Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

ca  es

Serveis d’avís

Si està interessat en estar al corrent de les nostres activitats, introdueixi les següents dades:

Història

concrdia jpeg

Hi ha tres dates importants en la història de la Reial Acadèmica de Farmàcia de Catalunya: 1944, 1956 i 1992. Llegir més

La Seu

seuhp

La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya es troba en unes dependències de l’antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona que, en bona part, coincideixen amb l’espai on hi havia la farmàcia d’aquell centre hospitalari. Llegir més

Fins primordials

  • Promoure i divulgar els avenços científics i tècnics relacionats amb les Ciències Farmacèutiques.
  • Cooperar amb els poders públics mitjançant informes, assessoraments i emissió de dictàmens en totes aquelles ocasions que se li demani, i, per iniciativa pròpia, quan ho estimi oportú la Junta de Govern.
12 de febrer de 2017

SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA ORGANITZADA PER LA SECCIÓ SEGONA SOBRE “CRIBRATGE DEL CÀNCER COLORECTAL: SITUACIÓ ACTUAL I PERSPECTIVES DE FUTUR”

El proper 20 de febrer, dilluns, a les 19,00 hores, se celebrarà en el saló d’Actes de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (carrer de l’Hospital 56), una Sessió Pública Ordinària organitzada per la Secció Segona: Biologia i Biotecnologia, sobre “Cribratge del càncer colorectal: Situació actual i perspectives de futur”.

Intervindrà:     Dr. Antoni Castells, Especialista en Gastroenterologia, Director Mèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona, Professor Associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Moderarà:       Prof. Dra. Joana M. Planas, acadèmica numerària i presidenta de la Secció Segona de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

8 de febrer de 2017

XIX CURSO DE FARMACIA PEDIÁTRICA

 

XIX Curso de Farmacia Pediátrica, a celebrar en el  Hospital Vall d`Hebron del 7 al 10 de Marzo 2017.

El Curso profundiza en las diferencias específicas del paciente pediátrico y en sus consideraciones especiales que lo hacen diferente al adulto, por eso el niño no puede ser considerado como un adulto pequeño. Al finalizar el curso, el alumno tiene que ser capaz de conocer las diferencias entre la farmacología pediátrica y la del adulto. También deberá conseguir conocimientos generales de las patologías propias de la infancia, tanto banales como de alta complejidad. Y a su vez, para hacer atención farmacéutica centrada en el niño, el alumno tendrá que ser capaz de aplicar determinados criterios selectivos de cualquier edad pediátrica, desde la neonatología hasta la adolescencia.

Nos sería de gran ayuda si pudieran publicar en su página web la información del curso o hacerla llegar a sus asociados vía mail, siempre que lo consideren oportuno.

Pueden consultar el programa y otros detalles en el PDF adjunto ProgramaFarmPed

Secretaría Técnica: Aula Vall d’Hebron

Tel 693 78 54 36
inscripcionsaulavh@vhebron.net

 

7 de febrer de 2017

INGRÉS COM A ACADÈMIC NUMERARI DE L’IL·LTRE Sr. Dr. TOMÀS PUMAROLA SUÑÉ

El proper dia 27 de febrer, dilluns, a les 7 de la tarda, l’ll·ltre. Sr. Dr. Tomàs Pumarola Suñé ingressarà com a Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya amb la lectura del discurs: “Reflexions a propòsit del futur de la microbiologia clínica”. Contestarà al nou acadèmic l’Excma. Sra. Dra. Àngela Domínguez García.

L’acte tindrà lloc en el Saló d’Actes de l’Acadèmia, carrer de l’Hospital 56. Barcelona.

12 de gener de 2017

PLA D’ADHERÈNCIA TERAPÈUTICA

El passat 11 de gener es va celebrar a la seu de la nostra institució una Sessió Pública Ordinària organitzada per la Secció Setena: Farmàcia Assistencial i Comunitària, sobre “Adherència terapèutica: Paper del farmacèutic assistencial”.

Complementant l’esmentada Sessió ens complau donar difusió a un Pla d’Adherència Terapèutica impulsat per Farmaindustria i elaborat per 15 societats científiques mèdiques, farmacèutiques i d’infermeria, amb la col·laboració de les associacions de pacients que poden trobar a la següent web:

Portada

30 de juny de 2016

CONVOCATÒRIA DE PREMIS

S’acaben de convocar els següents premis 2016:

  • XX Premi de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
  • IV Premi de “Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya” de la RAFC
  • IV Premi de “Federació Farmacèutica” de la RAFC
  • II Premi de “Cooperativa d’Apotecaris” de la RAFC

Las bases les poden trobar a  la secció “premis” d’aquesta pàgina web