Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

ca  es

Serveis d’avís

Si està interessat en estar al corrent de les nostres activitats, introdueixi les següents dades:

Història

concrdia jpeg

Hi ha tres dates importants en la història de la Reial Acadèmica de Farmàcia de Catalunya: 1944, 1956 i 1992. Llegir més

La Seu

seuhp

La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya es troba en unes dependències de l’antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona que, en bona part, coincideixen amb l’espai on hi havia la farmàcia d’aquell centre hospitalari. Llegir més

Fins primordials

  • Promoure i divulgar els avenços científics i tècnics relacionats amb les Ciències Farmacèutiques.
  • Cooperar amb els poders públics mitjançant informes, assessoraments i emissió de dictàmens en totes aquelles ocasions que se li demani, i, per iniciativa pròpia, quan ho estimi oportú la Junta de Govern.

SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA ORGANITZADA PER LA SECCIÓ II

El dimecres dia 26 de juny a les 18,30 hores, se celebrarà a la sala d’Actes de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya una Sessió Pública Ordinària organitzada per la Secció II, Biologia i Biotecnologia, en el decurs de la qual l’Excma. Dra. Sra. Maria dels Àngels Calvo Torras, Catedràtica de Sanitat Animal i Acadèmica de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, dissertarà sobre:

“Microorganismes i patrimoni”

 Moderarà l’acte la Dra. Joana M. Planas, Acadèmica de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i Presidenta de la Secció II.

.L’Acadèmia es complau a invitar-vos a aquest acte.

Barcelona, juny de 2019

      President de l’Acadèmia                   Secretària de l’Acadèmia

Dr. Jaume Casas Pla                     Dra. Rosaura Farré Rovira

 Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Carrer de l’Hospital 56