Acadèmic
Numerari Emèrit

Excma. Sra. Dra.

MORALES PUJOL, CARMEN

Medalla número 30

Membre de la SECCIÓ 2a: Biologia i Biotecnologia.

Prengué possessió com acadèmica corresponent el 22 d’abril de 1993.
Prengué possessió com acadèmica numerària el 10 de març de 1999.

Càrrecs a la Junta de Govern: Incorporada com a bibliotecària en la Junta de Govern de 12 de maig de 1999, fins el 2000 (per haver passat el bibliotecari Dr. Bech Borràs a ocupar el càrrec d’interventor).
Elegida pel mateix càrrec per al quadrienni 2001-2004. No conclogué el termini per haver estat elegida Vicesecretaria per al quadrienni 2003-2006.

Passà a acadèmica numerària emèrita el 31 de desembre 2008.

Títol discurs Acad. Corresponent: Las plantas en Farmacia. (Arxiu no disponible. Disculpeu les molèsties).

Excma. Sra. Dra.

MORALES PUJOL, CARMEN

Medalla número 30

Membre de la SECCIÓ 2a: Biologia i Biotecnologia.

Prengué possessió com acadèmica corresponent el 22 d’abril de 1993.
Prengué possessió com acadèmica numerària el 10 de març de 1999.

Càrrecs a la Junta de Govern: Incorporada com a bibliotecària en la Junta de Govern de 12 de maig de 1999, fins el 2000 (per haver passat el bibliotecari Dr. Bech Borràs a ocupar el càrrec d’interventor).
Elegida pel mateix càrrec per al quadrienni 2001-2004. No conclogué el termini per haver estat elegida Vicesecretaria per al quadrienni 2003-2006.

Passà a acadèmica numerària emèrita el 31 de desembre 2008.

Títol discurs Acad. Corresponent: Las plantas en Farmacia. (Arxiu no disponible. Disculpeu les molèsties).