Sessió In Memoriam 2023, en record dels acadèmics traspassats durant l’any 2023.

La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya té l’honor d’invitar-lo a la sessió In Memoriam, que se celebrarà presencialment, el dia 13 de novembre a les 18 h 30, a la sala d’actes d’aquesta Reial Corporació, pels següents Acadèmics traspassats durant l’any 2023:

Il·ltre. Sr. Dr. Xavier Bonafont Pujol, la necrològica serà llegida per l’Excm. Sr. Dr. Eugeni Sedano Monasterio, acadèmic numerari.

Excm. Sr. Dr. Julià García Rafanell, la necrològica serà llegida per l’ Il·ltre. Sr. Dr. Manuel Merlos Roca, acadèmic corresponent.

Il·ltre. Sr. Dr. Carlos Miravitlles Torras, la necrològica serà llegida per l’Excm. Sr. Dr. Miquel Salgot de Marçay, acadèmic numerari.

Excm. Sr. Dr. Antoni Vila Casas, la necrològica serà llegida per l’Excm. Sr. Dr. Antoni Esteve Cruella, acadèmic numerari.

Data

13 nov., 2023
Vençut

Hora

18:30 - 20:00
Categories

Organitzador

RAFC
DE MOMENT NO HI HAN ACTES PROGRAMATS