Acadèmic
Numerari Emèrit

Excm. Sr. Dr.

IGLESIAS ANGLÈS, JOSEP

Medalla número 25

Membre de la SECCIÓ 6a: Farmacologia.

Elegit acadèmic corresponent el 14 de novembre de 1972.

Elegit acadèmic numerari el 30 de juny de 1983. Prengué possessió el 10 de juny de 1986.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2011.

Excm. Sr. Dr.

IGLESIAS ANGLÈS, JOSEP

Medalla número 25

Membre de la SECCIÓ 6a: Farmacologia.

Elegit acadèmic corresponent el 14 de novembre de 1972.

Elegit acadèmic numerari el 30 de juny de 1983. Prengué possessió el 10 de juny de 1986.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2011.