Acadèmic
Numerari Emèrit

Excm. Sr. Dr.

CASAS PLA, JAIME

Medalla número 26

Membre de la SECCIÓ 5a: Història, Legislació i Deontologia.

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 12 maig, 2003.

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 12 abril, 2010.

En la Junta General de 17 de desembre de 2012 fou elegit Secretari per al quadrienni 2013-2016.
En la Junta General de 19 de desembre de 2016 fou reelegit Secretari per al quadrienni 2017-2020.
Deixà el càrrec el gener de 2019, al ser elegit a la Junta General de 18 de desembre de 2018 President per al quadrieni 2019-2022.

Excm. Sr. Dr.

CASAS PLA, JAIME

Medalla número 26

Membre de la SECCIÓ 5a: Història, Legislació i Deontologia.

En la Junta General de 17 de desembre de 2012 fou elegit Secretari per al quadrienni 2013-2016.
En la Junta General de 19 de desembre de 2016 fou reelegit Secretari per al quadrienni 2017-2020.
Deixà el càrrec el gener de 2019, al ser elegit a la Junta General de 18 de desembre de 2018 President per al quadrieni 2019-2022.

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 12 maig, 2003.

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 12 abril, 2010.