Acadèmic
Numerari Emèrit

Excm. Sr. Dr.

VENTURA FERRERO, JOSEP M

Medalla número 27

Membre de la SECCIÓ 4a: Salut Pública, Alimentació i Ambient.

Elegit acadèmic corresponent el 20 de desembre de 1995. Prengué possessió el 17 de juny de 1997.

Elegit acadèmic numerari el 19 de desembre de 2001. Prengué possessió el 2 de desembre de 2002.

Càrrecs a la Junta de Govern i altres càrrecs: En la Junta General de 20 de desembre de 2006 fou elegit Vicepresident per al bienni 2007-2008, en substitució del Dr. Josep Boatella.
En la Junta General del 18 de desembre de 2008 fou reelegit Vicepresident per al quadrienni 2009-2012.
En la Junta General del 20 de desembre de 2010 fou elegit President per al quadrienni 2011-2014.
En la Junta General de 22 de desembre de 2014 fou reelegit President per al Quadrienni 2015-2018.
Deixà el càrrec al gener de 2019 al passar a Acadèmic emèrit.

Excm. Sr. Dr.

VENTURA FERRERO, JOSEP M

Medalla número 27

Membre de la SECCIÓ 4a: Salut Pública, Alimentació i Ambient.

Elegit acadèmic corresponent el 20 de desembre de 1995. Prengué possessió el 17 de juny de 1997.

Elegit acadèmic numerari el 19 de desembre de 2001. Prengué possessió el 2 de desembre de 2002.

Càrrecs a la Junta de Govern i altres càrrecs: En la Junta General de 20 de desembre de 2006 fou elegit Vicepresident per al bienni 2007-2008, en substitució del Dr. Josep Boatella.
En la Junta General del 18 de desembre de 2008 fou reelegit Vicepresident per al quadrienni 2009-2012.
En la Junta General del 20 de desembre de 2010 fou elegit President per al quadrienni 2011-2014.
En la Junta General de 22 de desembre de 2014 fou reelegit President per al Quadrienni 2015-2018.
Deixà el càrrec al gener de 2019 al passar a Acadèmic emèrit.