Acadèmic
Numerari Emèrit

Excm. Sr.

JAUSÀS MARTÍ, AGUSTÍ

Medalla número 15

Membre de la SECCIÓ 5a: Història, Legislació i Deontologia.

President de la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia Farmacèutiques, des del maig del 2012.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2012.

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 25 juny, 1997.

Títol discurs Acad. Corresponent: La definició legal del medicament. (Arxiu no disponible. Disculpeu les molèsties).

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 13 octubre, 2003.

Excm. Sr.

JAUSÀS MARTÍ, AGUSTÍ

Medalla número 15

Membre de la SECCIÓ 5a: Història, Legislació i Deontologia.

President de la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia Farmacèutiques, des del maig del 2012.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2012.

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 25 juny, 1997.

Títol discurs Acad. Corresponent: La definició legal del medicament. (Arxiu no disponible. Disculpeu les molèsties).

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 13 octubre, 2003.