Acadèmic
Numerari Emèrit

Excma. Sra. Dra.

PÀMPOLS ROS, TERESA

Medalla número 45

Membre de la SECCIÓ 7a: Farmàcia Assistencial.

Títol discurs Acad. Corresponent: Els gens parlen bioquímica: Una introducció a la genètica bioquímica i les malalties metabòliques hereditàries. (Arxiu no disponible. Disculpeu les molèsties).

Elegida acadèmica corresponent el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 9 de maig de 2007.

Elegida acadèmica numerària el 30 de juny de 2009. Prengué possessió el 6 de maig de 2013.

Passà a acadèmica numerària emèrita el 31 de desembre 2017.

Excma. Sra. Dra.

PÀMPOLS ROS, TERESA

Medalla número 45

Membre de la SECCIÓ 7a: Farmàcia Assistencial.

Elegida acadèmica corresponent el 28 de juny de 2004. Prengué possessió el 9 de maig de 2007.

Elegida acadèmica numerària el 30 de juny de 2009. Prengué possessió el 6 de maig de 2013.

Passà a acadèmica numerària emèrita el 31 de desembre 2017.

Títol discurs Acad. Corresponent: Els gens parlen bioquímica: Una introducció a la genètica bioquímica i les malalties metabòliques hereditàries. (Arxiu no disponible. Disculpeu les molèsties).