Acadèmic
Numerari Emèrit

Excm. Sr. Dr.

VALLS PLANELLS, ORIOL

Medalla número 43

Membre de la SECCIÓ 1a: Física, Química i Geologia.

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 18 abril, 1996.

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 13 desembre, 1999.

Càrrecs a la Junta de Govern i altres càrrecs : Director de la Revista del 2005 al 2008.
En la Junta General del 20 de desembre de 2006 fou elegit Interventor per al bienni 2007-2008.
En la Junta General del 18 de desembre de 2008 fou reelegit Interventor per al quadrienni 2009-2012, càrrec que exercici durant 2 anys.
En la Junta General del 20 de desembre de 2010 fou elegit Vicepresident per al bienni 2011-2012.
En la Junta General de 17 de desembre de 2012 fou reelegit Vicepresident per al quadrienni 2013-2016.
En la Junta General de 19 de desembre de 2016 fou elegit Tresorer per al bienni 2017-2018. Deixà el càrrec al gener de 2019 al passar a Acadèmic emèrit.

Excm. Sr. Dr.

VALLS PLANELLS, ORIOL

Medalla número 43

Membre de la SECCIÓ 1a: Física, Química i Geologia.

Càrrecs a la Junta de Govern i altres càrrecs : Director de la Revista del 2005 al 2008.
En la Junta General del 20 de desembre de 2006 fou elegit Interventor per al bienni 2007-2008.
En la Junta General del 18 de desembre de 2008 fou reelegit Interventor per al quadrienni 2009-2012, càrrec que exercici durant 2 anys.
En la Junta General del 20 de desembre de 2010 fou elegit Vicepresident per al bienni 2011-2012.
En la Junta General de 17 de desembre de 2012 fou reelegit Vicepresident per al quadrienni 2013-2016.
En la Junta General de 19 de desembre de 2016 fou elegit Tresorer per al bienni 2017-2018. Deixà el càrrec al gener de 2019 al passar a Acadèmic emèrit.

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 18 abril, 1996.

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 13 desembre, 1999.