Acadèmic
Numerari Emèrit

Excm. Sr. Dr.

CORBELLA CORBELLA, JACINT

Medalla número 20

Membre de la SECCIÓ 5a: Història, Legislació i Deontologia.

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 21 març, 2001.

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 22 novembre, 2004.

Data passà a Ac. Numerari Emèrit: 31 desembre, 2012