Acadèmic
Numerari Emèrit

Excm. Sr. Dr.

CANELA ARQUÉS, RAMON

Medalla número 11

Membre de la SECCIÓ 4a: Salut Pública, Alimentació i Ambient.

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 16 maig, 1996.

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 19 maig, 1999.

Director de la Revista de l’any 2009 fins al 2013. Amb la modificació dels Estatuts el càrrec canvia de nom i passa a denominar-se Director de Publicacions i Comunicació. L’exerceix des de l’any 2013 fins enguany.
En la Junta General del 20 de desembre de 2010 fou elegit interventor per al bienni 2011-2012.
En la Junta General de 22 de desembre del 2014 fou elegit Tresorer per al quadrienni 2015-2018. Renuncià al càrrec en la Junta General de 19 de desembre de 2016.

Excm. Sr. Dr.

CANELA ARQUÉS, RAMON

Medalla número 11

Membre de la SECCIÓ 4a: Salut Pública, Alimentació i Ambient.

Director de la Revista de l’any 2009 fins al 2013. Amb la modificació dels Estatuts el càrrec canvia de nom i passa a denominar-se Director de Publicacions i Comunicació. L’exerceix des de l’any 2013 fins enguany.
En la Junta General del 20 de desembre de 2010 fou elegit interventor per al bienni 2011-2012.
En la Junta General de 22 de desembre del 2014 fou elegit Tresorer per al quadrienni 2015-2018. Renuncià al càrrec en la Junta General de 19 de desembre de 2016.

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 16 maig, 1996.

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 19 maig, 1999.