Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

ca  es

Serveis d’avís

Si està interessat en estar al corrent de les nostres activitats, introdueixi les següents dades:

Història

concrdia jpeg

Hi ha tres dates importants en la història de la Reial Acadèmica de Farmàcia de Catalunya: 1944, 1956 i 1992. Llegir més

La Seu

seuhp

La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya es troba en unes dependències de l’antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona que, en bona part, coincideixen amb l’espai on hi havia la farmàcia d’aquell centre hospitalari. Llegir més

Fins primordials

  • Promoure i divulgar els avenços científics i tècnics relacionats amb les Ciències Farmacèutiques.
  • Cooperar amb els poders públics mitjançant informes, assessoraments i emissió de dictàmens en totes aquelles ocasions que se li demani, i, per iniciativa pròpia, quan ho estimi oportú la Junta de Govern.

SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA ORGANITZADA PER LA SECCIÓ II

El pròxim dia 19 de febrer a les 18,30 hores, se celebrarà a la sala d’Actes de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya una Sessió Pública Ordinària organitzada per la Secció II, Biologia i Biotecnologia, sobre:

 ”Noves teràpies per disminuir el LDL-colesterol en humans”

Intervindrà:

Dr. Lluís Masana. Director de la unitat de recerca de lípids i arteriosclerosi de la Facultat de Medicina, Universitat Rovira i Virgili Cap del servei de Medicina Interna de l’Hospital de sant Joan de Reus..

Moderarà la Sessió el Dr. Fausto García-Hegardt, Acadèmic Numerari Emèrit de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

L’Acadèmia es complau a invitar-vos a aquest acte.

Barcelona, febrer de 2020

            President de l’Acadèmia                        La Secretària de l’Acadèmia

Dr. Jaume Casas Pla                              Dra Rosaura. Farré Rovira

Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Carrer de l’Hospital 56