Acadèmic
Numerari Emèrit

Excm. Sr. Dr.

LÀZARO PORTA, ÀNGEL

Medalla número 18

Membre de la SECCIÓ 4a: Salut Pública, Alimentació i Ambient.

Títol discurs Acad. Corresponent: La industria farmacéutica española ante la perspectiva de la investigación. (Arxiu no disponible. Disculpeu les molèsties).

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 4 de desembre de 1979.

Prengué possessió com Acadèmic Numerari l’11 de març de 2002.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2008.

En la Junta General Extraordinària del 20 de desembre de 2006 fou elegit bibliotecari per al bienni 2007-2008.

Excm. Sr. Dr.

LÀZARO PORTA, ÀNGEL

Medalla número 18

Membre de la SECCIÓ 4a: Salut Pública, Alimentació i Ambient.

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 4 de desembre de 1979.

Prengué possessió com Acadèmic Numerari l’11 de març de 2002.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2008.

En la Junta General Extraordinària del 20 de desembre de 2006 fou elegit bibliotecari per al bienni 2007-2008.

Títol discurs Acad. Corresponent: La industria farmacéutica española ante la perspectiva de la investigación. (Arxiu no disponible. Disculpeu les molèsties).