Acadèmic
Numerari Emèrit

Excm. Sr. Dr.

DOMENÉCH BERROZPE, JOSEP

Medalla número 13

Membre de la SECCIÓ 6a: Farmacologia.

Elegit Acadèmic Numerari el 30 de juny de 2009. Prengué possessió el 15 de novembre de 2010.

Càrrecs: President de la Secció 6a, Ciències Farmacològiques des del Setembre del 2012.

Passà a Acadèmic numerari Emèrit el 31 de desembre de 2012.

Excm. Sr. Dr.

DOMENÉCH BERROZPE, JOSEP

Medalla número 13

Membre de la SECCIÓ 6a: Farmacologia.

Elegit Acadèmic Numerari el 30 de juny de 2009. Prengué possessió el 15 de novembre de 2010.

Càrrecs: President de la Secció 6a, Ciències Farmacològiques des del Setembre del 2012.

Passà a Acadèmic numerari Emèrit el 31 de desembre de 2012.