Acadèmic
Numerari Emèrit

Excma. Sra. Dra.

CARMONA CORNET, ANNA M

Medalla número 5

Membre de la SECCIÓ 5a: Història, Legislació i Deontologia.

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 19 octubre, 1982.

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 4 juny, 1987.

Elegida Vicesecretaria per al trienni 1988-1990 i reelegida per al quadrienni 1991-1994.
No conclogué el quadrienni per haver estat elegida secretària en la Junta General Extraordinària de 10 de desembre de 1992 per al quadrienni 1993-1996.

Excma. Sra. Dra.

CARMONA CORNET, ANNA M

Medalla número 5

Membre de la SECCIÓ 5a: Història, Legislació i Deontologia.

Elegida Vicesecretaria per al trienni 1988-1990 i reelegida per al quadrienni 1991-1994.
No conclogué el quadrienni per haver estat elegida secretària en la Junta General Extraordinària de 10 de desembre de 1992 per al quadrienni 1993-1996.

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 19 octubre, 1982.

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 4 juny, 1987.