Acadèmic
Numerari Emèrit

Excm. Sr. Dr.

PIULATS XANCÓ, JAUME

Medalla número 3

Membre de la SECCIÓ 3a: Farmàcia Industrial.

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 16 març, 1989.

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 12 setembre, 2007.

A la Junta General de 20 de desembre de 2010 fou elegit Vicesecretari per al quadrienni 2011-2014.
A la junta General de 22 de desembre de 2014 fou elegit Interventor per al quadrienni 2015-2018.

Excm. Sr. Dr.

PIULATS XANCÓ, JAUME

Medalla número 3

Membre de la SECCIÓ 3a: Farmàcia Industrial.

A la Junta General de 20 de desembre de 2010 fou elegit Vicesecretari per al quadrienni 2011-2014.
A la junta General de 22 de desembre de 2014 fou elegit Interventor per al quadrienni 2015-2018.

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 16 març, 1989.

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 12 setembre, 2007.