Acadèmic
Numerari Emèrit

Excma. Sra. Dra.

MORALES PUJOL, CARMEN

Medalla número 30

Membre de la SECCIÓ 2a: Biologia i Biotecnologia.

Títol discurs Acad. Corresponent: Las plantas en Farmacia. (Arxiu no disponible. Disculpeu les molèsties).

Prengué possessió com acadèmica corresponent el 22 d’abril de 1993.
Prengué possessió com acadèmica numerària el 10 de març de 1999.

Càrrecs a la Junta de Govern: Incorporada com a bibliotecària en la Junta de Govern de 12 de maig de 1999, fins el 2000 (per haver passat el bibliotecari Dr. Bech Borràs a ocupar el càrrec d’interventor).
Elegida pel mateix càrrec per al quadrienni 2001-2004. No conclogué el termini per haver estat elegida Vicesecretaria per al quadrienni 2003-2006.

Passà a acadèmica numerària emèrita el 31 de desembre 2008.

Excma. Sra. Dra.

MORALES PUJOL, CARMEN

Medalla número 30

Membre de la SECCIÓ 2a: Biologia i Biotecnologia.

Prengué possessió com acadèmica corresponent el 22 d’abril de 1993.
Prengué possessió com acadèmica numerària el 10 de març de 1999.

Càrrecs a la Junta de Govern: Incorporada com a bibliotecària en la Junta de Govern de 12 de maig de 1999, fins el 2000 (per haver passat el bibliotecari Dr. Bech Borràs a ocupar el càrrec d’interventor).
Elegida pel mateix càrrec per al quadrienni 2001-2004. No conclogué el termini per haver estat elegida Vicesecretaria per al quadrienni 2003-2006.

Passà a acadèmica numerària emèrita el 31 de desembre 2008.

Títol discurs Acad. Corresponent: Las plantas en Farmacia. (Arxiu no disponible. Disculpeu les molèsties).