Acadèmic
Numerari Emèrit

Excm. Sr. Dr.

PUJOL FORN, MARTÍ

Medalla número 22

Membre de la SECCIÓ 5a: Història, Legislació i Deontologia.

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 18 novembre, 1998.

Títol discurs Acad. Corresponent: Evolució de la qualitat a la indústria farmacèutica. (Arxiu no disponible. Disculpeu les molèsties).

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 14 juny, 2010.

A la Junta General de 17 de desembre de 2012 fou elegit Bibliotecari per al quadrienni 22013-2016.
A la Junta General de 19 de desembre de 2016 fou reelegit Bibliotecari per al Quadrienni 2017-2020.

Excm. Sr. Dr.

PUJOL FORN, MARTÍ

Medalla número 22

Membre de la SECCIÓ 5a: Història, Legislació i Deontologia.

A la Junta General de 17 de desembre de 2012 fou elegit Bibliotecari per al quadrienni 22013-2016.
A la Junta General de 19 de desembre de 2016 fou reelegit Bibliotecari per al Quadrienni 2017-2020.

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 18 novembre, 1998.

Títol discurs Acad. Corresponent: Evolució de la qualitat a la indústria farmacèutica. (Arxiu no disponible. Disculpeu les molèsties).

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 14 juny, 2010.