Acadèmic
Numerari Emèrit

Excm. Sr. Dr.

BECH BORRÀS, JAUME

Medalla número 37

Membre de la SECCIÓ 1a: Física, Química i Geologia.

Elegit acadèmic corresponent el 9 de novembre de 1978.

Elegit acadèmic numerari el 30 de juny de 1983. Prengué possessió l’11 de juny de 1987.

Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit bibliotecari per al quadrienni 1997-2000, en la reestructuració de la Junta de Govern del 12 d’abril de 1999, propiciada pel pas a emèrit del vicepresident Dr. Pumarola Busquets, el Dr. Bech Borràs passà de Bibliotecari a Interventor. Seguidament, en la Junta General Extraordinària de 18 de desembre de 2000, fou elegit interventor per al quadrienni 2001-2004.

Altres Càrrecs: President de la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Geològiques des del 2007.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2012.

Excm. Sr. Dr.

BECH BORRÀS, JAUME

Medalla número 37

Membre de la SECCIÓ 1a: Física, Química i Geologia.

Elegit acadèmic corresponent el 9 de novembre de 1978.

Elegit acadèmic numerari el 30 de juny de 1983. Prengué possessió l’11 de juny de 1987.

Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit bibliotecari per al quadrienni 1997-2000, en la reestructuració de la Junta de Govern del 12 d’abril de 1999, propiciada pel pas a emèrit del vicepresident Dr. Pumarola Busquets, el Dr. Bech Borràs passà de Bibliotecari a Interventor. Seguidament, en la Junta General Extraordinària de 18 de desembre de 2000, fou elegit interventor per al quadrienni 2001-2004.

Altres Càrrecs: President de la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Geològiques des del 2007.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2012.