Acadèmic
Numerari Emèrit

Excm. Sr. Dr.

BOATELLA RIERA, JOSEP

Medalla número 12

Membre de la SECCIÓ 4a: Salut Pública, Alimentació i Ambient.

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 6 octubre, 1987.

En l’Assemblea General Extraordinària de 20 de desembre de 2004, fou elegit vicepresident per el quadrienni 2005-2008. Presentà la dimissió el 31 de desembre de 2006.

Excm. Sr. Dr.

BOATELLA RIERA, JOSEP

Medalla número 12

Membre de la SECCIÓ 4a: Salut Pública, Alimentació i Ambient.

En l’Assemblea General Extraordinària de 20 de desembre de 2004, fou elegit vicepresident per el quadrienni 2005-2008. Presentà la dimissió el 31 de desembre de 2006.

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 6 octubre, 1987.