Acadèmic
Numerari Emèrit

Excm. Sr. Dr.

YLLA-CATALÀ GENÍS, MIQUEL

Medalla número 30

Membre de la SECCIÓ 2a: Biologia i Biotecnologia.

Títol discurs Acad. Corresponent: El medicament i la qualitat de vida. (Arxiu no disponible. Disculpeu les molèsties).

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 30 de novembre de 1989.

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 7 de novembre de 1991.

Càrrecs a la Junta de Govern: Bibliotecari durant el quadrienni 1993-1996.
Secretari durant els quadriennis 1997-2000 i 2001-2004.
Elegit president el 20 de desembre de 2004 per als dos anys restants del quadrienni 2003-2006.
En la Junta General Extraordinària de 20 de desembre de 2006 fou reelegit president pel quadrienni 2007-2010.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2010.

Excm. Sr. Dr.

YLLA-CATALÀ GENÍS, MIQUEL

Medalla número 30

Membre de la SECCIÓ 2a: Biologia i Biotecnologia.

Prengué possessió com Acadèmic Corresponent el 30 de novembre de 1989.

Prengué possessió com Acadèmic Numerari el 7 de novembre de 1991.

Càrrecs a la Junta de Govern: Bibliotecari durant el quadrienni 1993-1996.
Secretari durant els quadriennis 1997-2000 i 2001-2004.
Elegit president el 20 de desembre de 2004 per als dos anys restants del quadrienni 2003-2006.
En la Junta General Extraordinària de 20 de desembre de 2006 fou reelegit president pel quadrienni 2007-2010.

Passà a acadèmic numerari emèrit el 31 de desembre de 2010.

Títol discurs Acad. Corresponent: El medicament i la qualitat de vida. (Arxiu no disponible. Disculpeu les molèsties).