Acadèmic
Numerari Emèrit

Excma. Sra. Dra.

FARRÉ ROVIRA, ROSAURA

Medalla número 39

Membre de la SECCIÓ 4a: Salut Pública, Alimentació i Ambient.

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 13 desembre, 2010.

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 3 març, 2014.

En la Junta General de 20 de desembre de 2014 fou elegida Vicesecretària per al quadrieni 2015-2018.
Ha sigut secretària general de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya durant els anys 2019 a 2022.

Excma. Sra. Dra.

FARRÉ ROVIRA, ROSAURA

Medalla número 39

Membre de la SECCIÓ 4a: Salut Pública, Alimentació i Ambient.

En la Junta General de 20 de desembre de 2014 fou elegida Vicesecretària per al quadrieni 2015-2018.
Ha sigut secretària general de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya durant els anys 2019 a 2022.

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 13 desembre, 2010.

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 3 març, 2014.