Acadèmic
Numerari Emèrit

Excma. Sra. Dra.

ALSINA ESTELLER, Mª ASSUMPCIÓ

Medalla número 24

Membre de la SECCIÓ 1a: Física, Química i Geologia.

Prengué possessió com Acadèmica Corresponent el 14 març, 1996.

Prengué possessió com Acadèmica Numerària el 24 març, 1999.

Directora de la Revista des del 13 de setembre de 1999 fins el desembre de 2002.
En la Junta General Extraordinària de 20 de desembre de 2006 fou elegida vicesecretaria pel quadrienni 2007 – 2010.

Excma. Sra. Dra.

ALSINA ESTELLER, Mª ASSUMPCIÓ

Medalla número 24

Membre de la SECCIÓ 1a: Física, Química i Geologia.

Directora de la Revista des del 13 de setembre de 1999 fins el desembre de 2002.
En la Junta General Extraordinària de 20 de desembre de 2006 fou elegida vicesecretaria pel quadrienni 2007 – 2010.

Prengué possessió com Acadèmica Corresponent el 14 març, 1996.

Prengué possessió com Acadèmica Numerària el 24 març, 1999.