científiques

Amb la col·laboració de

Consulta totes les activitats que realitza la RAFC