Acadèmic
Numerari Emèrit

Excm. Sr. Dr.

DE BOLÓS CAPDEVILA, JORDI

Medalla número 26

Membre de la SECCIÓ 7a: Farmàcia Assistencial.

Títol discurs Acad. Corresponent: Per què han d’estudiar física els farmacéutics? (Arxiu no disponible. Disculpeu les molèsties).

Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. Prengué possessió el 10 d’abril de 2000.

Elegit acadèmic numerari el 17 de desembre de 2003. Prengué possessió el 19 d’abril de 2004.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2004.

Excm. Sr. Dr.

DE BOLÓS CAPDEVILA, JORDI

Medalla número 26

Membre de la SECCIÓ 7a: Farmàcia Assistencial.

Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. Prengué possessió el 10 d’abril de 2000.

Elegit acadèmic numerari el 17 de desembre de 2003. Prengué possessió el 19 d’abril de 2004.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2004.

Títol discurs Acad. Corresponent: Per què han d’estudiar física els farmacéutics? (Arxiu no disponible. Disculpeu les molèsties).